IMRAD

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

IMRAD är en vanlig struktur för vetenskapliga publikationer.[1] Strukturen används bland annat för uppsatser, avhandlingar och artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Strukturen är en akronym som står för Introduction (Introduktion), Methods (Metoder), Results (Resultat) och Discussion (Diskussion). Varje del av IMRAD-strukturen har en specifik funktion för att presentera forskningsartikeln på ett organiserat och lättförståeligt sätt.

IMRAD-strukturen är vanligt förekommande i vetenskapliga artiklar inom naturvetenskap, medicin och teknik, men kan också användas i andra ämnen. Strukturen hjälper författare att organisera informationen på ett tydligt och logiskt sätt, och gör det enklare för läsaren att följa artikeln och förstå dess innehåll.[2]

Även om IMRAD-strukturen är vanligt förekommande, är det viktigt att notera att det inte är den enda möjliga strukturen för en forskningsartikel. Författare kan anpassa strukturen efter ämne och typ av forskning som presenteras. Särskilt inom humaniora och vissa teoretiserande samhällsvetenskapliga forskningstraditioner är det vanligt att frångå IMRAD vid författande av uppsatser och artiklar.[3]

Beskrivning av varje del i strukturen[redigera | redigera wikitext]

  1. Introduktion: Denna del inleder artikeln med en presentation av forskningsproblemet och syftet med studien. Introduktionen ger en bakgrund till tidigare forskning inom ämnet och kan också innehålla en översikt över artikeln.
  2. Metoder: Denna del beskriver forskningsdesignen, datainsamlingsmetoder och analysmetoder som används i studien. Detta inkluderar beskrivningar av deltagare, datainsamlingsverktyg, statistiska metoder och andra detaljer som är relevanta för att förstå hur studien genomfördes.
  3. Resultat: Denna del presenterar de viktigaste resultaten och slutsatserna som kan dras från studien. Detta inkluderar statistiska resultat, diagram, tabeller och andra visuella representationer av data. Resultatet presenteras vanligtvis i en logisk ordning och stöds av data från studien.
  4. Diskussion: Denna del diskuterar resultaten och kopplar dem till tidigare forskning inom ämnet. Diskussionen ger en tolkning av resultaten och diskuterar eventuella begränsningar av studien. Diskussionen kan också innehålla förslag på framtida forskning inom ämnet.

Utveckling av IMRAD[redigera | redigera wikitext]

De flesta vetenskapliga publikationer som utgår från IMRAD använder ytterligare underrubriker än de som specificeras ovan. IMRAD kan därför betraktas som en grundstruktur som sedan kan utvecklas på olika sätt inom olika vetenskapliga publikationer.[4]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Sollaci, Luciana B.; Pereira, Mauricio G. (2004-7). ”The introduction, methods, results, and discussion (IMRAD) structure: a fifty-year survey”. Journal of the Medical Library Association 92 (3): sid. 364–371. ISSN 1536-5050. PMID 15243643. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC442179/. Läst 16 mars 2023. 
  2. ^ Krausman, Paul R. (2017-09). ”Consistency for clarity: Editor's Message” (på engelska). The Journal of Wildlife Management 81 (7): sid. 1136–1137. doi:10.1002/jwmg.21319. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jwmg.21319. Läst 16 mars 2023. 
  3. ^ Canagarajah, Suresh (2022-04-03). ”Language diversity in academic writing: toward decolonizing scholarly publishing”. Journal of Multicultural Discourses 17 (2): sid. 107–128. doi:10.1080/17447143.2022.2063873. ISSN 1744-7143. https://doi.org/10.1080/17447143.2022.2063873. Läst 17 mars 2023. 
  4. ^ Wu, Jianguo (2011-12-01). ”Improving the writing of research papers: IMRAD and beyond” (på engelska). Landscape Ecology 26 (10): sid. 1345–1349. doi:10.1007/s10980-011-9674-3. ISSN 1572-9761. https://doi.org/10.1007/s10980-011-9674-3. Läst 16 mars 2023. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]