Hoppa till innehållet

Exponent

Från Wikipedia
Matematiska operationer
Addition (+)
term + term
addend + addend
= summa
Subtraktion (−)
term − term
minuend − subtrahend
= differens
Multiplikation (× eller ·)
faktor × faktor
multiplikator × multiplikand
= produkt
Division (÷ eller /)
täljare / nämnare
dividend / divisor
= kvot
Moduloräkning (mod)
dividend mod divisor = rest
Exponentiering (^)
basexponent = potens
n:te roten (√)
grad radikand = rot
Logaritm (log)
logbas(potens) = exponent

Exponent är det tal i en potens vartill ett annat tal är upphöjt.

I uttrycket kallas för bas och för exponent. En exponent sätts alltid högre upp, i så kallat exponentläge (upphöjt läge) och skrivs dessutom i regel i mindre stil än resten av texten. Alternativt kan ett sådant uttryck skrivas som a^b, det vill säga med hjälp av insättningstecknet "^", kallat också för "caret". En exponent kan vara ett enkelt tal såsom "2" eller en variabel eller vilket som helst matematiskt uttryck bestående av variabler, siffror och mer avancerade räkneoperationer.

Ordet "exponent" har även en helt annan betydelse "typisk företrädare eller representant".

Se även[redigera | redigera wikitext]