Fordonsbelysning

Från Wikipedia

Fordonsbelysning är belysningsutrustning på ett fordon som är till för att synliggöra fordonet samt bistå föraren av fordonet med belysning i skymning och mörker. Belysningen är utformad för att medtrafikanter i dagsljus såväl som i mörker skall kunna avgöra fordonets storlek, position, hastighet och avsikter i trafiken.

Översikt[redigera | redigera wikitext]

Belysningsutrustning baserar sig på direktiv och regler enligt ECE-reglemente 48[1][2], men även andra direktiv och regler som EU-direktiv 76/756/EEC[3], US DOT[4], National Highway Traffic Safety Administration NHTSA[5][6], Transportstyrelsen[7] m.fl.


Se bilder i galleri ovan för matchande objekt till kolumn Nr.

Om kolumn Benämning innehåller en asterisk (*) avses det generella (allmänna) begreppet istället för det som angetts av myndighet. Entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner och andra fordon har utelämnats då deras belysning täcks in av det som redan finns beskrivet för andra fordon.

Eftersom fordonsbelysning täcker både dragfordon och släpvagnar inbegrips även släpvagnskontakt i översikten då denna tillhandahåller integrationen av fordonsbelysningen mellan fordonen.

Nr Benämning Alternativnamn Engelsk benämning
1 Helljusstrålkastare Helljus Main beam, High beam
2 Halvljusstrålkastare Halvljus Dipped beam
3 Parkeringslykta, främre Parking lamp, front
3 Positionslykta, främre Position lamp, front
4 Körriktningsvisare, främre Turn signal, front
4 Varningsblinkers, främre Hazard flashers, front
5 Kurvtagningslykta Cornering lamp
6 Dimstrålkastare Dimljus Front fog lamps
7 Varsellykta Varselljus Daytime Running Lamps (DRL)
8 Extraljus, frontmonterade * Auxiliary high-beam lamp, front mounted
9 Arbetsbelysning (Sökarljus) Work Light, Search light
10 Extraljus, takmonterade * Auxiliary high-beam lamp, roof mounted
11 Breddmarkeringslykta, främre End outline marker lamps, front; USA:Clearance lamps, front
12 Belyst skylt * Illuminated sign
13 Körriktningsvisare, sidomonterad Turn signal, side
13 Varningsblinkers, sidomonterad Hazard flashers, side
14 Reflexanordning, sida Reflector, side
14 Sidomarkeringslykta Side marker light
15 Parkeringslykta, bakre Parking lamp, rear
15 Positionslykta, bakre Bakljus Position lamp, rear
16 Reflexanordning, bakre Reflector, rear
17 Körriktningsvisare, bakre Turn signal, rear
17 Varningsblinkers, bakre Hazard flashers, rear
18 Stopplykta av kategori S1 eller S2 Bromsljus Stop lamp
19 Skyltlykta Rear registration plate lamp
20 Dimbaklykta Dimbakljus Rear fog lamp
21 Backningsstrålkastare Backlampa Reversing lamp
22 Arbetsbelysning Work Light, Generic
23 Varningslykta, arbetsfordon Varningsljus Warning light
24 Varningslykta, utryckningsfordon Varningsljus Emergency vehicle light
25 Identifieringslykta, främre Identification lamps, front
26 Identifieringslykta, bakre Identification lamps, rear
27 Breddmarkeringslykta, bakre End outline marker lamps, tail; USA:Clearance lamps, tail
28 Stopplykta av kategori S3 eller S4 Högt placerat bromsljus Centre High Mount Stop Lamp (CHMSL)
29 Avstigningsbelysning Disembarkation Lamp
30 Släpvagnskontakt * Trailer Connector

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”UNITED NATIONS ECE Regulation No. 48; UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO THE INSTALLATION OF LIGHTING AND LIGHT-SIGNALLING DEVICES”. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/r48r6e.pdf. 
  2. ^ ”Föreskrifter nr 48 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser för typgodkännande av fordon med avseende på installering av belysnings- och ljussignalanordningar”. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:42007X0530(01)&from=SV. 
  3. ^ ”European Council Directive 76/756/EEC.”. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1976:262:0001:0031:EN:PDF. 
  4. ^ ”Lamps and reflective devices, Part 393”. Arkiverad från originalet den 23 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131023061926/http://www.fmcsa.dot.gov/rules-regulations/administration/fmcsr/fmcsrruletext.aspx?reg=393.11. Läst 22 oktober 2013. 
  5. ^ ”TRUCKS, BUSES, MPVs: FEDERAL LIGHTING EQUIPMENT LOCATION REQUIREMENTS”. Arkiverad från originalet den 27 september 2013. https://web.archive.org/web/20130927071955/http://www.nhtsa.gov/cars/rules/standards/conspicuity/TBMpstr.html. Läst 25 september 2013. 
  6. ^ ”TRAILERS: FEDERAL LIGHTING EQUIPMENT LOCATION REQUIREMENTS”. Arkiverad från originalet den 27 september 2013. https://web.archive.org/web/20130927071953/http://www.nhtsa.gov/cars/rules/standards/conspicuity/Trlrpstr.html. Läst 25 september 2013. 
  7. ^ ”Välj rätt fordonsbelysning”. Arkiverad från originalet den 27 september 2013. https://web.archive.org/web/20130927182150/http://www.transportstyrelsen.se/Global/Publikationer/Vag/Trafikant/PV09305_7.pdf.