Invalidkyrkogården

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Invalidkyrkogården i oktober 2011.

Invalidkyrkogården är en inte längre använd begravningsplatsUlriksdals slottsområde i Solna kommun. Kyrkogården ligger i ett skogsparti strax sydöst om Ulriksdals Wärdshus. Kyrkogården inrättades 1824 och den sista begravningen skedde här 1905.

Invalidkyrkogården tillkom i samband med att Ulriksdals slott uppläts 1822 av Karl XIV Johan som invalidinrättning, alltså som vårdhem för krigsveteraner från krigen 1788 till 1814. På Ulriksdal bodde och vårdades samtidigt som mest ett 80-tal personer som sköttes av läkare och sjuksköterskor. Invaliderna var utvalda officerare, underofficerare och meniga, totalt under åren 382 personer varav 68 officerare, 47 underofficerare och 268 manskap. Vid generalmönstringen 30 december 1841 omnämner mönsterherren generallöjtnant friherre C.A. Lovisin att samtliga invalider deltagit i fälttåg och att 24 man är dekorerade med Medalj för Tapperhet i Fält. Vid mönstringen 21 december 1844 fanns bland invaliderna endast 8 man som ej deltagit i fälttåg och totalt 18 med tapperhetsmedalj. Av de avlidna begravdes cirka 200 personer på kyrkogården. När vårdinrättningen på slottet avvecklades 1849 skickades de återstående invaliderna hem till släkten eller överfördes till Danvikens hospital.

Den nuvarande inhägnade delen av kyrkogården anlades 1884 och mäter ungefär 50x50 meter, men den utgör bara en liten del av den ursprungliga kyrkogården. På kyrkogården finns ett gravmonument från 1824 samt en större och fyra mindre gravstenar. Gravmonumentet har en inskription: "H H (Här hvilar) invalider från krigen åren 1788-1814." Den större gravstenen resters för Kapten Lars David Kafle och hans familj. Kafle var administratör och sedermera kommendant för invalidinrättningen. Stenen bär en järnplatta med inskriptionen: "Hvilorum för Lars David Kafle överstelöjtnant R.S.O. d 1839, maka Sophia Wahlfeldt d 1866, dotter Mathilda d 1840."

Officersinvalider[redigera | redigera wikitext]

REIMERS Daniel Christian , kapten i armén, R.S.O. 1822-26

BROGREN Gustaf, löjtnant, 1. Livgrenadjärregementet,1822-34

HOLMBLAD Per Abraham, löjtnant Wermlands lantvärnsbataljon, Medalj i guld för Tapperhet i Fält, 1822-24

STJERNECREUTZ Johan Wilhelm, löjtnant, Österbottens regemente, 1822-01-27—11-12

ÖRN Adam kaptenlöjtnant vid Flottan, 1822-01-27—07-02

PFEIFF Daniel Gustav, fänrik i armén, livdrabant, 1822-1848

PANCHÉEN Fredrik, fänrik Gotlands nationalbeväring, 1822-23

RYDMAN Petter, löjtnant Wasa regemente 1822-29

LAGERCRANTZ Fredik, major, Jönköpings regemente, R.S.O. 1822--02-11

WESTMAN Carl Abraham, kapten Wermlands regemente, Medalj i guld för Tapperhet i Fält, 1822-23

ENGSTRÖM Per, löjtnant arméens flotta, 1822-23

EKENSTJERNA Johan Adolf, ryttmästare vid husarerna, bataljonschef Skaraborgs lantvärn, 1822-24

EDELFELT Göran Gustaf kapten, Upplands regemente, Medalj i guld för Tapperhet i Fält, 1822-34

CARLBECK Elias, kapten, arméens flotta Medalj i guld för Tapperhet i Fält, 1822-26

HEGART Georg, fänrik, arméens flotta, Kombinationsmedalj i guld mindre Fredrikshamn-Svensksund 1822-23

SJÖBERG Carl, löjtnant, Änkedrottningens livregemente, 1822-26

LUNDGREN Axel Magnus, kapten Södermanlands regemente, 1823-28

GAFVELHOLM Johan Robert, stabslöjtnant, Upplands regemente, 1823-25

ARRÉN von KAPFELMAN Carl Jacob, löjtnant, arméens flotta, R.S.O. 1823-24

BOSIN Paul, major, Kalmare regemente överstelöjtnant i armén, R.S.O. 1824-26

MEURLING Carl Gustaf, 1824-03-06--06-12, kapten, Hälsinge regemente

RÅDBERG Erik Johan, 1825-1826, löjtnant Westmanlands regemente

PÅLMAN Jon, 1825-33, löjtnant Kronobergs regemente, kapten i armén

CEDERSKÖLD Leonard Fredrik, 1826-29, major, Elfsborgs regemente

DAHLFELT Fredrik Ulrik, 1826-42, major, Västgöta-Dals regemente

LAURBECK Carl Petter, 1826-28, fänrik, flottan

ROUSSEAU Johan Georg, 1826-27, löjtnant i armén, vaktmästare, Mörnerska husarerna

UGGLA Robert, 1826-05-07--, kapten, Westmanlands regemente

MODÉE Carl Magnus, 1826-29, underlöjtnant, arméens flotta

von NANDELSTADT Johan Daniel, 1826, löjtnant i armén, Jämtlands hästjägare

MÜNTER Lorentz, 1826-34, kapten, Wendes artilleriregemente

STRÅLENHJELM Haqvin Evert, 1826-30, löjtnant, Kronobergs regemente

BOIJE AF GENNÄS Friherre Axel Johan 1827-45, löjtnant, Adelsfaneregementet

LIDSTRÖM Hans, 1827-49, kapten Västgöta-Dals regemente

GYLLENPALM Gustav Wilhelm, 1820-01-27--03-25, kapten, Hälsinge regemente

ARRHENIUS Gustav, 1820-34, fänrik, Upplands regemente

SILVERSVÄRD Carl Gustaf, 1829-37, kapten, Garnisonsregementet i Göteborg

LYCHOU Casten, 1829-33, löjtnant, Västerbottens regemente

PETRÉ Otto Wilhelm, 1830-39, kapten i armén, 1. Livgrenadjärregementet

ROTHLIEB Wilhelm, 1830-38, kapten, Kronobergs regemente

TORPADIUS Samuel, 1830-32, fänrik, Kalmare regemente

TEGNER Fredrik Magnus, 1831-34, kapten, Göta Artilleriregemente

UDD Carl Magnus, 1832-37, kapten, Dalregementet

SABELFELT Gustaf Adolf, 183?-44, major, Älvsborgs regemente

HJERTA Per, 1833-34, kapten, Bohusläns regemente

MONTELL Erik Augustin, 1834-41, kapten, Wendes Artilleriregemente

MORIAN Arvid, 1834-36, fänrik, Södra skånska infanteriregementet

SKÖLDARM Hampus Henrik, 1835--, löjtnant, Skaraborgs regemente

FLEETWOOD friherre Erik Johan, 1835-38, stabsfänrik, Södermanlands regemente

KEMPE Isak, 1835-36, kapten, Wendes artilleriregemente

JUVANDER Zakarias, 1835-47, underlöjtnant i armén, bondeledare i Finland

NETHERWOOD Zacharias August, 1836-49, f.d. officer, civil

BJÖRKLUND Clemens Lebrecht, 1837-42, kapten I armén, Upplands regemente

von SCHANTZ Malcolm Fredrik, 1837-40, ryttmästare, Smålands kavalleriregemente

von RÖÖK Carl Fredrik, 1837-49, kapten, Wendes artilleriregemente

WESTERLING Samuel Joachim, 1838-43, löjtnant, Jönköpings regemente

ULFHJELM Claës Ambjörn, 1838-49, kapten, Västerbottens regemente, Medalj i guld för Tapperhet i Fält

GUSTAFSSON Carl, 1839-48, konstituerad fänrik, Livgrendadjär regementets rusthållsdivision

CARLESON Axel Ludvig, 1841-44, ryttmästare, Lifreg. Husarer, R.S.O.

MORSTRÖM Johan Adolf, 1841-47, kornett i armén, Dalregementet, Ryska S:t Georgsordens kors V. Klass 1816

CRONHIELM friherre Polycarpus, 1843-, kapten, Sjöartilleriregementet

WEISSENDORF Claes Gudmund, 1843-49, underlöjtnant i armén, Kronprinsens husarregemente

PANCHÉEN Gustaf Adolf, 1843-49, kapten i armén, Wendes artilleriregemente

RIDDERHJERTA Otto Reinhold, 1844-49, kapten i armén, Södermanlands regemente

Underofficersinvalider[redigera | redigera wikitext]

LOSTJERNA Johan August, 1822-29, sergeant, Kronobergs regemente

ÖRBOM Jonas,, 1822-23, furir, Svea artilleriregemente

LIND Johan Erik, 1822-, sergeant, Svea artilleriregemente

PIHLGREN Johan Gustaf, 1822-32, fanjunkare, Upplands regemente, Medalj i silver för Tapperhet i Fält

TRÄNK, Gustaf, 1822-, styckjunkare, Arméens Flotta

EKLUND Gustaf, 1822-24, fältväbel, Svea Livgarde

BOBERG Noach, 182?-1824, överskeppare, Flottan

ENGMAN Lars, 1823-24, sergeant, Västgöta regemente

HESSELGREN Anders Leonard, 1823-27, styckjunkare, Svea artilleriregemente

KÖHLER Frans, 1823-24, hautboist, Svea Livgarde

TEGELBERG Frans Simeon, 1825-30, fanjunkare, Upplands regemente, Medalj i silver för Tapperhet till sjöss och Medalj i silver för Tapperhet i Fält

ÖRSTRÖM Anders, 1825-27, regementsväbel, kapten vid Kongl. Maj:ts ståndsdrabanter

IFLANDER Anders, 1827-?, fanjunkare, Västgöta-Dals regemente

RODIN Abraham, 1828-38, kvartermästare, ? regemente, smålänning

FOLCKER Carl Gustaf, 1829-33, styckjunkare, Svea artilleriregemente

BOHM Carl Abraham, 1829-30, hautboist, Svea Livgarde

WIDHOLM Gustaf Olof, 1829-?, fältväbel, Upplands regemente

DRAKE Anders, underskeppare, Arméens Flotta

INGBERG Johan, 1830-31, underskeppare, Arméens Flotta

KRUSELL Carl Magnus, 1830-40, fältväbel, Västmanslands regemente, Medalj i silver för Tapperhet i Fält

FREDENHOLM Carl Gustaf, 1831-32, fanjunkare, Andra Livgardet

LINDBLAD Johan Erik, 1831-38, sergeant, Göta artilleriregemente

WAHLÉN Anders, 183?-36, fältväbel, ? regemente

HEDENGREN Erik Wilhelm, 1831-?, underskeppare, Arméens Flotta

CARLBOM Fredrik, 1832-35, hautboist, Svea Livgarde och Jämtlands regemente

Frank Louis Adolf, 1833-35, sergeant, Dalregementet

STADIG Anders Petter, 183?-, underskeppare, Arméens Flotta

BERSELIUS Johan Erik, 1835-41, fanjunkare, Livgrenadjärregementet

LILLJEDAL Erik, 1836-?, styckjunkare, Svea artilleriregemente

KÄLLMAN Olof, 1836-38, underskeppare, Arméens Flotta

ÅKERBERG Anders, ?, hautboist, ? regemente

SCHERLUND Johan, 183?-39, fanjunkare, Västmanlands regemente

SKARIN Carl Gustaf, 1838-41, rustmästare, Livgrenadjärregementets rusthållsdivision

SANDBERG Petter, 1838-184?, fanjunkare, Livgardet till häst, Medalj i silver för Tapperhet i Fält

BAUDIN Gustaf Erik, 1838-43, sergeant, Västerbottens regemente

PREUTZ Carl Adam, 183?-1840, fanjunkare, Svea Livgarde

SJÖHOLM Matts, 1839-184?, skärgårdsstyrman, Flottan

JANSSON Johan, 1839-43, kvartermästare, Livregementets husarer

ÖHRSTEDT Gustf, 1840-44, sergeant, Livgardet till häst

LINDBLAD Wilhelm, 1841-46, fanjunkare, Västgöta-Dals regemente

ZERBA Placito, 1841-42, regementstrumslagare, fanjunkare, musikdirektör, Västgöta-Dals regemente

WESTER Johan, 1841-45, fältväbel, Första Livgrenadjärregementet

RYDBERG Johan, 1841-49, fanjunkare, Jönköpings regemente

LINDSTRÖM Gustaf Adolf, 1841-46, styckjunkare, Svea artilleriregemente, Medalj i silver för Tapperhet i Fält

GÖÖS Johan Adam, 1842-49, förare, Första Livgrenadjärregementet

Bilder[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]