Hoppa till innehållet

Statsrådet

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Statsrådet (Finland))
För andra betydelser, se Statsråd (olika betydelser).
Statsrådsborgen vid Senatstorget i Helsingfors.
Finland

Denna artikel är en del i serien om:
Politik i Finland


Konstitution
Övriga ämnen

Atlas
 v  r 

Statsrådet är Republiken Finlands regeringsorgan. Statsrådet leds av statsministern, som väljs av riksdagen och utnämns av republikens president. Övriga medlemmar i statsrådet är utnämnda av presidenten på förslag av statsministern.

Funktion[redigera | redigera wikitext]

I statsrådets allmänna sammanträde beslutas om utfärdande av förordningar samt i regerings- och förvaltningsfrågor. I frågor som hör till presidentens beslutanderätt lägger statsrådets allmänna sammanträde fram förslag för avgörande. Vid föredragningar för republikens president i statsrådet är presidenten ordförande, vid de allmänna sammanträdena är statsministern det. Förutom ministrarna deltar justitiekanslern i statsrådets allmänna sammanträden och vid presidentföredragningar i statsrådet.

Antalet lagstadgade ministerutskott är fyra, nämligen EU-ministerutskottet, finansutskottet, finanspolitiska ministerutskottet och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet. I statsrådet finns även justitiekanslern, som bland annat skall tillse att myndigheter och tjänstemän följer lagen. Med utgångspunkt i lagen om statsrådet av 2003 äger statsrådet rätt att avgöra de styrelse- och förvaltningsärenden som inte i grundlagen eller annan lag är förbehållna republikens president eller anförtrotts lägre myndighet. De ärenden som behandlas i statsrådet undergår beredning i vederbörande ministerium och föredras av en tjänsteman från ministeriet vid statsrådets allmänna sammanträde, där de viktigaste formellt avgörs. I regel hålls ett sådant plenum i veckan (vanligen på torsdagen).

Övriga ärenden avgörs inom ministerierna av ministern efter föredragning av någon av tjänstemännen; dessa sköter rutinärendena. En stor del av de ärenden som avgörs av statsrådet tas före föredragningen i plenum upp till behandling i statsrådets finansutskott, till vilket utom statsministern hör ytterligare 3-5 ministrar. Utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet, som består av statsministern, utrikesministern, försvarsministern och tre av statsministern utsedda övriga ministrar, är ett annat permanent ministerutskott, i vilket en förberedande behandling av viktigare utrikespolitiska beslut äger rum.

Praxis har emellertid blivit att de flesta av regeringens beslut i själva verket fattas i den så kallade aftonskolan, varför behandlingen vid de allmänna sammanträdena endast utgör en bekräftelse på vad man tidigare kommit överens om. Aftonskolan erhöll i slutet av 1970-talet en alltmer officiell karaktär, men samtidigt minskade dess betydelse, sedan finanspolitiska ministerutskottet blivit permanent 1977 och utvecklats till ett slags arbetsutskott för statsrådet.[1]

Finlands nuvarande ministär (sedan 10 december 2019) är Regeringen Marin.

I Finland används inte den i Sverige och Norge förekommande benämningen statsråd för enskilda regeringsledamöter, utan statsråd är istället en hederstitel som kan utdelas till finländska medborgare av republikens president.

Föregångare till statsrådet var Senaten för Finland.

Ministerier[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Finlands ministerier

Organisatoriskt är statsrådet uppdelat i tolv ministerier.

Republiken Finlands regeringar[redigera | redigera wikitext]

Regeringarna har varit verksamma i genomsnitt i 526 dygn (19 juni 2024).
maj. = majoritetsregering
min. = minoritetsregering
tjm. = tjänstemannaregering
regering[2]

typ[2] parl.ledamöter
(aktivt
stödjande)[2]
partier[2] tid
(dygn)[2]
verksamhetsperiod[2]
Svinhufvud I maj. 103 Ungfi., SFP, Fi., Agr. 181  27 november 1917–27 maj 1918
Paasikivi I maj. 103 Ungfi., SFP, Fi., Agr. 184  27 maj 1918–27 november 1918
Ingman I[a] min. 77 Saml., SFP, Framst. 141  27 november 1918–17 april 1919
Kaarlo Castrén min. 90 Framst., SFP, Agr. 120  17 april 1919–15 augusti 1919
Vennola I min. 68 Framst., Agr. 213  15 augusti 1919–15 mars 1920
Erich maj. 118 Saml., Framst., SFP, Agr. 390  15 mars 1920–9 april 1921
Vennola II min. 68 Framst., Agr. 419  9 april 1921–2 juni 1922
Cajander I tjm. 165  2 juni 1922–14 november 1922
Kallio I min. 60 Framst., Agr. 430  14 november 1922–18 januari 1924
Cajander II tjm. 134  18 januari 1924–31 maj 1924
Ingman II maj. 122 Saml., Framst., SFP, Agr. 304  31 maj 1924–31 mars 1925
Tulenheimo min. 82 Saml., Agr. 275  31 mars 1925–31 december 1925
Kallio II min. 82 Agr., Saml. 347  31 december 1925–13 december 1926
Tanner min. 60 SDP 369  13 december 1926–17 december 1927
Sunila I min. 52 Agr. 371  17 december 1927–22 december 1928
Mantere min. 10 Framst. 237  22 december 1928–16 augusti 1929
Kallio III min. 60 Agr. 322  16 augusti 1929–4 juli 1930
Svinhufvud II maj. 132 Agr., Saml., SFP, Framst. 260  4 juli 1930–21 mars 1931
Sunila II maj. 132 Agr., Saml., Framst., SFP 634  21 mars 1931–14 december 1932
Kivimäki min. 85 Agr., Framst., SFP 1 393  14 december 1932–7 oktober 1936
Kallio IV min. 60 Agr., Framst. 156  7 oktober 1936–12 mars 1937
Cajander III maj. 164 Framst., SDP, Agr., SFP 994  12 mars 1937–1 december 1939
Ryti I maj. 165 SDP, Agr., SFP, Framst. 117  1 december 1939–27 mars 1940
Ryti II maj. 190 SDP, Agr., Saml., SFP, Framst. 283  27 mars 1940–4 januari 1941
Rangell maj. 198 ← 200 Agr., Saml., Framst., SDP, SFP, IKL 790  4 januari 1941–5 mars 1943
Linkomies maj. 190 Agr., Saml., Framst., SDP, SFP 522  5 mars 1943–8 augusti 1944
Hackzell maj. 190 SDP, Agr., Saml., SFP, Framst. 44  8 augusti 1944– 21 september 1944
Urho Castrén maj. 190 SDP, Agr., Framst., Saml., SFP 57  21 september 1944–17 november 1944
Paasikivi II maj. 165 SDP, Agr., Framst., SFP, DFFF 151  17 november 1944–17 april 1945
Paasikivi III maj. 171 SDP, DFFF, Agr., Framst., SFP 343  17 april 1945–26 mars 1946
Pekkala maj. 162 DFFF, SDP, Agr., SFP 856  26 mars 1946–29 juli 1948
Fagerholm I min. 54 SDP 596  29 juli 1948–17 mars 1950
Kekkonen I min. 75 Agr., Framst., SFP 306  17 mars 1950–17 januari 1951
Kekkonen II maj. 129 Agr., SDP, SFP, Framst. 246  17 januari 1951–20 september 1951
Kekkonen III maj. 119 Agr., SDP, SFP 658  20 september 1951–9 juli 1953
Kekkonen IV min. 66 Agr., SFP 131  9 juli 1953–17 november 1953
Tuomioja[b] tjm. 169  17 november 1953–5 maj 1954
Törngren maj. 120 SFP, SDP, Agr. 168  5 maj 1954–20 oktober 1954
Kekkonen V maj. 107 Agr., SDP 500  20 oktober 1954–3 mars 1956
Fagerholm II maj. 120 SDP, Agr., SFP 450  3 mars 1956–27 maj 1957
Sukselainen I min. 79 Agr., SFP, socialdemokratiska oppositionella, FFP 186  27 maj 1957–29 november 1957
von Fieandt tjm. 148  29 november 1957–26 april 1958
Kuuskoski tjm. 125  26 april 1958–29 augusti 1958
Fagerholm III maj. 152 SDP, Agr., Saml., FFP, SFP 137  29 augusti 1958–13 januari 1959
Sukselainen II min. 62 Agr., SFP 913  13 januari 1959–14 juli 1961
Miettunen I min. 48 Agr. 273  14 juli 1961–13 april 1962
Karjalainen I maj. 114 Agr., ASSF, SFP, Saml., FFP 614  13 april 1962–18 december 1963
Lehto tjm. 269  18 december 1963–12 september 1964
Virolainen maj. 112 Agr./CP, Saml., SFP, FFP 622  12 september 1964–27 maj 1966
Paasio I maj. 152 SDP, CP, DFFF, ASSF 665  27 maj 1966–22 mars 1968
Koivisto I maj. 164 SDP, CP, SFP, DFFF, ASSF 783  22 mars 1968–14 maj 1970
Aura I tjm. 62  14 maj 1970–15 juli 1970
Karjalainen II maj. 144 CP, SDP, SFP, LFP, DFFF 471  15 juli 1970–29 oktober 1971
Aura II tjm. 117  29 oktober 1971–23 februari 1972
Paasio II min. 55 SDP 194  23 februari 1972–4 september 1972
Sorsa I maj. 109 SDP, CP, SFP, LFP 1 012  4 september 1972–13 juni 1975
Liinamaa tjm. 170  13 juni 1975–30 november 1975
Miettunen II maj. 152 SDP, CP, DFFF, SFP, LFP 304  30 november 1975–29 september 1976
Miettunen III min. 58 CP, SFP, LFP 228  29 september 1976–15 maj 1977
Sorsa II maj. 152 SDP, CP, SFP, LFP, DFFF 741  15 maj 1977–26 maj 1979
Koivisto II maj. 133 SDP, CP, SFP, DFFF 1 000  26 maj 1979–19 februari 1982
Sorsa III maj. 133 → 102 SDP, CP, SFP, → DFFF, ← LFP 441  19 februari 1982–6 maj 1983
Sorsa IV maj. 123 SDP, CP, SFP, FLP 1 455  6 maj 1983–30 april 1987
Holkeri maj. 131 → 122 Saml., SDP, SFP, → FLP 1 457  30 april 1987–26 april 1991
Aho maj. 115 → 107 C, Saml., SFP, → FKF 1 448  26 april 1991–13 april 1995
Lipponen I maj. 145 SDP, Saml., VF, Gröna, SFP 1 463  13 april 1995–15 april 1999
Lipponen II maj. 140 → 129 SDP, Saml., VF, SFP, → Gröna 1 463  15 april 1999–17 april 2003
Jäätteenmäki maj. 117 C, SDP, SFP 68  17 april 2003–24 juni 2003
Vanhanen I maj. 117 C, SDP, SFP 1 395  24 juni 2003–19 april 2007
Vanhanen II maj. 126 C, Saml., Gröna, SFP 1 160  19 april 2007–22 juni 2010
Kiviniemi maj. 126 C, Saml., Gröna, SFP 365  22 juni 2010–22 juni 2011
Katainen maj. 126 → 112 Saml., SDP, Gröna, SFP, KD, → VF 1 098  2 juni 2011–24 juni 2014
Stubb maj. 112 → 102 Saml., SDP, SFP, KD, → Gröna 339  24 juni 2014–29 maj 2015
Sipilä maj. 124 → 105 C, Saml., → Sannf., ← Bf 1 469  29 maj 2015–6 juni 2019
Rinne maj. 117 SDP, C, Gröna, SFP, VF 187  6 juni 2019–10 december 2019[3][c]
Marin maj. 116 SDP, C, Gröna, SFP, VF 1 288  10 december 2019–20 juni 2023
Orpo maj. 109 Saml., Sannf., SFP, KD 365  20 juni 2023–
per 19 juni 2024

Kommentarer[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Ingmans regering var i praktiken en majoritetsregering då lantdagen efter inbördeskriget hade endast 111 tjänstgörande ledamöter (de socialdemokratiska ledamöterna var avstängda).
  2. ^ Trots att det var en tjänstemannaministär, hade några ministrar en stark relation till vissa partier, bland andra statsminister Tuomioja (hans parti var visserligen inte representerat i riksdagen vid denna tid). Minst 53 riksdagsledamöter bedöms ha stött regeringen.
  3. ^ Man fortsatte som expeditionsministär fram till nästa regerings tillträde.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från finskspråkiga Wikipedia, Suomen valtioneuvosto.

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Statsrådet i Uppslagsverket Finland (webbupplaga, 2012). CC-BY-SA 4.0
  2. ^ [a b c d e f] ”Regeringarna i kronologisk ordning”. Statsrådet. Arkiverad från originalet den 29 april 2013. https://archive.is/20130429224647/http://valtioneuvosto.fi/tietoa-valtioneuvostosta/hallitukset/vuodesta-1917/tulokset/sv.jsp?report_id=V2.  Observera! På Statsrådets lista anges antalet dagar som regeringen varit verksam, där dagen för regeringsskiftet räknats både till den tidigare och den nya regeringens mandatperiod.
  3. ^ Jansson, Ida (3 december 2019). ”Finlands statsminister avgår”. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/regeringskris-i-finland. Läst 15 december 2019. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]