Gradtecken (symbol)

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
°

Gradtecknet, °, är en cirkel placerad i exponentläge som används för att ange grad, en enhet på en graderad skala främst på mätinstrument, exempelvis på termometrar (temperatur) eller på gradskivor (vinkelstorlek).

Gradtecknet har HTML-, ASCII- och Unicode-koderna, Alt+0176 respektive U+00B0 (Degree sign) och bör inte ersättas med snarlika symboler, så som den maskulina ordningsändelsen º (U+00BA – Masculine ordinal indicator), den mindre cirkeln ˚, som exempelvis används i bokstaven Å (U+02DA – Ring above), en nolla i exponentläge, 0 eller (U+2070 – Superscript zero) eller ringoperatorn , (U+2218), som anger sammansatt funktion inom matematiken.

Då gradtecknet används självständigt som vinkelenhet eller för att ange punkter på kartor sätts tecknet tätt intill sitt mätetal, utan mellanrum. Vidare, om minuter (′) och sekunder (″) används (ej rekommenderat) skiljs inte mätetalen för dessa åt med mellanrum från gradtecknet. Minut- respektive sekundtecknet sätts även de tätt intill mätetalen:

  • α = 57° (läs "vinkel α är lika med 57 grader")
  • Stockholms gamla observatorium ligger på N 59°20′34″, O 18°3′30″ från Greenwich.

I alla övriga fall sätts gradtecknet tätt intill sin "graderingsenhet" (exempelvis "C" för Celsius), men separeras med ett mellanrum från mätetalet[1]:

  • −10 °C = 14 °F = 474 °R
  • °dH (tyska grader) används som enhet för att beteckna hårdheten på vatten.

Ett tecken som liknar gradtecknet används också i 3:e utgåvan av IUPACs Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry (också känd som The Green Book) som substitut för plimsollmärket i anslutning till en storhetssymbol för att beteckna att storheten gäller under standardiserade betingelser (standardtillstånd eller standardförhållanden)[2] så som vid en viss temperatur och visst tryck (STP), till exempel:

  • E° för "elektromotorisk spänning för reaktionen vid standardtillstånd"
  • p° = 1 atm för "standardtrycket är lika med en atmosfär"
  • ΔHf° för "bildningsentalpi under standardförhållanden".

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  • Standardiseringskommissionen i Sverige (Swedish Standards Institute: SIS). 1985. (SS 03 61 07) Grafisk teknik – Sättningsregler – Matematik och kemi.
  1. ^ Bureau International des Poids et Mesures BIPM. 8:e upplagan, 2006. The International System of Units (SI), s. 133: http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8.pdf
  2. ^ E.R. Cohen, T. Cvitas, J.G. Frey, B. Holmström, K. Kuchitsu, R. Marquardt, I. Mills, F. Pavese, M. Quack, J. Stohner, H.L. Strauss, M. Takami, and A.J. Thor, "Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry", IUPAC Green Book, 3rd Edition, 2nd Printing, IUPAC & RSC Publishing, Cambridge (2008), s. 60 (http://media.iupac.org/publications/books/gbook/IUPAC-GB3-2ndPrinting-Online-22apr2011.pdf)