Forskare

Från Wikipedia
En forskare från Sveriges lantbruksuniversitet dissekerar torsk för kommande vetenskapliga analyser. Ystads småbåtshamn 23 april 2020.

Forskare avser en person som bedriver vetenskapligt studium med en aktiv, planmässig och metodisk process för att få nya kunskaper och öka det gemensamma vetandet. Resultatet leder vanligen till vetenskaplig publicering. Uttrycket är som sådant en bred och generisk beteckning på en mängd former av vetenskapliga anställningar. Titeln forskare är inte skyddad. Den är i sin vidaste innebörd knuten till en forskningsaktivitet som någon utövar oberoende av formell kompetens eller anställningsform. En alternativ benämning är Vetenskapsman. Titeln är inte skyddad, och i icke-formella sammanhang förekommer att även privatforskare kallas forskare.

Forskare används dock ofta som anställningstitel vid vetenskapliga institutioner, vilket följande grova sammanställning får illustrera. Tabellen visar några vanliga anställningsformer, men det är stor variation i hur en del akademiska titlar (som Lecturer) används.

Sverige Norge Finland Danmark USA Tyskland Storbritannien
Professor Professor
Forskningsprofessor/forsker I
Professor
Forskningsprofessor
Professor (Forskningsprofessor Professor («full professor») Professor («Ordentlicher Professor») Professor,
Professorial Research Fellow eller Research Professor
Docent Dosent (före 1985) Docent Lektor (Docent) n/a (Associate Professor) Dr. habil. Dozent Reader,
Senior Research Fellow
Universitetslektor
högskolelektor
Førsteamanuensis
Seniorforsker/forsker II
Førstelektor
Universitetsforskare Universitetslektor
Højskolelektor
Assistant / Associate Professor Professor («Außerordentlicher Professor») Senior Lecturer,
Senior Research Fellow
Forskarassistent Universitetslektor/høyskolelektor
Forsker III
Adjunkt Lecturer Wissenschaftlicher Assistent Lecturer,
Research Fellow
Postdoktor Postdoktor Postdoc / Postdoc-stipendiat Post doc. Post-Doktorand Postdoc
Doktorand Doktorgradskandidat / Stipendiat Ph.d.-studerende / Ph.d.-stipendiat Doctoral student / PhD student Doktorand Doctoral candidate / Ph.D. candidate

Se även[redigera | redigera wikitext]