Jämförelse mellan vägmärken i Europa

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vägmärken i Europa följer en viss enhetlig standard (FN:s konvention om vägmärken och signaler). Vissa skillnader kan dock förekomma mellan olika länder.

Vägmärken regleras internationellt av FN:s Konvention om vägmärken och signaler. Den nuvarande versionen gäller från 1968 med tillägg fram till 1995, för de länder som undertecknat konventionen. De allra flesta europeiska länder är med, utom Spanien, Irland och Moldavien. Också dessa tre brukar vanligtvis ändå följa riktlinjerna. Vägmärkena är alltså i huvudsak likadana i europeiska länder, vilket underlättar den internationella trafiken.

För att underlätta internationell trafik används i konventionen i första hand symboler i stället för text och symbolerna följer en enhetlig standard.

Konventionen tillåter att bakgrundsfärgen för varnings- och förbudsmärken kan vara vit eller gul. Även om vit är vanligast så förekommer gult i några europeiska länder. Största avvikelserna har Irland. Varningsmärkena är inte triangelformade utan istället ruterformade. Till sitt utseende påminner de irländska varningsmärkena mer om amerikanska varningsmärken. Men symbolerna går efter det europeiska mönstret, och inte eter amerikanskt som har flera andra symboler istället.

För lokaliseringsmärken för vägvisning kan färgerna variera. För märken som avser motorvägar är de blå eller gröna med vit text.

Symboliken på vägmärken i Europa är densamma, men de har lite olika design, färgvalet varierar liksom typsnittet på texten osv. Dessa skillnader anses ändå som betydelselösa. Trafikanter ska känna igen vägmärkena även om denne finner sig i ett annat land där designen kan avvika något från var trafikanten är van vid.

Tabellen nedan visar skillnaden mellan ett urval av länder som utgör ett exempel på hur det är uppbyggt. Detta ska visa på likheterna och de små skillnader som finns. Lägg märke till att Irland har största avvikelserna.

EU-section-with-B.svg
Belgien
EU-section-with-DK.svg
Danmark
EU-section-with-EST.svg
Estland
EU-section-with-FIN.svg
Finland
EU-section-with-F.svg
Frankrike
EU-section-with-GR.svg
Grekland
EU-section-with-IRL.svg
Irland
EU-section-with-I.svg
Italien
EU-section-with-NL.svg
Nederländerna
Non-EU-section-with-NMK.jpg
Nordmakedonien
Non-EU-section-with-N.svg
Norge
EU-section-with-P.svg
Portugal
EU-section-with-PL.svg
Polen
Insigne Helveticum.svg
Schweiz
EU-section-with-E.svg
Spanien
UK Identifier Section with Union Flag.png
Storbritannien
EU-section-with-S.svg
Sverige
EU-section-with-CZ.svg
Tjeckien
Non-EU-section-with-TR.svg
Turkiet
EU-section-with-D.svg
Tyskland
EU-section-with-A.svg
Österrike
Stopplikt Belgian road sign B5.svg Denmark road sign B13.svg EE traffic sign-222.png Finland road sign B6.svg France road sign AB4.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-2.svg Ireland road sign RUS 027.svg Italian traffic signs - fermarsi e dare precedenza - stop.svg Nederlands verkeersbord B7.svg Macedonia road sign 202.svg Norwegian-road-sign-204.0.svg Portugal road sign B2.svg Poland road sign B-20.svg CH-Vortrittssignal-Stop.svg Spain traffic signal r2.svg UK traffic sign 601.1.svg Sweden road sign B2.svg P06 CZ.svg Turkey road sign TT-2.svg Zeichen 206.svg Vorschriftszeichen 24.svg
Väjningsplikt Belgian road sign B1.svg Denmark road sign B11.svg EE traffic sign-221.png Finland road sign B5.svg France road sign AB3a.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-1.svg Ireland road sign RUS 026 (English).svg Italian traffic signs - dare precedenza.svg Nederlands verkeersbord B6.svg Macedonia road sign 201.svg Norwegian-road-sign-202.0.svg Portugal road sign B1.svg Znak A-7.svg CH-Vortrittssignal-Kein Vortritt.svg Spain traffic signal r1.svg UK traffic sign 602.svg Sweden road sign B1.svg Czech Republic road sign P 4.svg Turkey road sign TT-1.svg Zeichen 205.svg Vorschriftszeichen 23.svg
Huvudled Belgian road sign B9.svg Denmark road sign B16.svg EE traffic sign-211.png Finland road sign B1.svg France road sign AB6.svg Road-sign-p3.svg Italian traffic signs - diritto di precedenza.svg Nederlands verkeersbord B1.svg Macedonia road sign 306.svg Norwegian-road-sign-206.0.svg Portugal road sign B3.svg Znak D-1.svg CH-Vortrittssignal-Hauptstrasse.svg Spain traffic signal r3.svg Sweden road sign B4.svg CZ-P02 Hlavní pozemní komunikace.svg Turkey road sign B-38.svg Zeichen 306.svg Vorschriftszeichen 25a.svg
Huvudled upphör Belgian road sign B11.svg Denmark road sign B17.svg EE traffic sign-212.png Finland road sign B2.svg France road sign AB7.svg Road-sign-p4.svg Italian traffic signs - fine del diritto di precedenza.svg Nederlands verkeersbord B2.svg Macedonia road sign 307.svg Norwegian-road-sign-208.0.svg Portugal road sign B4.svg Znak D-2.svg CH-Vortrittssignal-Ende der Hauptstrasse.svg Spain traffic signal r4.svg Sweden road sign B5.svg CZ-P03 Konec hlavní pozemní komunikace.svg Turkey road sign B-39.svg Zeichen 307.svg Vorschriftszeichen 25b.svg
Skyldighet att lämna företräde Belgian road sign B19.svg Denmark road sign B18.svg EE traffic sign-231.png Finland road sign B4.svg Signal B15.svg Road-sign-p5.svg Italian traffic signs - dare precedenza nei sensi unici alternati.svg Nederlands verkeersbord F5.svg Macedonia road sign 203.svg Norwegian-road-sign-212.0.svg Portugal road sign B5.svg Znak B-31.svg CH-Vortrittssignal-Dem Gegenverkehr Vortritt lassen.svg Spain traffic signal r5.svg UK traffic sign 615.svg Sweden road sign B6.svg P07 CZ.svg Turkey road sign TT-3.svg Zeichen 208.svg Vorschriftszeichen 5.svg
Mötande trafik har skyldighet att lämna företräde Belgian road sign B21.svg Denmark road sign B19.svg EE traffic sign-232.png Finland road sign B3.svg France road sign C18.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-6.svg Italian traffic signs - diritto di precedenza nei sensi unici alternati.svg Nederlands verkeersbord F6.svg Macedonia road sign 301.svg Norwegian-road-sign-214.0.svg Portugal road sign B6.svg Znak D-5.svg CH-Vortrittssignal-Vortritt vor dem Gegenverkehr.svg Spain traffic signal r6.svg UK traffic sign 811.svg Sweden road sign B7.svg P08 CZ.svg Turkey road sign B-37.svg Zeichen 308.svg Hinweiszeichen 7a.svg
Övergångsställe Belgian road sign F49.svg Denmark road sign E17.svg EE traffic sign-544.png Finland road sign E1-1.svg C20a.gif Traffic Sign GR - KOK 2009 - P-21.svg Ireland road sign - Pedestrian Crossing 2.svg Italian traffic signs - attraversamento pedonale.svg Nederlands verkeersbord L2.svg Macedonia road sign 302.1.svg Norwegian-road-sign-516.H.svg Portugal road sign H7.svg Znak D-6.svg CH-Hinweissignal-Standort eines Fussgängerstreifens.svg Spain traffic signal s13.png Sweden road sign B3-1.svg IP06cr.jpg Turkey road sign B-14a.svg Zeichen 350.svg Hinweiszeichen 2a (2010).svg
Barn Belgian road sign A23.svg Denmark road sign A22.svg EE traffic sign-173a.png Finland road sign A17.svg France road sign A13a.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-16.svg Ireland road sign W 141.svg Italian traffic signs - bambini.svg Nederlands verkeersbord J21.svg Macedonia road sign 124.svg Norwegian-road-sign-142.0.svg Portugal road sign A14.svg Znak A-17.svg CH-Gefahrensignal-Kinder.svg Spain traffic signal p21.svg UK traffic sign 545.svg Sweden road sign A15.svg Czech Republic road sign A 12.svg Turkey road sign T-12.svg Zeichen 136-10 - Kinder, Aufstellung rechts, StVO 1992.svg Gefahrenzeichen 12.svg
Mötande trafik Belgian road sign A39.svg Denmark road sign A18.svg EE traffic sign-164.png Finland road sign A5.svg A18.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-24.svg Ireland road sign W 080.svg Italian traffic signs - doppio senso.svg Nederlands verkeersbord J29.svg Macedonia road sign 118.svg Norwegian-road-sign-148.0.svg Portugal road sign A25.svg Znak A-20.svg CH-Gefahrensignal-Gegenverkehr.svg Spain traffic signal p25.svg UK traffic sign 521.svg Sweden road sign A25.svg Czech Republic road sign A 9.svg Turkey road sign T-19.svg Zeichen 125.svg Gefahrenzeichen 14.svg
Kövarning Denmark road sign A20.svg EE traffic sign-184.png Finland road sign A8.svg France road sign AK30.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-39.svg Ireland road sign W 163.svg Italian traffic signs - Coda.svg Nederlands verkeersbord J33.svg Macedonia road sign 116.svg Norwegian-road-sign-149.0.svg Portugal road sign A30.svg Znak A-33.svg CH-Gefahrensignal-Stau.svg Spain traffic signal p31.svg UK traffic sign 584.svg Sweden road sign A34.svg Czech Republic road sign A 23.svg Turkey road sign T-38.svg Zeichen 124.svg
Trafiksignal Belgian road sign A33.svg Denmark road sign A19.svg EE traffic sign-137.png Finland road sign A23.svg A17.svg Road-sign-traffic-signals.svg Ireland road sign W 042.svg Italian traffic signs - semaforo verticale.svg Nederlands verkeersbord J32.svg Macedonia road sign 121.1.svg Norwegian-road-sign-132.0.svg Portugal road sign A22.svg Znak A-29.svg CH-Gefahrensignal-Lichtsignale.svg Spain traffic signal p3.svg UK traffic sign 543.svg Sweden road sign A22.svg Czech Republic road sign A 10.svg Turkey road sign T-16.svg Zeichen 131.svg Gefahrenzeichen 15.svg
Järnvägskorsning utan bommar Belgian road sign A43.svg Denmark road sign A72.svg EE traffic sign-112.png Finland road sign A26.svg A8.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-32.svg Ireland road sign W 120.svg Italian traffic signs - passaggio a livello senza barriere.svg Nederlands verkeersbord J11.svg Macedonia road sign 137.svg Norwegian-road-sign-135.0.svg Portugal road sign A27.svg Znak A-10.svg CH-Gefahrensignal-Bahnuebergang ohne Schranken.svg Carretera Paso a nivel 01.svg UK traffic sign 771.svg Sweden road sign A36.svg Czech Republic road sign A 30.svg Turkey road sign T-26.svg Zeichen 151.svg Gefahrenzeichen 6b.svg
Järnvägskorsning med bommar Belgian road sign A41.svg Denmark road sign A73.svg EE traffic sign-111.png Finland road sign A27.svg A7.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-31.svg Ireland road sign W 121.svg Italian traffic signs - passaggio a livello con barriere.svg Nederlands verkeersbord J10.svg Macedonia road sign 136.svg Norwegian-road-sign-134.0.svg Portugal road sign A26.svg Znak A-9.svg CH-Gefahrensignal-Schranken.svg Carretera Paso a nivel 02.svg UK traffic sign 770.svg Sweden road sign A35.svg Czech Republic road sign A 29.svg Turkey road sign T-25.svg Zeichen 150 - Bahnübergang mit Schranken oder Halbschranken, StVO 1970.svg Gefahrenzeichen 6a.svg
Vägkorsning Belgian road sign B17.svg EE traffic sign-132.png Finland road sign A21.svg France road sign AB1.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-26.svg Italian traffic signs - intersezione con precedenza a destra.svg Nederlands verkeersbord J8.svg Prometni znak A02.svg Norwegian-road-sign-124.0.svg Portugal road sign A24.svg Znak A-5.svg CH-Vortrittssignal-Verzweigung mit Rechtsvortritt.svg Spain traffic signal p2.svg Sweden road sign A28.svg Czech road sign A03.svg Turkey road sign T-21.svg Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svg Gefahrenzeichen 3.svg
Vägkorsning där fordon på anslutande väg har väjningsplikt Belgian road sign B15.svg Denmark road sign A11.svg EE traffic sign-133a.png Finland road sign A22.1.svg France road sign AB2.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-27.svg Ireland road sign W 001.svg Italian traffic signs - intersezione con diritto di precedenza.svg Nederlands verkeersbord B3.svg Prometni znak A03.svg Norwegian-road-sign-210.0.svg Portugal road sign B8.svg Znak A-6a.svg CH-Vortrittssignal-Verzweigung mit Strasse ohne Vortritt.svg Spain traffic signal p1.svg UK traffic sign 504.1.svg Sweden road sign A29-1.svg Czech Republic road sign P 1.svg Turkey road sign T-22a.svg Zeichen 301 - Vorfahrt, StVO 1970.svg Gefahrenzeichen 4.svg
Avsmalnande väg Belgian road sign A7a.svg Denmark road sign A43.1.svg EE traffic sign-161.png Finland road sign A4.svg French road sign A3.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-5.svg Ireland road sign W 071.svg Italian traffic signs - strettoia simmetrica.svg Nederlands verkeersbord J17.svg Macedonia road sign 114.svg Norwegian-road-sign-106.1.svg Portugal road sign A4a.svg Znak A-12a.svg CH-Gefahrensignal-Engpass.svg Spain traffic signal p17.svg UK traffic sign 516.svg Sweden road sign A5-1.svg Czech Republic road sign A 6a.svg Turkey road sign T-4a.svg Zeichen 120 - Verengte Fahrbahn, StVO 1970.svg Gefahrenzeichen 8a.svg
Avsmalnande väg på ena sidan Belgian road sign A7b.svg Denmark road sign A43.3.svg EE traffic sign-162.png French road sign A3a.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-6d.svg Ireland road sign W 070R.svg Italian traffic signs - strettoia asimmetrica a destra.svg Nederlands verkeersbord J18.svg Macedonia road sign 114.1.svg Norwegian-road-sign-106.2.svg Portugal road sign A4c.svg Znak A-12b.svg CH-Gefahrensignal-Verengung-rechts.svg Spain traffic signal p17a.svg UK traffic sign 517.svg Sweden road sign A5-2.svg Czech Republic road sign A 6b.svg Turkey road sign T-4b.svg Zeichen 121.svg Gefahrenzeichen 8c.svg
Farlig sidvind Belgian road sign A37.svg Denmark road sign A95.svg EE traffic sign-182.png Finland road sign A32.svg A24.svg Road-sign-Crosswind-L.svg Ireland road sign W 166.svg Italian traffic signs - forte vento laterale.svg Nederlands verkeersbord J31.svg Macedonia road sign 113.1.svg Norwegian-road-sign-152.0.svg Portugal road sign A12.svg Znak A-19.svg CH-Gefahrensignal-Seitenwind.svg Spain traffic signal p29.svg UK traffic sign 581.svg Sweden road sign A24-1.svg Czech Republic road sign A 16.svg Turkey road sign T-18.svg Zeichen 117-10.svg Gefahrenzeichen 10a.svg
Brant lutning Belgian road sign A3.svg Denmark road sign A46.1.svg EE traffic sign-145.png Finland road sign A3.2-10.svg A16.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-3.svg W105 Steep Descent - Warning Sign Ireland.png Italian traffic signs - discesa pericolosa.svg Nederlands verkeersbord J7.svg Macedonia road sign 106.svg Norwegian-road-sign-104.2.svg Portugal road sign A3a.svg Znak A-22.svg CH-Gefahrensignal-Gefaehrliches Gefaelle.svg Spain traffic signal p16a.svg UK traffic sign 523.1.svg Sweden road sign A3.svg Czech Republic road sign A 5a.svg Turkey road sign T-3a.svg Zeichen 108-10 - Gefälle, StVO 2017.svg Gefahrenzeichen 7 (2010).svg
Farlig kurva Belgian road sign A1b.svg Denmark road sign A41.1.svg EE traffic sign-141.png Finland road sign A1.1.svg A1A.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-15.svg Ireland road sign W 051R.svg Italian traffic signs - curva pericolosa a destra.svg Nederlands verkeersbord J2.svg Macedonia road sign 103.2.svg Norwegian-road-sign-100.1.svg Portugal road sign A1a.svg Znak A-1.svg CH-Gefahrensymbol-Rechtskurve.svg Spain traffic signal p13a.svg UK traffic sign 512.svg Sweden road sign A1-2.svg Czech Republic road sign A 1a.svg Turkey road sign T-1a.svg Zeichen 103.svg Gefahrenzeichen 2a.svg
Flera farliga kurvor Belgian road sign A1c.svg Denmark road sign A42.2.svg EE traffic sign-143.png Finland road sign A2.2.svg A1D.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-2a.svg Ireland road sign W 052L.svg Italian traffic signs - doppia curva sx.svg Nederlands verkeersbord J5.svg Macedonia road sign 104.1.svg Norwegian-road-sign-102.1.svg Portugal road sign A1d.svg Znak A-4.svg CH-Gefahrensignal-Doppelkurve-links.svg Spain traffic signal p14b.svg UK traffic sign 513.svg Sweden road sign A2-1.svg Czech Republic road sign A 2b.svg Turkey road sign T-2b.svg Zeichen 106.svg Gefahrenzeichen 2d.svg
Slirig körbana Belgian road sign A15.svg Denmark road sign A31.svg EE traffic sign-151.png Finland road sign A13.svg A4.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-12.svg W134 Slippery Road - Warning Sign Ireland.png Italian traffic signs - strada sdrucciolevole.svg Nederlands verkeersbord J20.svg Macedonia road sign 110.svg Norwegian-road-sign-116.0.svg Portugal road sign A5.svg Znak A-15.svg CH-Gefahrensignal-Schleudergefahr.svg Spain traffic signal p19.svg UK traffic sign 557.svg Sweden road sign A10.svg Czech Republic road sign A 8.svg Turkey road sign T-8.svg Zeichen 114.svg Gefahrenzeichen 10.svg
Vägarbete Belgian road sign A31.svg Denmark road sign A39.svg EE traffic sign-158.png Finland road sign A11.svg AK5 French road sign.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-20.svg Ireland road sign WK 001.svg Italian traffic signs - lavori.svg Nederlands verkeersbord J16.svg Macedonia road sign 115.svg Norwegian-road-sign-110.0.svg Portugal road sign A23.svg Znak A-14.svg CH-Gefahrensignal-Baustelle.svg Spain traffic signal tp18.svg UK traffic sign 7001.svg Sweden road sign A20.svg A15 CZ.svg Turkey road sign T-15.svg Zeichen 123.svg Gefahrenzeichen 9.svg
Stenras Belgian road sign A19.svg Denmark road sign A34.svg EE traffic sign-181.png Finland road sign A30.svg A19.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-14.svg Ireland road sign W 164.svg Italian traffic signs - caduta massi da destra.svg Macedonia road sign 111.1.svg Norwegian-road-sign-114.1.svg Portugal road sign A9.svg Znak A-25.svg CH-Gefahrensignal-Steinschlag (1).svg Spain traffic signal p26.svg UK traffic sign 559.svg Sweden road sign A12-1.svg Czech Republic road sign A 18.svg Turkey road sign T-10.svg Zeichen 115.svg Gefahrenzeichen 10b.svg
Rörlig bro Belgian road sign A9.svg Denmark road sign A91.svg Finland road sign A6.svg A6.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-7.svg Ireland road sign W 167.svg Italian traffic signs - ponte mobile.svg Nederlands verkeersbord J15.svg Macedonia road sign 119.svg Norwegian-road-sign-118.0.svg Portugal road sign A10.svg Znak A-13.svg Spain traffic signal p5.svg UK traffic sign 529.svg Sweden road sign A6.svg Czech Republic road sign A 33.svg Turkey road sign T-5.svg Zeichen 128 - Bewegliche Brücke, StVO 1992.svg
Kaj, strand eller färjeläge Belgian road sign A11.svg Denmark road sign A92.svg EE traffic sign-138.png Finland road sign A7.svg A20.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-8.svg Ireland road sign W 160.svg Italian traffic signs - sbocco su molo.svg Nederlands verkeersbord J26.svg Macedonia road sign 120.svg Norwegian-road-sign-120.0.svg Portugal road sign A8.svg Znak A-27.svg Spain traffic signal p27.svg UK traffic sign 555.svg Sweden road sign A7.svg Czech Republic road sign A 34.svg Turkey road sign T-6.svg Zeichen 129 - Ufer, StVO 1992.svg
Djur Belgian road sign A27.svg Denmark road sign A26.svg EE traffic sign-178.png Finland road sign A20.3.svg A15b.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-19.svg Ireland road sign W 153.svg Italian traffic signs - animali selvatici vaganti.svg Nederlands verkeersbord J27.svg Macedonia road sign 127.svg Norwegian-road-sign-146.3.svg Portugal road sign A19b.svg Znak A-18b.svg CH-Gefahrensignal-Wildwechsel.svg Spain traffic signal p24.svg UK traffic sign 551.svg Sweden road sign A19-2.svg Czech Republic road sign A 14.svg Turkey road sign T-14b.svg Zeichen 142.svg Gefahrenzeichen 13b.svg
Annan fara Belgian road sign A51.svg Denmark road sign A99.svg EE traffic sign-186.png Finland road sign A33.svg France road sign AK14.svg Road-sign-Other-dangers.svg Ireland road sign W 170.svg Italian traffic signs - altri pericoli.svg Nederlands verkeersbord J37 zonder onderbord.svg Macedonia road sign 101.svg Norwegian-road-sign-156.0.svg Portugal road sign A29.svg Znak A-30.svg CH-Gefahrensignal-andere Gefahren.svg Spain traffic sign p50.svg UK traffic sign 562.svg Sweden road sign A40.svg Czech Republic road sign A 22.svg Turkey road sign T-20.svg Zeichen 101.svg Gefahrenzeichen 16.svg
Förbud mot fordonstrafik Belgian road sign C3.svg Denmark road sign C21.svg EE traffic sign-311a.png Finland road sign C1.svg France road sign B0.svg Road-sign-p8.svg Ireland road sign RUS 021.svg Italian traffic signs - divieto di transito.svg Nederlands verkeersbord C1.svg Macedonia road sign 204.svg Norwegian-road-sign-306.0.svg Portugal road sign C2.svg Znak B-1.svg CH-Vorschriftssignal-Allgemeines Fahrverbot.svg Spain traffic signal r100.svg UK traffic sign 617.svg Sweden road sign C2.svg B01cr.svg Turkey road sign TT-5.svg Zeichen 250 - Verbot für Fahrzeuge aller Art, StVO 1992.svg Vorschriftszeichen 1.svg
Förbud mot infart med fordon Belgian road sign C1.svg Denmark road sign C19.svg EE traffic sign-331.png Finland road sign C17.svg B1.svg Road-sign-no-entry.svg Ireland road sign RUS 050.svg Italian traffic signs - senso vietato.svg Nederlands verkeersbord C2.svg Macedonia road sign 205.svg Norwegian-road-sign-302.0.svg Portugal road sign C1.svg Znak B-2.svg CH-Vorschriftssignal-Einfahrt verboten.svg Spain traffic signal r101.svg UK traffic sign 616.svg Sweden road sign C1.svg B02cr.jpg Turkey road sign TT-4.svg Zeichen 267.svg Vorschriftszeichen 2.svg
Förbud mot trafik med motordrivet fordon Denmark road sign C22.1.svg EE traffic sign-315.png Finland road sign C2.svg France road sign B7a.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-19.svg Nederlands verkeersbord C12.svg Macedonia road sign 222.svg Norwegian-road-sign-306.1.svg Portugal road sign C4a.svg Znak B-3-4.svg CH-Vorschriftssignal-Verbot für Motorwagen und Motorräder.svg Spain traffic signal r102.svg UK traffic sign 619.svg Sweden road sign C3.svg B11cr.jpg Turkey road sign TT-18.svg Zeichen 260 - Verbot für Krafträder und Mofas und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge, StVO 1992.svg Vorschriftszeichen 6c.svg
Förbud mot trafik med motordrivet fordon som har fler hjul än två Belgian road sign C5.svg EE traffic sign-312.png Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-9.svg Italian traffic signs - divieto di transito a tutti gli autoveicoli.svg Nederlands verkeersbord C6.svg Macedonia road sign 206.svg Portugal road sign C3a.svg Znak B-3.svg CH-Vorschriftssymbol-Verbot für Motorwagen.svg Spain traffic signal r103.svg UK traffic sign 619.1.svg Sweden road sign C4.svg B03acr.jpg Turkey road sign TT-6.svg Zeichen 251.svg Vorschriftszeichen 6a.svg
Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I Belgian road sign C7.svg Denmark road sign C22.2.svg EE traffic sign-314a.png Signal B9h.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-10.svg Italian traffic signs - divieto di transito motocicli.svg Nederlands verkeersbord C11.svg Macedonia road sign 215.svg Norwegian-road-sign-306.4.svg Portugal road sign C3e.svg Znak B-4.svg CH-Vorschriftssignal-Verbot für Motorräder.svg Spain traffic signal r104.svg UK traffic sign 619.2.svg Sweden road sign C5.svg B07cr.jpg Turkey road sign TT-7.svg Zeichen 255.svg Vorschriftszeichen 6b.svg
Förbud mot trafik med cykel och moped klass II Belgian road sign C11.svg Denmark road sign C25.1.svg EE traffic sign-321.png Finland road sign C11.svg Signal B9b.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-11.svg Ireland road sign RUS 055.svg Italian traffic signs - divieto di transito alle biciclette.svg Nederlands verkeersbord C14.svg Macedonia road sign 217.svg Norwegian-road-sign-306.4.svg Portugal road sign C3g.svg Znak B-9.svg CH-Vorschriftssignal-Verbot für Fahrräder und Motorfahrräder.svg Spain traffic signal r114.svg UK traffic sign 951.svg Sweden road sign C10.svg B08cr.jpg Turkey road sign TT-8.svg Zeichen 254.svg Vorschriftszeichen 8c.svg
Förbud mot trafik med tung lastbil Belgian road sign C23.svg Denmark road sign C23.1.svg EE traffic sign-313a.png Finland road sign C3.svg Signal B8.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-13.svg Regulatory road sign no entry for weight.svg Italian traffic signs - divieto di transito ai veicoli da trasporto.svg Nederlands verkeersbord C7.svg Macedonia road sign 208.svg Norwegian-road-sign-306.5.svg Portugal road sign C3c.svg Znak B-5.svg CH-Vorschriftssignal-Verbot für Lastwagen.svg Spain traffic signal r106.svg UK traffic sign 622 1A (2011).svg Sweden road sign C7.svg B04cr.jpg Turkey road sign TT-10a.svg Zeichen 253.svg Vorschriftszeichen 7a.svg
Förbud mot omkörning Belgian road sign C35.svg Denmark road sign C51.svg EE traffic sign-352.png Finland road sign C28.svg France road sign B3.svg Road-sign-p30.svg Ireland road sign RUS 014.svg Italian traffic signs - divieto di sorpasso.svg Nederlands verkeersbord F1.svg Macedonia road sign 233.svg Norwegian-road-sign-334.0.svg Portugal road sign C14a.svg Znak B-25.svg CH-Vorschriftssignal-Überholen verboten.svg Spain traffic signal r305.svg UK traffic sign 632.svg Sweden road sign C27.svg B21a.svg Turkey road sign TT-27.svg Zeichen 276.svg Vorschriftszeichen 4a.svg
Förbud mot omkörning med lastbil Belgian road sign C39.svg Denmark road sign C52.svg EE traffic sign-353.png Finland road sign C30.svg France road sign B3a.svg Road-sign-p31.svg Ireland road sign RUS 014 (HVs).svg Italian traffic signs - divieto di sorpasso per veicoli oltre 3,5t.svg Nederlands verkeersbord F3.svg Macedonia road sign 234.svg Norwegian-road-sign-335.0.svg Portugal road sign C14b.svg Znak B-26.svg CH-Vorschriftssignal-Überholen für Lastwagen verboten.svg Spain traffic signal r306.svg Sweden road sign C29.svg B22a.svg Turkey road sign TT-28.svg Zeichen 277.svg Vorschriftszeichen 4c.svg
Begränsad hasighet Belgian road sign C43.svg Denmark road sign C55.svg EE traffic sign-351.png Finland road sign C32-50.svg Signal B14 50.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-32 - 50 kph.svg Ireland road sign RUS 043.svg Italian traffic signs - limite di velocità 50.svg Nederlands verkeersbord A1.svg Macedonia road sign 235 (50).svg Norwegian-road-sign-362.5.svg Portugal road sign C13-40.svg Znak B-33.svg CH-Vorschriftssignal-Höchstgeschwindigkeit.svg Spain traffic signal r301-50.svg UK traffic sign 670V50.svg Sweden road sign C31-5.svg B20acr.jpg Turkey road sign TT-29-50.svg Zeichen 274-50 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit, StVO 2017.svg Vorschriftszeichen 10a (2010).svg
Begränsad fordonshöjd Belgian road sign C29.svg Denmark road sign C42.svg EE traffic sign-343.png Finland road sign C22-3.5.svg France road sign B12.svg Road-sign-p22.svg Ireland road sign RUS 016.svg Italian traffic signs - divieto di transito altezza 3,50m.svg Nederlands verkeersbord C19.svg Macedonia road sign 225.svg Norwegian-road-sign-314.0.svg Portugal road sign C9.svg Znak B-16.svg CH-Vorschriftssignal-Höchsthöhe.svg Spain traffic signal r205.svg UK traffic sign 629.2A.svg Sweden road sign C17.svg B16cr.jpg Turkey road sign TT-21.svg Zeichen 265 - Verbot für Fahrzeuge, deren tatsächliche Höhe einschließlich Ladung eine bestimmte Grenze überschreitet (600x600); StVO 1992.svg Vorschriftszeichen 9b.svg
Begränsad längd på fordon Belgian road sign C25.svg Denmark road sign C43.svg EE traffic sign-345.png Finland road sign C23-10.svg Signal B10a.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-25.svg Ireland road sign RUS 051.svg Italian traffic signs - divieto di transito ai veicoli lunghi.svg Nederlands verkeersbord C17.svg Macedonia road sign 228.svg Norwegian-road-sign-316.0.svg Portugal road sign C7.svg Znak B-17.svg CH-Vorschriftssignal-Höchstlänge.svg Spain traffic signal r203.svg UK traffic sign 629.1.svg Sweden road sign C18.svg B17cr.jpg Turkey road sign TT-22.svg Zeichen 266.svg Vorschriftszeichen 7a.svg
Förbud mot trafik med farligt gods Belgian road sign C24a.svg Denmark road sign C23.3.svg EE traffic sign-319.png Finland road sign C8.svg Signal B18c.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-64.svg Italian traffic signs - divieto di transito a trasporti pericolosi.svg Nederlands verkeersbord C22.svg Macedonia road sign 211.svg Norwegian-road-sign-308.0.svg Portugal road sign C3p.svg Znak B-13a.svg CH-Vorschriftssignal-Verbot für Fahrzeuge mit gefährlicher Ladung.svg Spain traffic signal r108.svg UK traffic sign 622.10.svg Sweden road sign C9.svg B18cr.jpg Turkey road sign TT-16b.svg Zeichen 261 - Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern, StVO 1992.svg Vorschriftszeichen 7e.svg
Förbud mot trafik med hälsofarligt gods Belgian road sign C24c.svg Signal B18b.svg Road-sign-p46.svg Italian traffic signs - divieto di transito agli inquinanti idrici.svg Macedonia road sign 209.svg Portugal road sign C3r.svg Znak B-14.svg CH-Vorschriftssignal-Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung.svg Spain traffic signal r110.svg B19cr.jpg Turkey road sign TT-17.svg Zeichen 269 - Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, StVO 1988.svg Vorschriftszeichen 7d.svg
Förbud mot vändning på väg (U-sväng) Belgian road sign C33.svg Denmark road sign C12.svg EE traffic sign-334.png Finland road sign C20.svg B2C.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - P-29.svg Ireland road sign RUS 017.svg Nederlands verkeersbord F7.svg Macedonia road sign 232.svg Norwegian-road-sign-332.0.svg Portugal road sign C12.svg Znak B-23.svg CH-Vorschriftssignal-Wenden verboten.svg Spain traffic signal r304.svg UK traffic sign 614.svg Sweden road sign C26.svg B25cr.jpg Turkey road sign TT-26c.svg Zeichen 272, Verbot des Wendens, StVO 1992.svg Vorschriftszeichen 3c.svg
Parkeringsförbud Belgian road sign E1.svg Denmark road sign C62.svg EE traffic sign-362.png Finland road sign C38.svg B6A1.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - P-39.svg Ireland road sign RUS 019.svg Italian traffic signs - divieto di sosta.svg Nederlands verkeersbord E1.svg Macedonia road sign 237.svg Norwegian-road-sign-372.0.svg Portugal road sign C15.svg Znak B-35.svg CH-Vorschriftssignal-Parkieren verboten.svg Spain traffic signal r308.svg UK traffic sign 636.svg Sweden road sign C35.svg B29cr.jpg Turkey road sign P-1.svg Zeichen 286.svg Vorschriftszeichen 13a.svg
Stoppförbud Belgian road sign E3.svg Denmark road sign C61.svg EE traffic sign-361.png Finland road sign C37.svg B6D.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - P-40.svg Ireland road sign RUS 010.svg Italian traffic signs - divieto di fermata.svg Nederlands verkeersbord E2.svg Macedonia road sign 236.svg Norwegian-road-sign-370.0.svg Portugal road sign C16.svg Znak B-36.svg CH-Vorschriftssignal-Halten verboten.svg Spain traffic signal r307.svg UK traffic sign 642.svg Sweden road sign C39.svg Зупинка заборонена.svg Turkey road sign P-2.svg Zeichen 283.svg Vorschriftszeichen 13b.svg
Stopp vid tull Belgian road sign C47 (douane).svg EE traffic sign-335.png Finland road sign C45-1.svg B4.svg Road-sign-p34.svg Italian traffic signs - dogana.svg Nederlands verkeersbord F10 (v2).svg Macedonia road sign 240.svg Norwegian-road-sign-326.0.svg Portugal road sign C18.svg Znak B-32.svg CH-Vorschriftssignal-Zollhaltestelle-1.svg Spain traffic signal aduana.svg Sweden road sign C33-4.svg B27cr.jpg Turkey road sign TT-31.svg Zeichen 392.svg Vorschriftszeichen 12.svg
Påbjuden körriktning, höger Belgian road sign D02a.svg Denmark road sign D11.3.svg EE traffic sign-413.png Finland road sign D1.1.svg France road sign B21-1.svg Road-sign-p48.svg Ireland road sign RUS 005.svg Italian traffic signs - direzione obbligatoria a destra.svg Macedonia road sign 245.4.svg Norwegian-road-sign-402.1.svg Portugal road sign D1a.svg Znak C-1.svg CH-Vorschriftssignal-Fahrtrichtung rechts.svg Spain traffic signal r400a.svg UK traffic sign 606B.svg Sweden road sign D1-2.svg C03acr.jpg Turkey road sign TT-35a.svg Zeichen 211.svg Vorschriftszeichen 15 rechts.svg
Påbjuden högersväng Belgian road sign D02b.svg Denmark road sign D11.5.svg EE traffic sign-412.png Finland road sign D1.4.svg France road sign B21c1.svg Road-sign-p50d.svg Ireland road sign RUS 008.svg Italian traffic signs - preavviso di direzione obbligatoria a destra.svg Nederlands verkeersbord D5.svg Macedonia road sign 245.2.svg Norwegian-road-sign-402.4.svg Portugal road sign D1e.svg Znak C-2.svg CH-Vorschriftssignal-Rechtsabbiegen.svg Spain traffic signal r400d.svg UK traffic sign 609A.svg Sweden road sign D1-5.svg C02bcr.jpg Turkey road sign TT-35g.svg Zeichen 209.svg Vorschriftszeichen 15 rechts abb.svg
Påbjuden körbana Belgian road sign D02c.svg Denmark road sign D15.3.svg EE traffic sign-421.png Finland road sign D3.1.svg France road sign B21a1.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-52d.svg Ireland road sign RUS 001.svg Italian traffic signs - passaggio obbligatorio a destra.svg Nederlands verkeersbord D2.svg Macedonia road sign 248.2.svg Norwegian-road-sign-404.1.svg Portugal road sign D3a.svg Znak C-9.svg CH-Vorschriftssignal-Hindernis rechts umfahren.svg Spain traffic signal r401a.svg UK traffic sign 610.svg Sweden road sign D2-1.svg C04acr.jpg Turkey road sign TT-36a.svg Zeichen 222-20 - vorgeschriebene Vorbeifahrt — rechts vorbei, StVO 1992.svg Vorschriftszeichen 15 rechts geneigt.svg
Cirkulationsplats Belgian road sign D05.svg Denmark road sign D12.svg EE traffic sign-424.png Finland road sign A24.svg France road sign AB25.svg Road-sign-p53.svg Ireland road sign RUS 049.svg Italian traffic signs - rotatoria.svg Nederlands verkeersbord D1.svg Macedonia road sign 247.svg Norwegian-road-sign-406.0.svg Portugal road sign D4.svg Znak C-12.svg CH-Vorschriftssignal-Kreisverkehrsplatz.svg Spain traffic signal r402.svg UK traffic sign 611.1.svg Sweden road sign D3.svg C01cr.jpg Turkey road sign TT-37.svg Zeichen 215.svg Vorschriftszeichen 21a.svg
Parkering Belgian road sign E9a.svg Denmark road sign E33.1.svg EE traffic sign-575a.png Finland road sign E2.svg C1A.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - P-31.svg Information road sign parking.svg Italian traffic signs - parcheggio.svg Nederlands verkeersbord E4.svg Macedonia road sign 325.1.svg Norwegian-road-sign-552.0.svg Portugal road sign H1a.svg Znak D-18.svg CH-Hinweissignal-Parkieren gestattet.svg Spain traffic signal s17.png UK traffic sign 801.svg Sweden road sign E19.svg CZ-IP11a Parkoviště.svg Turkey road sign P-3a.svg Zeichen 314.svg Hinweiszeichen 1a (2010).svg
Gångfartsområde Belgian road sign F12a.svg Denmark road sign E51.svg EE traffic sign-573.png Finland road sign E24.svg France road sign B52.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - P-92.svg Ireland road sign F 403.svg Italian traffic signs - zona residenziale.svg Nederlands verkeersbord G5.svg Macedonia road sign 318.1.svg Norwegian-road-sign-540.0.svg Znak D-40.svg CH-Vorschriftssignal-Begegnungszone-1.svg Spain traffic signal s28.svg UK traffic sign 881A.svg Sweden road sign E9.svg CZ-IP26a Obytná zóna.jpg Zeichen 325.svg Hinweiszeichen 9e new.svg
Tunnel Belgian road sign F8.svg EE traffic sign-581.png Finland road sign E19.svg Signal C111.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - P-49.svg Italian traffic signs - galleria blu.svg Nederlands verkeersbord L13.svg Macedonia road sign 358.svg Norwegian-road-sign-727.4.png Portugal road sign H35.svg Znak D-37.svg CH-Hinweissignal-Tunnel.svg Spain traffic signal s5.svg UK traffic sign 529.1.svg Sweden road sign E26.svg IP08acr.jpg Turkey road sign B-49.svg Zeichen 327 - Tunnel, StVO 2006.svg Hinweiszeichen 9g.svg
Motorväg Belgian road sign F5.svg Denmark road sign E42.svg Finland road sign E15.svg Autoroute F.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - PI-27.svg Information road sign motorway.svg Italian traffic signs - inizio autostrada.svg Nederlands verkeersbord G1.svg Macedonia road sign 350.svg Norwegian-road-sign-502.0.svg Portugal road sign H24.svg Znak D9.svg CH-Hinweissignal-Autobahn.svg Spain traffic signal s1.svg UK motorway symbol.svg Sweden road sign E1.svg CZ traffic sign IZ1a.svg Turkey road sign B-18.svg Zeichen 330 - Autobahn, StVO 1992.svg Hinweiszeichen 8a.svg
Motortrafikled Belgian road sign F9.svg Denmark road sign E43.svg Finland road sign E17.svg Signal C107.svg Greek-Road-sign-p26.svg Italian traffic signs - strada riservata ai veicoli a motore.svg Nederlands verkeersbord G3.svg Macedonia road sign 352.svg Norwegian-road-sign-503.0.svg Portugal road sign H25.svg Znak D7.svg CH-Hinweissignal-Autostrasse.svg Spain traffic signal s3.svg Sweden road sign E3.svg CZ traffic sign IZ2a.svg Turkey road sign B-20.svg Zeichen 331.svg Hinweiszeichen 8c.svg
Riksmärke Traffic sign of border with Belgium.svg Denmark road sign H51.svg EE traffic sign-Eesti.png Finland road sign I19.svg Traffic sign of border with France.svg Greece Border Crossing Sign.svg Italian traffic signs - confine CEE.svg Traffic sign of border with the Netherlands.svg Macedonia road sign 373.svg Norwegian-road-sign-727.3R.svg Traffic sign of border with Portugal.svg Znak Drogowy Polska-Schengen.svg Swiss border sign.svg Traffic sign of border with Spain.svg Schengen sign Sweden.svg Czech-traffic-signs-eu-cz.svg Turkey road sign B-8a.svg Germany UE border.svg Republic of Austria Border Sign.svg