Fryshuset

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fryshusets lokaler i Hammarby sjöstad 2013.

Fryshuset är en internationellt omfattande svensk organisation med uppdraget att göra det möjligt för alla unga att ge­nom sina passioner förändra världen. De bedriver verksamheter för och med unga inom områdena Skola, Ungdomskultur, Arbete & entreprenörskap samt Föredöme & framtidstro. Fryshuset vänder sig till alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i utanförskap.

Fryshuset är en näringsdrivande stiftelse utan vinstintresse. Organisationen är religiöst och politiskt oberoende.

Idag finns Fryshuset i Hammarby sjöstad, Skärholmen, Husby, Nybro, Torsås, Östra Göinge, Göteborg, Malmö och Helsingborg.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Fryshuset startade hösten 1984 i ett slitet fryslager i Norra Hammarbyhamnen i Stockholm. Eldsjälen Anders Carlberg fick i uppdrag av KFUM Söder att hitta en lokal som kunde fungera som baskethall och samla alla barn och unga på Söder som ville spela basket. Det gamla fryslagret stod tomt och man började renovera och bygga en idrottshall.

Anders Carlberg fick reda på att det även rådde brist på replokaler av några musikengagerade byggarbetare. Han ordnade därför så att det byggdes 50 stycken replokaler i huset och fick med sig ABF så att det kunde bedrivas musikverksamhet genom studiecirklar. Att Fryshuset kom att bli en knutpunkt för unga musiker, kan ses som en tillfällighet men visar också tydligt den väg som blev Fryshusets, nämligen att vara lyhörd för unga människors behov.

Fryshuset började snart arbeta med unga i olika typer av utanförskap, bland annat skinnskallar med syftet att minska det våld dessa uppfattades utöva i Stockholms innerstad[1]. Detta ledde till massiv kritik. Fryshuset stod på sig och hävdade att kontakt och relationer är en förutsättning för att kunna påverka destruktiva unga. Efter misshandelsfall och det uppmärksammade Fryshusmordet på nyårsnatten 1994/1995 höjdes röster för att lägga ner verksamheten och vid årsskiftet 1995/1996 avhystes skinnskallarna från Fryshuset[2]

Under 1990-talet startade Fryshuset upp flera skolor övertygade om att alla unga kunde lyckas om vi kopplade deras passioner till skolan. Skolorna var även ett sätt för Fryshuset att kunna följa de unga under längre tid och kunna snappa upp ungas olika behov, drivkrafter och intressen och på så sätt kunna slussa dem vidare till passande fritidsintressen eller sociala verksamheter. Socialt entreprenörskap i olika former sattes igång och drevs av och för unga.

I början av 2000-talet påbörjades expansionen till Göteborg och Malmö.

Idag[när?] finns Fryshuset i Hammarby sjöstad, Skärholmen, Husby, Nybro, Torsås, Östra Göinge, Göteborg, Malmö och Helsingborg.

Verksamheter[redigera | redigera wikitext]

Skola[3][redigera | redigera wikitext]

 • Fryshusets gymnasium - en friskola med fokus på kultur, idrott, handel och ekonomi.
 • Fryshuset Folkhögskola - erbjuder Allmän kurs med inriktning mot högre studier och arbete samt Advanced Music Production and Songwriting, en yrkesutbildning för producenter och låtskrivare.
 • Fryshusets Grundskola Stockholm - erbjuder högstadiestudier i kombination med dans, basket, bild och form, skateboard, eller musik.
 • Fryshusets Grundskola Västra - erbjuder högstadiestudier i kombination med bollsport, musik eller passionen Äg din natur i samarbete med Scouterna.
 • Danscenter Fryshuset - erbjuder danskurser men även en yrkesdansarlinje.
 • Fryshuset Akademiska Järva - en liten skola för elever i årskurs F-6. En skola som lägger grunden för ett livslångt lärande med stor vikt på akademiska ämnen.

Föredöme & Framtidstro[4][redigera | redigera wikitext]

 • Elektra/Sharaf hjältar och hjältinnor - arbetar med att förebygga hedersförtryck.
 • Exit - ger stöd till människor som vill lämna destruktiva extremistiska/rasistiska grupper och utveckla en ny identitet.
 • Barn till ensamma mammor (BEM) - ger stöd och avlastning till ensamstående mödrar och barn som lever i ekonomisk- eller annan utsatthet.
 • United Sisters - arbetar självstärkande med unga tjejer och icke-binära i åldern 12-20 år genom att erbjuda gruppverksamheter och individuell coachning. Verksamheten arbetar aktivt med att uppnå sin vision att "varje tjej skall kunna vara den hon själv vill vara och göra just det hon vill göra."
 • Brobyggarna - en gruppverksamhet för unga killar i åldrarna 14-16 år.
 • We Change - Sveriges största hållbarhetssatsning för unga.
 • Välkommen hem - ett integrationsprojekt för nyanlända familjer.
 • Unga Fredsbyggare - utbildar unga vuxna i konfliktförståelse och medlande kommunikation.
 • Teater Fryshuset - en turnerande rikstäckande teater som spelar pjäser med tema kring aktuella frågor.
 • Familjehem - konsulentstöd och familjehemsvård.
 • IDEDI - Institutet för demokrati och dialog.
 • Vänd oss inte ryggen - treårigt demokratiprojekt.
 • Vi är samhället - stärker unga som befinner sig i destruktiva sammanhang.
 • Ungdomar.se - Sveriges största digitala plattform för unga.
 • Tillsammans för Sverige - skapar dialog mellan unga med olika religiösa, kulturella och socioekonomiska bakgrunder.
 • Safe Space - mötesplats för unga asylsökande.
 • Fryshusets Nätvandrare - är aktiva på communities, chatprogram, sociala datorspel och onlinemiljöer där ungdomar finns. Syftet är att erbjuda barn och ungdomar vuxenkontakt och stöd.
 • Emerichfonden - Fonden mot våld för medmänsklighet syftar till att stödja insatser av och för skolungdomar och arbetar för att förhindra våld och öka förståelse mellan människor med olika bakgrund.
 • Fryskyrkan - består av präster och diakoner som arbetar med stödsamtal, konfirmationsgrupper, pilgrimsresor med mera.
 • Peace Leaders - ett globalt ledarinitiativ som stärker unga som drabbas av våld och marginalisering.
 • Oslagbart - får unga killar att växa genom stöd till självkännedom och modet att vara sig själva.
 • Non-Silence Generation - ger unga verktyg att organisera sig genom föreningslivet.
 • Backasysterskapet - stärker och lyfter ungas självkänsla och identitet.
 • Passus - avhopparverksamhet för dig som vill lämna kriminella gäng.
 • IC Sverige - motverkar destruktiva konflikter och polarisering och främjar demokratiska processer.
 • Våldspreventiva Resurscentrum (VPRC) - arbetar våldspreventivt genom att motivera och stötta unga som befinner sig i någon slags våldkontext.
 • Robert F Kennedy Human Rights - ett samarbete mellan Fryshuset och internationella människorättsorganisationen Robert F. Kennedy Human Rights för att stärka och inspirera unga att våga stå upp för rättvisa och mänskliga rättigheter.
 • Vi behövs - utbildar unga i krisberedskap och ökar viljan att delta som en resurs vid kris i sitt lokalsamhälle.
 • Institutet för Sociala Effekter (ISE) - en kunskapsplattform i syfte att främja social innovation och sociala investeringar riktade till barn och unga.
 • Stand by me - syftar till att sammanföra unga med yrkesverksamma och beslutsfattare för att utveckla och förbättra situationen för unga som på ett eller annat sätt blir en del av Sveriges vårdsystem.
 • Softspot - ett rum för unga fyllt med pepp, tips och stöd i coronatider, när mycket omkring en känns osäkert.
 • Softspot Talks - en serie med mini-föreläsningar om angelägna frågor som rör och berör unga.
 • Fryshusandan - har som mål att öka ungas inflytande och att förändra samhället genom att utveckla ungdomsorganisationer.  
 • Skolmöten på modersmål - möjliggör att föräldrar som ännu inte kan svenska språket ska få kunskap om skolans förutsättningar för att kunna stödja sina barn.
 • Mobilt stödteam - arbetar med att fånga upp unga som är sysslolösa eller som inte mår bra och lotsar ut dem i arbete eller fritidsaktiviteter.
 • Fryshusets mobila team - möter unga där de befinner sig, både på dagtid, kvällar och helger, eftersom vi vet att närvaron av trygga vuxna har en positiv inverkan.
 • Elevcoach - fungerar som förebilder för elever och har i uppgift att undanröja hinder för lärandet, som är speciellt viktigt för elever med olika utmaningar.  
 • D´e´D - erbjuder stöd och hjälp för unga som vill befinna sig i ett positivt sammanhang.
 • Förebyggande enheten - kartläggningar och förebyggande insatser för unga i riskbeteende.
 • CIDES - är experter på gängkriminalitet. Sprider kunskap och metoder om hur vi kan hindra att destruktiva och extrema miljöer etableras, och hur avhoppare stöttas på bästa sätt.

Arbete & Entreprenörskap[5][redigera | redigera wikitext]

 • Together - en metod för att möta och stödja unga som riskerar att hamna i utanförskap.
 • Stöd och Matchning - är till för den som är inskriven på arbetsförmedlingen och söker nytt jobb eller utbildning.
 • Skolköket - låter unga upptäcka mat från världens alla hörn och växa inom sin passion för matlagning och restaurangbranchen.
 • LÖS DET - en arbetsmarknadsinsats som skapar möjligheter för dig som ung att kunna ta dig in på arbetsmarknaden som förr varit långt borta.
 • Sveriges Ungdomsentreprenör - Fryshusets initiativ för att lyfta unga entreprenörer och streetsmarta ledare.
 • Selfmade - har uppdraget att öka ungas möjligheter till jobb, karriärer, eget företagande och entreprenörskap genom att erbjuda teoretiska och praktiska kompetenser, nätverk och de kontakter som behövs.
 • Powerhouse - Stöttar unga mellan 13 och 25 år att dra igång egna projekt som kan förbättra världen.
 • 4West - en eventgrupp där unga utbildas i att arrangera events och fritidsaktiviteter för andra unga.
 • Skaffa jobb - kunskap, information och tips från kunniga människor och trovärdiga organisationer för att vägleda unga i hur man gör för att skaffa ett jobb.
 • Climate Changemakerspaces - Genom projektet Climate Changemakerspaces ska Fryshuset och Greenpeace utveckla ett internationellt påverkansnätverk samt skapa och driva makerspaces i Armenien, Kamerun, Kenya, Sverige, Sydafrika och Ungern för att möjliggöra för ungas engagemang i klimat- och miljöfrågor.

Ungdomskultur[6][redigera | redigera wikitext]

 • F.U.S.E (Förlag, Utbildning, Stöd & Engagemang) - Fryshusets musikverksamhet med inriktning på urban musik och hiphopkultur.
 • Liv1 - en plattform och community som lyfter och sprider förebilder som visar att etnisk och kulturell mångfald på olika sätt är viktigt för ett hållbart Sverige.
 • Ungdomens hus - en mötesplats för ungdomar mellan 12 och 19 år som ligger centralt i Skärholmens centrum.
 • Street pep - en mobil och kostnadsfri aktivitetsfestival för barn och unga där deltagarna har en palett av fysiska aktiviteter att testa och förhoppningsvis fastna för och därigenom få en mer aktiv vardag.
 • Motorintresserad ungdom (MIU) -  en verksamhet för unga som älskar motorer och bilar.
 • Lovely Days - kultur- och idrottsaktiviteter för barn och ungdomar mellan 10 och 20 år under skolloven.
 • Stockholm Skatepark - Stockholms enda inomhusarena för skateboard, inlines och bmx.
 • Fryschillet - en mötesplats för ungdomar i högstadiet och gymnasiet.
 • Frysbox - erbjuder kampsportsträning kombinerat med dialog och självstärkande aktiviteter som bygger självkänsla, trygghet och gemenskap.
 • Fryshuset Basket (tidigare KFUM Söder Basket) - är idag Sveriges näst största idrottsförening och Sveriges i särklass största basketförening.
 • Essence of HipHop - ett nätverk av unga, eldsjälar, kulturbärare, ideella organisationer och statliga verksamheter.
 • Danscenter - kurser och yrkesutbildning inom dans och musik.
 • Fryshuset Gymmet - ett tränings- och motionsgym.
 • Träffpunkt 16-19 år - en fritidsgård i Skärholmen för unga mellan 16 och 19 år.
 • Mötesplats 12-15 år - fyra fritidsgårdar för unga mellan 12 och 15 år.
 • Nacka Fritidsgårdar - mötesplatser för unga i högstadiet och gymnasiet. Här kan unga vara med på workshops, träffa förebilder, utöva sin passion eller bara hänga med kompisar.  
 • Konsert - konserter för unga.
 • Maria ungdomsklubb (MUK) - en plattform för unga inriktade på att ge unga möjlighet att få erfarenhet av olika kreativa uttryck och konstformer för att hjälpa dem att hitta vägar in i de kreativa branscherna.
 • Skate Nation - arbetar med att välkomna och integrera nyanlända in i samhället med hjälp av skateboard.
 • Grammis+Fryshuset+You - arrangerar utbildningar, inspirationsdagar, föreläsningar, masterclasses och möjligheten att få spela live och möta branschfolk på plats.
 • 3C Connect//Compress//Change - ett samarbete mellan Fryshuset, norska JM Norway och danska Rapolotics med målen att förbättra förutsättningarna för unga kvinnor, icke-binära och transpersoner inom musikproduktion - och att synliggöra och skapa nya möjligheter för dessa grupper inom musikindustrin.

Övrig verksamhet[redigera | redigera wikitext]

 • Fryshuset i Almedalen - medverkan i Almedalsveckan.
 • Fryshuset på Järvaveckan - Fryshuset medverkar årligen på Järvaveckan.
 • Anders Carlbergs minnespris -– delar årligen ut i november hederspriser i kategorierna Påverkare, Revanschist och Livsgärning, samt ett stipendium till årets Unga förebild [7] [8]

Musik, konserter och evenemang[redigera | redigera wikitext]

Within Temptation på Arenan 2007.

Fryshusets basketplan är också husets största scen, Arenan, med en kapacitet på 500-3500 personer.

Mindre kända grupper och artister spelar på den mindre scenen, Klubben. Där kapaciteten uppnår 800 personer.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]