Marknadsföring

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
En annons är en traditionell form av marknadsföring. Här en annons för flygresor 1937.

Marknadsföring även promotion eller marketing omfattar alla de aktiviteter ett företag utför på marknaden, till exempel val av produkt att sälja, val av målgrupp, prissättning etc.[1] Det finns flera möjliga definitioner av marknadsföring, beroende på den roll som företaget kallas att spela i förhållande till den strategiska roll, positionering inom sin konkurrensmiljö. Definitionen är hämtad från Prince Philip Kotler, enhälligt erkänd som far till den senaste utvecklingen i denna fråga för arbeten som dök upp från 1967 till 2005. Men ursprunget till begreppet marknadsföring har rötter mycket långt. Med ekonomen italienska Giancarlo Pallavicini, redan 1959, är dessa rötter åtföljas till den ursprungliga forsknings djup marknad, beståndsdelar, i själva verket de första verktygen för vad som blev den moderna marknadsföring [2]; I själva verket införs han följande definitioner:Marknadsföring handlar också om att definiera och ta fram erbjudanden som svarar mot behoven, möter utmaningarna och skapar kundvärde. Det omfattar också arbetet med att positionera sina produkter på marknaden.

Till sist omfattar marknadsföring att kommunicera erbjudandet, konkretisera värdena och som en del i säljarbetet och i den fortsatta kundrelationen säkerställa att förväntningarna infrias.

En metod som används vid marknadsföring är omvärldsanalys, där den mest utbredda modellen för detta är SWOT-analysen.

Marknadsföring kan studeras inom företagsekonomi och avdelningen i ett förteag kallas marknadsavdelning.

Typer av marknadsföring[redigera | redigera wikitext]

Man kan marknadsföra sig på olika sätt men det vanligaste är att man annonserar i tidning, tv, utskick av reklamblad samtidigt som sociala medier har blivit ett allt vanligare medel. Det allra viktigaste är att man tänker på att nå ut till sin egen kundgrupp, eftersom det är slöseri med marknadsföring att rikta sig till kundgrupper som inte intresserar sig för produkten. Så har man en produkt som riktar sig till vuxna bör man till exempel inte visa reklamen på barn-tv.

En annorlunda typ av marknadsföring är Inbound marketing där man via internet försöker få kunden att hitta annonsören istället för att i mer konventionell marknadsföring söka upp presumtiva kunder.

Räckvidd[redigera | redigera wikitext]

Räckvidd (engelska: reach) är ett mått på vilken andel av den tänkta målgruppen som har nåtts av budskapet.

Begreppet är mycket vanligt inom mediebranschen och används för att sätta upp och utvärdera mål i samband med marknadsföringsaktiviteter, inte minst vid annonsering i dagstidningar. Vanligen relateras räckvidden till en viss målgrupp, till exempel kvinnor mellan 20 och 35 år med en årsinkomst över ett visst belopp.

För printmedier (dagspress + tidskrifter) är räckvidd ett mått som beskriver hur många läsare en genomsnittlig utgåva av tidningen har. Detta skall inte blandas ihop med hushållstäckning, som helt enkelt beskriver till hur stor andel av hushållen inom ett visst geografiskt område som en tidning delas ut.

För radio är räckvidd andelen av medverkandena i en undersökning om radiolyssnande som lyssnat på radio i minst en period på 5 minuter inom ett visst tidsintervall.[3]

God marknadsföringssed[redigera | redigera wikitext]

Den svenska marknadsföringslagen innehåller en generalklausul om otillbörlig marknadsföring. I generalklausulen föreskrivs att marknadsföring skall stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Med god marknadsföringssed avses god affärssed eller andra vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter.[1]

Marknadsföringslagen är tillämplig då näringsidkare marknadsför eller själva efterfrågar produkter i sin näringsverksamhet. Med produkter avses varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen och andra nyttigheter. Begreppet marknadsföring definieras i lagen som reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter. Endast kommersiell marknadsföring omfattas av lagens tillämpningsområde.[1]

Marknadsföring från utlandet[redigera | redigera wikitext]

Svensk marknadsföringslagstiftning har tidigare gällt all marknadsföring som har effekt på – eller med andra ord: helt eller delvis riktar sig till – den svenska marknaden, även om marknadsföringen härrör från utlandet. Däremot har den inte ansetts tillämplig på marknadsföringsåtgärder som härrör från Sverige och som enbart riktar sig till andra länder. Nya EU-regler som grundas på de så kallade sändarlands- och ursprungslandsprinciperna har dock fört med sig att effektlandsprincipen under senare år kommit att ersättas med nya regler av motsatt innebörd.[1]

Massmarknadsföring[redigera | redigera wikitext]

Massmarknadsföring är att försöka nå så många människor som möjligt med samma reklam och erbjudande. Detta kallas även "one-to-many" till skillnad från "one-to-one" som är personligt utformad marknadsföring.

Marknadsföring av musik[redigera | redigera wikitext]

När det gäller musik så brukar det tillverkas promos (förkortning av promotion eller promosingel), som det kallas, för att marknadsföra artistens nya skiva till exempel. Dessa promoskivor säljs aldrig i butiker utan används bara i marknadsföringssyfte.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b c d] Sverige. 2005 års marknadsföringsutredning (2006). Otillbörliga affärsmetoder: betänkande. Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2006:76. Stockholm: Fritze. Libris 10200320. ISBN 91-38-22618-9 
  2. ^ Referensfel: Ogiltig <ref>-tagg; ingen text har angivits för referensen med namnet .22sou2006:76.22.7E
  3. ^ ”Radio på svenska i Finland”. Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. http://sockom.helsinki.fi/journ/MEDIESTR/radio.htm. Läst 7 december 2007. 

Se även[redigera | redigera wikitext]