Akademi

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Denna artikel handlar om akademi i betydelsen högre undervisningsinstitution. Se också akademi (samfund).

Akademi (grekiska: Ἀκαδημία, akademeia) är ett begrepp som på olika sätt kan syfta på en (högre) undervisningsinstitution. Det kan antingen vara beteckningen på ett universitet eller en specialiserad högskola, eller endast vara en del av den.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Akademeia var ursprungligen namnet på en olivlund intill det klassiska Aten. Den användes för idrott och kulten av Athena, och sades ha tillhört heroen Akademos. Trädgården anlades av Hipparchos, som lät inhägna den med en mur, varefter Kimon lät uttorka den sumpiga marken och försköna platsen med parkanläggningar. Platon, som bodde på en liten lantgård i grannskapet, brukade från någon gång på 380-talet f.Kr. varje dag föreläsa i filosofi för sina elever på platsen. Hans skola kallades som en följd av detta "den akademiska" eller "Akademien". Sedermera gav Cicero en av sina lantgårdar namnet Academia och skrev där sina "Academica". Småningom fick ordet akademi sin allmänna betydelse såsom högskola och sedermera även såsom ett vittert, lärt eller konstfrämjande samfund.[1]

Universitet[redigera | redigera wikitext]

I äldre tid var "akademi" en vanlig benämning på universitet, till exempel de i Uppsala och Lund. Det förra var på latin under äldre tid känt som Academia Regia Upsaliensis medan det senare gick under benämningen Academia Carolina Lundensis eller Academia Carolina conciliatrix, efter Karl X Gustav. (Academia Carolina var även namnet på en 1770 riven byggnad intill domkyrkan i Uppsala). Det under den svenska tiden (1632) grundade universitetet i Dorpat (nuvarande Tartu i Estland) bar på latin namnet Academia Gustaviana, efter Gustav II Adolf. I vissa fall har denna benämning levt kvar i historisk terminologi, exempelvis det gamla Åbo Akademi (1640), som under den ryska tiden flyttades till Helsingfors och har sin historiska fortsättning i det nuvarande Helsingfors universitet. I anslutning till det äldre universitets namn, grundades 1918 ett nytt svenskspråkigt universitet i Åbo, som fick namnet Åbo Akademi. Ett nutida svenskt exempel på användningen av ordet i denna betydelse är Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, en enhet för hälsovetenskaplig utbildning och forskning, bildad 2001 genom sammanslagning av flera fakulteter.

Institutioner för högre utbildning inom konst eller musik[redigera | redigera wikitext]

Högre konst- och musikutbildningar har traditionellt varit knutna till kollegier av praktiserande och undervisande utövare av konsterna. I Sverige har dock den högre utbildningen på dessa områden, Konsthögskolan i Stockholm och Kungliga Musikhögskolan, avskiljts från sin tidigare koppling till Konstakademien respektive Musikaliska Akademien, som numera snarare har karaktären av samfund.

Militärakademier[redigera | redigera wikitext]

I många länder kallas de högre militära utbildningsinstitutionerna akademier, exempelvis Royal Military Academy (Sandhurst, Storbritannien) och United States Military Academy (West Point, New York, USA). I Sverige kallades krigsskolan på Karlberg krigsakademi under tiden 1792-1862.

Övriga akademier[redigera | redigera wikitext]

Det finns även exempel på att ordet används för institutioner på gymnasienivå och på yrkesutbildningar. I USA finns prestigeskolor på gymnasienivå med academy i namnet, exempelvis Phillips Academy (Andover, Massachusetts) och Milton Academy (Milton, Massachusetts) som båda grundades vid 1700-talets slut.

Högskoleavdelning[redigera | redigera wikitext]

Vid de omorganisationer som företagits sedan de svenska universiteten och högskolorna fått befogenhet att själva bestämma sin inre organisation har vissa högskoleavdelningar fått namnet akademi.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Nordisk familjebok

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]