Inrikesministeriet

Från Wikipedia
Finlands ministerier
Statsrådets kansli

Utrikesministeriet
Justitieministeriet
Inrikesministeriet
Försvarsministeriet
Finansministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet
Kommunikationsministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Miljöministeriet

Justitiekanslersämbetet
För ordet i en mer generell betydelse, se inrikesministerium.

Inrikesministeriet (IM) i Finland är en del av statsrådet (regeringen) och ansvarar för allmän ordning, säkerhet, polisväsendet, civil krishantering, gränsbevakning, migrations- och diskrimineringsfrågor. Det finns fyra avdelningar vid ministeriet; polisavdelningen, räddningsavdelningen, migrationsavdelningen och gränsbevakningsavdelningen. I anslutning till inrikesministeriet finns också diskrimineringsnämnden och minoritetsombudsmannens byrå.

Ministeriets leds av inrikesminister Maria Ohisalo. Högsta tjänsteman är en kanslichef.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]