Flapp

Från Wikipedia
Artikulationssätt
Nasal
Klusil
Frikativa
Affrikata
Lateral
Approximant
Halvvokal
Likvida
Flapp
Tremulant
Ejektiva
Implosiva
Klickljud

Flappar är samlingsnamnet på foner som produceras genom att den aktiva artikulatorn sveper förbi eller studsar mot artikulationsstället utan att stänga passagen.

Även begreppet tappar används, i synnerhet då den aktiva artikulatorn är tungspetsen.

I svenskan används allmänt inga flappar, men de kan uppstå i tal, bland annat som en underartikulerad form av tungspets-r.