Imprint

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett Imprint (förlagsetikett) är i bokbranschen ett varumärke, som i bokhandeln hanteras som ett bokförlag. Det är dock inte namnet på ett företag, utan ingår tillsammans med andra varumärken i en större förlagskoncern. Imprints fyller ett syfte inom marknadsföringen mot bokhandeln och slutkunderna. Det "riktiga" förlaget brukar anges i bokens impressum (på titelsidan eller dess baksida).

Bokbranschens imprints förhåller sig till bokförlag på samma sätt som skivmärken förhåller sig till skivbolag, eller som bilmärken förhåller sig till bilbranschens företagsjättar som General Motors och Fordkoncernen. Imprints (liksom skivmärken och bilmärken) uppstår huvudsakligen på två sätt: endera genom att gamla inarbetade förlagsnamn lever vidare som imprint efter en företagssammanslagning, eller genom att nya imprints grundas när ett förlag vill marknadsföra sig inom en ny litterär genre eller mot en ny kundgrupp. Bokbranschen har under den sista fjärdedelen av 1900-talet karaktäriserats av många uppköp och sammanslagningar.

Den engelska termen imprint kan också avse en tryckning (eller upplaga) av en bok.