Ftalater

Från Wikipedia
Allmän kemisk struktur för ftalater. (R och R' är allmänna platshållare)

Ftalater är kemiska föreningar som är salter eller estrar av ftalsyra.

Tereftalater och Isoftalater är salter eller estrar av ftalsyrans isomerer tereftalsyra respektive isoftalsyra.

Ftalater används som mjukgörare i polymerer (plaster) som till exempel polyvinylklorid (PVC). En tillämpning är att behandla plasttryck på kläder för att de ska bli mjuka och inte spricka.[1]

Ftalater tros vara en källa till cancer och hormonstörningar vid djurförsök[2]. Ftalater är inte klassade som cancerframkallande hos människor[3]. Leksaker och barnartiklar får numera inte tillverkas med ftalater[4].

Tabell över de vanligaste ftalaterna[redigera | redigera wikitext]

Namn Förkortning Formel CAS Nr.
Dimetylftalat DMP C6H4(COOCH3)2 131-11-3
Dietylftalat DEP C6H4(COOC2H5)2 84-66-2
Diallylftalat DAP C6H4(COOCH2CH=CH2)2 131-17-9
Di-n-propylftalat DPP C6H4[COO(CH2)2CH3]2 131-16-8
Di-n-butylftalat DBP C6H4[COO(CH2)3CH3]2 84-74-2
Diisobutylftalat DIBP C6H4[COOCH2CH(CH3)2]2 84-69-5
Butylcyklohexylftalat BCP CH3(CH2)3OOCC6H4COOC6H11 84-64-0
Di-n-pentylftalat DNPP C6H4[COO(CH2)4CH3]2 131-18-0
Dicyklohexylftalat DCP C6H4[COOC6H11]2 84-61-7
Butylbensylftalat BBP CH3(CH2)3OOCC6H4COOCH2C6H5 85-68-7
Di-n-hexylftalat DNHP C6H4[COO(CH2)5CH3]2 84-75-3
Diisohexylftalat DIHxP C6H4[COO(CH2)3CH(CH3)2]2 146-50-9
Diisoheptylftalat DIHpP C6H4[COO(CH2)4CH(CH3)2]2 41451-28-9
Butyldecylftalat BDP CH3(CH2)3OOCC6H4COO(CH2)9CH3 89-19-0
Di(2-etylhexyl)ftalat DEHP, DOP C6H4[COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2 117-81-7
Di(n-oktyl)ftalat DNOP C6H4[COO(CH2)7CH3]2 117-84-0
Diisooktylftalat DIOP C6H4[COO(CH2)5CH(CH3)2]2 27554-26-3
n-Oktyl-n-decylftalat ODP CH3(CH2)7OOCC6H4COO(CH2)9CH3 119-07-3
Diisononylftalat DINP C6H4[COO(CH2)6CH(CH3)2]2 28553-12-0
Diisodecylftalat DIDP C6H4[COO(CH2)7CH(CH3)2]2 26761-40-0
Diundecylftalat DUP C6H4[COO(CH2)10CH3]2 3648-20-2
Diisoundecylftalat DIUP C6H4[COO(CH2)8CH(CH3)2]2 85507-79-5
Ditridecylftalat DTDP C6H4[COO(CH2)12CH3]2 119-06-2
Diisotridecylftalat DIUP C6H4[COO(CH2)10CH(CH3)2]2 68515-47-9
Polyetylentereftalat PETE [C10H804]n 25038-59-9

Referenser[redigera | redigera wikitext]