Hasael

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Araméerna
Araméer
Arameiska
Arameiska riken

 • Aram-Maacha
 • Aram-Geschur  • Aram-Damaskus
 • Paddan-Aram  • Aram-Beth Rehob
 • Aram-Soba

Arameiska kungar

 • Reson
 • Hezjon  • Tabrimmon
 • Bar Hadad I  • Bar Hadad II
 • Hasael  • Bar Hadad III
 • Hadadeser  • Resin

Tel Dan stele, möjligen av Hasael.

Hasael den mäktige, efter arameiskt uttryck var den sjunde konungen i riket Aram-Damaskus och träder fram i den arameiska historien på 840-talet f Kr. Hasael var en framstående krigare och en av de mäktigaste konungarna bland araméernas. Under Hasaels regeringstid 842-801 f Kr, möter han assyrierna i strid. Hasael var en mäktig härskare och en mycket framgångsrik krigare. Hasa-el betyder "Gud har sett".[källa behövs]

Profeten Elisa betraktade Hasael länge och väl och brast slutligen ut i gråt. Hasael undrade varför han grät och när han blev tillfrågad, fick han då svaret: “Därför att jag vet hur mycket ont du skall göra Israels barn: Du skall sätta eld på deras fästningar, deras unga män skall du dräpa med svärd, deras späda barn skall du krossa, och deras havande kvinnor skall du upprista” (2 Kung 8:12).

När Hasael tagit kungamakten i Aram dirigerade han sina trupper mot Israel och intog det. För att göra sig fri från Hasael sökte Israels konung hjälp hos assyrierkungen genom att erbjuda denne en stor mängd guld. Den hjälpen var dock till ingen nytta. Konung Hasael slår tillbaka assyrierna och fortsätter att kriga mot Israel. Därmed hejdade araméerna den assyriska framryckningen för andra gången. Hasael, tog med våldsamma anfall, ifrån Jehu allt land öster om Jordan, båda länderna Gilead och Basan (2 Kung. 10:32-33).

Andra Kungabokens kap.13:7 informerar oss om hur illa Hasael gjorde Israel och anges i följande mening: “Ty Han hade inte låtit Joahas behålla mer folk än 50 ryttare, tio vagnar och 10 000 man fotfolk. Så illa förgjorde dem kungen i Aram. Han slog dem, så att de blev som damm, när man tröskar”. Under Hasaels tid vid makten blev Israel praktiskt taget en koloni till Aram. Hasael besegrade även filistéerna, och genom intagandet av Gat, (2 Kung. 12:17) fick han kontroll över karavanvägen till Medelhavet.

Konungen tågade nu mot Jerusalem i Juda, men köptes bort med alla templets skatter och allt guld som fanns i den kungliga skattkammaren (2 Kung. 12:17 och 18).