Genom

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Genom eller arvsmassa är inom genetiken beteckningen på en organisms ärftliga information kodad i DNA, det vill säga den fullständiga DNA-sekvensen i en uppsättning av organismens olika kromosomer (eller vad gäller vissa virus, RNA-sekvens). Hos människan och andra högre organismer motsvarar genomet det genetiska materialet i alla celler utom könscellerna.

I de flesta högre organismer finns genetiskt material även utanför kromosomerna, till exempel i mitokondrierna hos människan och andra eukaryoter och de gröna växternas kloroplaster. Hela genomet inklusive sådant DNA som inte finns i kromosomerna benämnes cellulärt genom, medan termen genom i sig självt oftast enbart syftar på det genetiska material som finns i kromosomerna.

Genomet hos ett antal organismer från bakterier till fiskar och människor har kartlagts. Studier om besläktade organismers genom kallas ofta genomik, för att skilja det från genetiken som oftast behandlar enskilda geners verkan eller grupper av gener.

Arbetet med att få fram den fullständiga DNA-sekvensen för människan slutfördes i Human Genome Project i slutet av 1990-talet. Identifiering av vilka delar av det mänskliga genomet som har betydelse sker bland annat inom ENCODE-projektet.

Genomet består av gener såväl som icke-kodande DNA. Varje gen utgör en DNA-sekvens, det vill säga en serie baspar, som ger upphov till ett visst protein, genom att transkriberas till budbärar-RNA. Stor del av icke-kodande DNA transkriberas också, och har betydelse för genreglering och genuttryck. En liten del av det icke-kodande DNA:et saknar eller har okänd funktion, och kallas därför skräp-DNA.

Följande tabell visar en jämförelse av storleken av genomet mätt i antal baspar hos ett antal organismer:

Organism Genomstorlek (antal baspar)
lambda-fag 5·104
Escherichia coli 4·106
Jäst 2·107
Caenorhabditis elegans 8·107
Drosophila melanogaster 2·108
Människa 3·109

Det minsta kända antalet gener finns hos bakterien carsonella rudii.

Se även[redigera | redigera wikitext]