IT-strategi

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

IT-strategi är en beteckning på strategisk ledningen av IT-verksamhet vilket omfattas av IT-styrning inklusive att ta fram en plan för hur utveckla och säkerställa verksamhet med IT, inom området IKT-ledning samt affärsmässig IT-verksamhet.

Begreppet "IT-strategi" växte fram under tidigt 1990-tal på IT-avdelningar som en populär plan för att synliggöra affärskritisk IT-verksamhet. Till dags datum ser vi dokument som beskriver IT-leveranser, operationer, processer, utveckling (projekt) och hur bäst hantera kopplingar mellan kärnverksamhet och IT t ex riktlinjer för IT-frågor.

Omfattningen är informations- och informationsteknologi för organisationer som helhet eller avgränsade delar med fokus på olika utvecklingsområden. Vanligtvis omfattas vision, policy och handlingsplan med mätbara mål, aktiviteter (investeringar) samt regler för att styra IT-frågor eller prioritera IT-resurser. På mitten av 2000-talet började e-strategi, Digital Strategi och senare även Digital Agenda bli allt mer förekommande i Sverige och internationellt som rubrik på en IT-strategifråga[1] eller strategisk IT-plan.

IT-strategi tas fram av IT-ledningen t ex CIO och strateg/chefer som ska råda över IT-verksamhet och tillhörande affärsmässig IT. IT-strateg är vanligtvis ansvarig för att utarbeta strategi på årsbasis och IT-chef genomför IT-plan alt. säkerställer IT-projekt. IT-ledning upprätthåller strategi och realiserar IT-plan medan initiativ till att revidera strategi hanteras vanligtvis i samförstånd mellan IT- och verksamhetsledning. Detta samarbete bör drivas på flera nivåer och strategier bör beakta 'nuläge' på klokt sätt.

IT-styrning är ett exempel på vanligt förekommande strategiska IT-frågor och en tillämpning av strategisk ledning av IT-verksamhet. IT-ledning, styrning och samarbete över affärsmässig IT, är föremål för forskning och diskussion t ex kring roller, flera uppgifter för CIO funktionen.

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Dataföreningen i Sverige: ”IT-strategisk definition”, av IT-Strateginätverket år 2009 -