Implosiva

Från Wikipedia
Artikulationssätt
Nasal
Klusil
Frikativa
Affrikata
Lateral
Approximant
Halvvokal
Likvida
Flapp
Tremulant
Ejektiva
Implosiva
Klickljud

En implosiva är en typ av konsonant som uttalas genom att stämbanden spärras samtidigt som struphuvudet sänks och en förträngning bildas i munhålan som i uttalet av explosiva klusiler, d.v.s. konsonanter som [t], [k] eller [g]. Ett undertryck bildas i talröret och när hindret i munnen (oftast av tungan) hastigt avlägsnas dras luften in i munnen och ljudet uppstår. Implosiver använder sig alltså inte av en luftström från lungorna som huvudsaklig ljudkälla, det vill säga de är icke-pulmoniska, ett särdrag de delar med ejektivor och klickljud.

Implosivor är relativt ovanliga i världens språk och saknas helt i europeiska språk. De är dock rätt vanligt förekommande i många afrikanska och asiatiska språk. Exempelvis har sindhi, ett indoariskt språk, inte mindre än 4 olika implosivor som är självständiga fonem. I regel är implosivor tonande, men det finns språk där tonlösa implosivor förekommer som allofoner till andra fonem.

Uttal av olika implosivor:

Icke-pulmoniska konsonanter
bilab. dent. alve. postal. palat. velara uvul.
Klickljud  ʘ ǀ ǁ ǃ ǂ
Implosivor  ɓ ɗ ʄ ɠ ʛ
Ejektivor