Hertigdömet Braunschweig-Lüneburg

Från Wikipedia
Hertigdömet Braunschweig-Lüneburg
Herzogtum Braunschweig-Lüneburg (Tyska)

1235–1806


Vapen

Hertigdömet Braunschweig-Lüneburgs läge inom Heliga romerska riket, 1648.
Hertigdömet Braunschweig-Lüneburgs läge inom Heliga romerska riket, 1648.
Hertigdömet Braunschweig-Lüneburgs läge inom Heliga romerska riket, 1648.
Huvudstad Braunschweig
Språk Tyska


Bildades 1235


Upphörde 1806


Hertigdömet Braunschweig-Lüneburg (på tyska Herzogtum Braunschweig-Lüneburg), egentligen Hertigdömet Braunschweig och Lüneburg (Braunschweig und Lüneburg), uppstod 1235 som welfarnas egendomar i hertigdömet Sachsen och gavs som riksförläning till Otto Barnet, som var sonson till kejsar Henrik Lejonet. Namnet kom från områdets största städer Braunschweig och Lüneburg. Hertigdömet delades flera gånger under högmedeltiden. Alla linjer av Huset Welf förde därefter titeln hertig av Braunschweig och Lüneburg. Delfurstendömena existerade fram till det Tysk-romerska kejsardömets upplösning (1806). Efter Wienkongressen (1814) uppstod Kungariket Hannover och Hertigdömet Braunschweig som efterföljare.

Historia[redigera | redigera wikitext]

När Henrik Lejonet blev förklarad fredlös 1180 förlorade titeln hertig av Sachsen och Bayern. Han levde sedan landsflyktig i flera år, men kunde därefter stanna kvar livet ut på de allodialgods han ärvt från moderns sida. För att söka försoning mellan ätterna Hohenstaufen och Welf överlät 1235 Henriks sonson Otto Barnet sina allodier till kejsar Fredrik II och förlänades i gengäld det nygrundade hertigdömet Braunschweig-Lüneburg, som bildats av de direkt överlåtna godsen och ytterligare större områden. Efter hans död 1252 efterträddes han av sönerna Albrekt den store och Johan, som gemensamt övertog regeringen. År 1269 delades hertigdömet, Albrekt fick den södra delen av landet med områdena vid Braunschweig och Johan erhöll den norra delen med egendomar kring Lüneburg. Städerna Braunschweig, till 1671, och Lüneburg, till 1512, kvarblev i hela släktens ägo. Albrekt den stores söner Wilhelm, Albrekt och Henrik lät 1291 i sin tur dela hertigdömet Braunschweig mellan sig i tre delar.

Delfurstendömenas historia[redigera | redigera wikitext]

Hertigdömets och delfurstendömenas vidare historia kännetecknades av talrika delningar och förnyade sammanslagningar. De ständigt återuppståndna delstaterna, som statsrättsligt var furstendömen, fick som regel namn av sina respektive residens. Dynastins olika linjer kunde ärva varandra vid en linjes utslocknande. Under århundradenas lopp uppstod sålunda det gamla, mellersta och nya Huset Braunschweig, liksom det gamla, mellersta och nya Huset Lüneburg. Antalet samtidigt regerande deldynastier fluktuerade mellan två och fem.

Ernst August av Hannover erhöll 1692 kurfurstevärdighet som furste av Braunschweig-Lüneburg, och sedan sonen Georg Ludvig blivit kung av Storbritannien ingick Braunschweig-Lüneburg en personalunion med landet, något som ledde till återkommande konflikter med angränsande länder. Från 1692 kallades kurfurstendömet ofta Hannover. År 1719 förvärvade man Bremen-Verden från Sverige.[1]

Hertigar av Braunschweig-Lüneburg[redigera | redigera wikitext]

Namn Regering Anmärkning
Otto Barnet (1204–1252) 1235–1252 Hertig av Braunschweig-Lüneburg
Johan (1242–1277) 1252–1269 Hertig av Braunschweig-Lüneburg
Albrekt den store (1236–1279) 1252–1269 Hertig av Braunschweig-Lüneburg

Huset Welfs samtliga linjer förde från arvsdelningen 1269 fram till upplösningen av det Heliga romerska riket av tysk nation år 1806 vidare titeln hertig av Braunschweig-Lüneburg.

Tabell över Braunschweig-Lüneburgs utveckling[redigera | redigera wikitext]

Hertigdömet Sachsen 600-talet–1180
Hertigdömet Braunschweig-Lüneburg 1235–1269
Furstendömet Braunschweig 1269–1291 Furstendömet Lüneburg 1269–1705
Furstendömet Braunschweig-Wolfenbüttel
1291–1813
Furstendömet Göttingen
1291–1495
Furstendömet Grubenhagen
1291–1617
~
~
~
~
~
~
Furstendömet Calenberg
1432–1495
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
Furstendömet Calenberg-Göttingen 1495–1692 uppgick 1617 i Lüneburg,
därefter (1665) i Calenberg
uppgick 1705 i kurfurstendömet
~ Kurfurstendömet Braunschweig-Lüneburg 1692–1814
Hertigdömet Braunschweig 1814–1918 Kungariket Hannover 1814–1866
Provinsen Hannover (Preussen) 1866–1946
Fristaten Braunschweig
1918–1945
Provinsen Hannover 1866–1946
Förbundslandet Hannover 1946
Förbundslandet Niedersachsen sedan 1946

Källor[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, Herzogtum Braunschweig-Lüneburg, 27 december 2009.

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Carlquist, Gunnar (red.) (1932). Svensk uppslagsbok. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB:s förlag, band 12 s. 596.

Se även[redigera | redigera wikitext]