Fossilt vatten

Från Wikipedia
Fossilt vatten från stora akviferer används till denna vattenreservoar i Libyen istället för ekonomiskt mindre fördelaktiga metoder som att transportera vatten från Europa eller avsaltning av havsvatten.[1]

Fossilt vatten eller relikt vatten är grundvatten som instängts i en akvifer i tusentals upp till miljontals år. Geologiska processer kan hindra vattnets av- och tillflöde. Genom radiokoldatering har det påvisats att vatten i vissa akviferer bevarats sedan innan den senaste istiden inleddes för 40 000 år sedan.[2]

Eftersom fossilt vatten inte är en förnyelsebar resurs betraktas utvinning av dessa reservoarer som jämförbart med gruvdrift och oljeutvinning.[2] Sammanlagt används 160 miljarder ton fossilt vatten årligen i Kina, Indien, Nordafrika, Saudiarabien och USA.[3]

Till de största reservoarna av fossilt vatten hör Ogallala i USA.[2] Det så kallade Great Man-Made River-projektet (GMR) i Libyen syftar till att genom konstbevattning omvandla 200 000 hektar öken till jordbruksmark.[2]

Stora uttag av fossilt vatten sker bland annat i Saudiarabien, där 75 procent av vattnet är icke förnybart. År 2010 beräknas vattentillgången i saudiska djupa akviferer endast utgöra 42 procent av vattenmängden 1985.[4]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]