Genèvekonventionerna

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Uppslagsordet Genèvekonventionen leder hit. För konventionen om flyktingar se Flyktingkonventionen

Ursprungliga genèvekonventionerna

Genèvekonventionerna, internationella överenskommelser som reglerar väpnade konflikter, såväl internationella som interna/inbördeskrig.

Sammanfattning[redigera | redigera wikitext]

De tre första konventionerna omarbetades, en fjärde lades till och alla tillsammans ratificerades 1949. De benämns vanligen "Genèvekonventionerna" eller "Genèvekonventionen". Omkring 200 länder har skrivit under överenskommelserna.

En grundprincip i konventionerna är att den som inte är kombattant ska skyddas. En soldat satt ur stridbart skick på grund av skada, sjukdom eller fångenskap är inte längre kombattant och ska skyddas. Sjukvårdspersonal, präster och liknande som tar hand om skadade får inte heller angripas. Röda Korset har en särställning i Genèvekonventionerna och får aldrig angripas.

År 1977 antogs två tilläggsprotokoll. Det första tilläggsprotokollet ger ett förstärkt skydd för civilbefolkningen vid en internationell väpnad konflikt. Det andra tilläggsprotokollet reglerar skydd vid interna väpnade konflikter och är ofta de enda regler som kan tillämpas vid inbördeskrig.

Första Genèvekonventionen[redigera | redigera wikitext]

Andra Genèvekonventionen[redigera | redigera wikitext]

Tredje Genèvekonventionen[redigera | redigera wikitext]

Tredje Genèvekonventionen omfattar bl.a. följande regler för krigsfångar:

  1. De skall alltid behandlas humant, de får inte misshandlas kroppsligen eller psykiskt.
  2. De är enbart skyldiga att uppge namn, grad, födelsedatum och registreringsnummer.
  3. Krigsfångeläger skall vara utmärkt med "POW", "Prisoner of War" eller "PG" (Prisonners de Guerre)
  4. Anhöriga skall underrättas inom en vecka från att soldaten tagits tillfånga.
  5. De har rätt till brevkontakt och får ta emot paket. Brev och paket kan förmedlas av Röda Korset som en neutral part.
  6. Röda Korset har rätt att besöka alla krigsfångar för att se till att tredje Genèvekonventionen följs.
  7. De skall erbjudas att resa hem efter konfliktens upphörande.

Fjärde Genèvekonventionen[redigera | redigera wikitext]

Fjärde Genèvekonventionen handlar om civilbefolkningens skydd vid väpnade konflikter. Civilbefolkning och civil egendom ska alltid respekteras och skyddas och de stridande får endast rikta sina operationer mot militära mål. Våldshandlingar och vedergällningar mot civila är förbjudet och civila ska få mat och sjukvård. Civila skyddas så länge de inte direkt deltar i konflikten.

Enligt fjärde Genèvekonventionen ska hjälpsändningar med mediciner och medicinsk utrustning, samt föremål som erfordras för att kunna genomföra religiösa ceremonier ha fri genomfart för att komma civilbefolkningen tillgodo. Fri genomfart ska även garanteras för matvaror, kläder och vatten till barn under femton år och gravida kvinnor.

Reglerna i den fjärde Genèvekonventionen är inte bara tillämpbara på människor utan omfattar även civil egendom samt kulturella och religiösa byggnader.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]