Frälsningsofficer

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Frälsningsofficer är ett yrke inom Frälsningsarmén som motsvarar pastor eller präst inom andra samfund. Under studietiden benämns man som kadett. Utbildningen är tvåårig, exklusive praktiktid och obligatorisk fortbildning.

Frälsningsarmén
Officersgrader
General
Kommendör
Överste
Överstelöjtnant
(Brigadör)
Major
Kapten
Löjtnant
(Inga nya brigadörer
utses sedan 1970-talet)

Tidigare har det funnits flera officersgrader som numera är borttagna såsom provlöjtnant, ensajn, adjutant, stabskapten, seniorkapten, seniormajor, kommendörlöjtnant med flera.

Inom Frälsningsarmén finns det även ett antal Underofficersgrader för de personer som har olika uppdrag i kårena (församlingarna). till exempel fanjunkare, olika sergeanter, skattmästare o.s.v. Kvinnliga frälsningsofficerer vid sociala arbetet kallades för slumsystrar.