Jämförelse mellan några europeiska vägmärken

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För allmänt om vägmärken, se vägmärken.

För att underlätta internationell vägtrafik eftersträvas en viss enhetlighet mellan olika länder när det gäller vägmärken, t.ex. att använda (likartade) symboler i stället för text. Av historiska skäl, och, i vissa fall, på grund av olika behov, har dock skillnader mellan olika länder uppstått, som i vissa fall kvarstår.

Utseendet och betydelsen av vägmärken regleras internationellt i FN:s konvention om vägmärken och signaler. Konventionen utgavs år 1968 och trädde i kraft 1978, men har sedan dess löpande uppdaterats. I huvudsak är det länder i Europa som så långt som möjligt utgår från konventionen och de flesta europeiska länder har ratificerat den (undantag här är t.ex. Spanien och Irland), men också dessa följer i viss mån riktlinjerna.

Bland de uppförda länderna uppvisar Irland de största avvikelserna från konventionen. Här är t.ex. varningsmärkena inte triangelformade utan istället ruterformade.

Tabell som visar skillnaden mellan vägmärken i några europeiska länder

EU-section-with-B.svg
Belgien
[1]
EU-section-with-DK.svg
Danmark
[2]
EU-section-with-EST.svg
Estland
EU-section-with-FIN.svg
Finland
[3]
EU-section-with-F.svg
Frankrike
EU-section-with-GR.svg
Grekland
EU-section-with-IRL.svg
Irland
[4]
EU-section-with-I.svg
Italien
EU-section-with-NL.svg
Nederländerna
Non-EU-section-with-NMK.jpg
Nordmakedonien
Non-EU-section-with-N.svg
Norge
EU-section-with-P.svg
Portugal
EU-section-with-PL.svg
Polen
Coat of arms of Switzerland.svg

Schweiz
Non-EU-section-with-SRB-2011.svg
Serbien
EU-section-with-E.svg
Spanien
UK Identifier Section with Union Flag.png
Storbritannien
EU-section-with-S.svg
Sverige
[5]
EU-section-with-CZ.svg
Tjeckien
Non-EU-section-with-TR.svg
Turkiet
EU-section-with-D.svg
Tyskland
[6]
EU-section-with-A.svg
Österrike
Stopplikt Belgian road sign B5.svg Denmark road sign B13.svg EE traffic sign-222.png Finland road sign B6.svg France road sign AB4.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-2.svg IE road sign RUS-027.svg Italian traffic signs - fermarsi e dare precedenza - stop.svg Nederlands verkeersbord B7.svg MK road sign 202.svg NO road sign 204.svg Portugal road sign B2.svg PL road sign B-20.svg CH-Vortrittssignal-Stop.svg Serbia road sign II-2.svg Spain traffic signal r2.svg UK traffic sign 601.1.svg Sweden road sign B2.svg P06 CZ.svg Turkey road sign TT-2.svg Zeichen 206.svg Vorschriftszeichen 24.svg
Väjningsplikt Belgian road sign B1.svg Denmark road sign B11.svg EE traffic sign-221.png Finland road sign B5.svg France road sign AB3a.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-1.svg IE road sign RUS-026.svg eller IE road sign RUS-026G.svg Italian traffic signs - dare precedenza.svg Nederlands verkeersbord B6.svg MK road sign 201.svg NO road sign 202.svg Portugal road sign B1.svg PL road sign A-7.svg CH-Vortrittssignal-Kein Vortritt.svg MK road sign 201.svg Spain traffic signal r1.svg UK traffic sign 602.svg eller UK traffic sign 602 (Wales).svg Sweden road sign B1.svg Czech Republic road sign P 4.svg Turkey road sign TT-1.svg Zeichen 205 - Vorfahrt gewähren! StVO 1970.svg Vorschriftszeichen 23.svg
Huvudled Belgian road sign B9.svg Denmark road sign B16.svg EE traffic sign-211.png Finland road sign B1.svg France road sign AB6.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-3.svg Italian traffic signs - diritto di precedenza.svg Nederlands verkeersbord B1.svg MK road sign 306.svg NO road sign 206.svg Portugal road sign B3.svg PL road sign D-1.svg CH-Vortrittssignal-Hauptstrasse.svg Serbia road sign III-3.svg Spain traffic signal r3.svg Sweden road sign B4.svg CZ-P02 Hlavní pozemní komunikace.svg Turkey road sign B-38.svg Zeichen 306 - Vorfahrtstraße, StVO 1970.svg Vorschriftszeichen 25a.svg
Huvudled upphör Belgian road sign B11.svg Denmark road sign B17.svg EE traffic sign-212.png Finland road sign B2.svg France road sign AB7.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-4.svg Italian traffic signs - fine del diritto di precedenza.svg Nederlands verkeersbord B2.svg MK road sign 307.svg NO road sign 208.svg Portugal road sign B4.svg PL road sign D-2.svg CH-Vortrittssignal-Ende der Hauptstrasse.svg Serbia road sign III-4.svg Spain traffic signal r4.svg Sweden road sign B5.svg CZ-P03 Konec hlavní pozemní komunikace.svg Turkey road sign B-39.svg Zeichen 307 - Ende der Vorfahrtstraße, StVO 1981.svg Vorschriftszeichen 25b.svg
Skyldighet att lämna företräde Belgian road sign B19.svg Denmark road sign B18.svg EE traffic sign-231.png Finland road sign B4.svg France road sign B15.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-5.svg Italian traffic signs - dare precedenza nei sensi unici alternati.svg Nederlands verkeersbord F5.svg MK road sign 203.svg NO road sign 212.svg Portugal road sign B5.svg PL road sign B-31.svg CH-Vortrittssignal-Dem Gegenverkehr Vortritt lassen.svg Serbia road sign II-33.svg Spain traffic signal r5.svg UK traffic sign 615.svgUK traffic sign 615.1.svg Sweden road sign B6.svg P07 CZ.svg Turkey road sign TT-3.svg Zeichen 208 - Dem Gegenverkehr Vorrang gewähren! 600x600, StVO 1992.svg Vorschriftszeichen 5.svg
Mötande trafik har skyldighet att lämna företräde Belgian road sign B21.svg Denmark road sign B19.svg EE traffic sign-232.png Finland road sign B3.svg France road sign C18.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-6.svg Italian traffic signs - diritto di precedenza nei sensi unici alternati.svg Nederlands verkeersbord F6.svg MK road sign 301.svg NO road sign 214.svg Portugal road sign B6.svg PL road sign D-5.svg CH-Vortrittssignal-Vortritt vor dem Gegenverkehr.svg Serbia road sign III-1.svg Spain traffic signal r6.svg UK traffic sign 811.svgUK traffic sign 811.1.svg Sweden road sign B7.svg P08 CZ.svg Turkey road sign B-37.svg Zeichen 308 - Vorrang vor dem Gegenverkehr, StVO 1992.svg Hinweiszeichen 7a.svg
Övergångsställe Belgian road sign F49.svg Denmark road sign E17.svg Estonia road sign 544.svg Finland road sign E1-1.svg C20a.png Traffic Sign GR - KOK 2009 - P-21.svg New Zealand road sign W16-3.svg Italian traffic signs - attraversamento pedonale.svg Nederlands verkeersbord L2.svg MK road sign 302.1.svg NO road sign 516.H.svg Portugal road sign H7.svg PL road sign D-6.svg CH-Hinweissignal-Standort eines Fussgängerstreifens.svg Slovenia road sign III-6.svg Spain traffic signal s13.png New Zealand road sign W16-3.svg Sweden road sign B3-1.svg IP06cr.jpg Turkey road sign B-14a.svg Zeichen 350-10 - Fußgängerüberweg (rechts), StVO 1992.svg Hinweiszeichen 2a (2010).svg
Barn Belgian road sign A23.svg Denmark road sign A22.svg EE traffic sign-173a.png Finland road sign A17.svg France road sign A13a.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-16.svg IE road sign W-141.svg Italian traffic signs - bambini.svg Nederlands verkeersbord J21.svg MK road sign 124.svg NO road sign 142.svg Portugal road sign A14.svg PL road sign A-17.svg CH-Gefahrensignal-Kinder.svg Slovenia road sign I-15.svg Spain traffic signal p21.svg UK traffic sign 545.svg Sweden road sign A15.svg Czech Republic road sign A 12.svg Turkey road sign T-12.svg Zeichen 136-10 - Kinder, Aufstellung rechts, StVO 1992.svg Gefahrenzeichen 12.svg
Mötande trafik Belgian road sign A39.svg Denmark road sign A18.svg EE traffic sign-164.png Finland road sign A5.svg France road sign A18.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-24.svg IE road sign W-080.svg Italian traffic signs - doppio senso.svg Nederlands verkeersbord J29.svg MK road sign 118.svg NO road sign 148.svg Portugal road sign A25.svg PL road sign A-20.svg CH-Gefahrensignal-Gegenverkehr.svg Serbia road sign I-23.svg Spain traffic signal p25.svg UK traffic sign 521.svg Sweden road sign A25.svg Czech Republic road sign A 9.svg Turkey road sign T-19.svg Zeichen 125 - Gegenverkehr, StVO 1992.svg Gefahrenzeichen 14.svg
Kövarning Denmark road sign A20.svg EE traffic sign-184.png Finland road sign A8.svg France road sign AK30.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-39.svg IE road sign W-163.svg Italian traffic signs - altri pericoli.svgItalian traffic signs - Coda.svg Nederlands verkeersbord J33.svg MK road sign 116.svg NO road sign 149.svg Portugal road sign A30.svg PL road sign A-33.svg CH-Gefahrensignal-Stau.svg Serbia road sign I-38.svg Spain traffic signal p31.svg UK traffic sign 584.svgUK traffic sign 584.1.svg Sweden road sign A34.svg Czech Republic road sign A 23.svg Turkey road sign T-38.svg Zeichen 124 - Stau, StVO 1992.svg
Trafiksignal Belgian road sign A33.svg Denmark road sign A19.svg EE traffic sign-137.png Finland road sign A23.svg France road sign A17.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-21.svg IE road sign W-042.svg Italian traffic signs - semaforo verticale.svg Nederlands verkeersbord J32.svg MK road sign 121.1.svg NO road sign 132.svg Portugal road sign A22.svg PL road sign A-29.svg CH-Gefahrensignal-Lichtsignale.svg MK road sign 121.1.svg Spain Traffic signals ahead sign.svg UK traffic sign 543.svg Sweden road sign A22.svg Czech Republic road sign A 10.svg Turkey road sign T-16.svg Zeichen 131 - Lichtzeichenanlage, StVO 1970.svg Gefahrenzeichen 15.svg
Järnvägskorsning utan bommar Belgian road sign A43.svg Denmark road sign A72.svg EE traffic sign-112.png Finland road sign A26.svg France road sign A8.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-32.svg IE road sign W-120.svg Italian traffic signs - passaggio a livello senza barriere.svg Nederlands verkeersbord J11.svg MK road sign 137.svg NO road sign 135.svg Portugal road sign A27.svg PL road sign A-10.svg CH-Gefahrensignal-Bahnuebergang ohne Schranken.svg Serbia road sign I-33.svg Carretera Paso a nivel 01.svg UK traffic sign 771.svg Sweden road sign A36.svg Czech Republic road sign A 30.svg Turkey road sign T-26.svg Zeichen 151 - Unbeschrankter Bahnübergang, StVO 1992.svg Gefahrenzeichen 6b.svg
Järnvägskorsning med bommar Belgian road sign A41.svg Denmark road sign A73.svg EE traffic sign-111.png Finland road sign A27.svg France road sign A7.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-31.svg IE road sign W-120.svg eller IE road sign W-121.svg Italian traffic signs - passaggio a livello con barriere.svg Nederlands verkeersbord J10.svg MK road sign 136.svg NO road sign 134.svg Portugal road sign A26.svg PL road sign A-9.svg CH-Gefahrensignal-Schranken.svg Serbia road sign I-32.svg Carretera Paso a nivel 02.svg UK traffic sign 770.svg Sweden road sign A35.svg Czech Republic road sign A 29.svg Turkey road sign T-25.svg Zeichen 150 - Bahnübergang mit Schranken oder Halbschranken, StVO 1970.svg Gefahrenzeichen 6a.svg
Vägkorsning Belgian road sign B17.svg EE traffic sign-132.png Finland road sign A21.svg France road sign AB1.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-26.svg Italian traffic signs - intersezione con precedenza a destra.svg Nederlands verkeersbord J8.svg HR road sign A02.svg NO road sign 124.svg Portugal road sign A24.svg PL road sign A-5.svg CH-Vortrittssignal-Verzweigung mit Rechtsvortritt.svg HR road sign A02.svg Spain traffic signal p2.svg Sweden road sign A28.svg Czech road sign A03.svg Turkey road sign T-21.svg Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svg Gefahrenzeichen 3.svg
Vägkorsning där fordon på anslutande väg har väjningsplikt Belgian road sign B15.svg Denmark road sign A11.svg EE traffic sign-133a.png Finland road sign A22.1.svg France road sign AB2.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-27.svg IE road sign W-001.svg Italian traffic signs - intersezione con diritto di precedenza.svg Nederlands verkeersbord B3.svg HR road sign A04.svg NO road sign 210.svg Portugal road sign B8.svg PL road sign A-6a.svg CH-Vortrittssignal-Verzweigung mit Strasse ohne Vortritt.svg HR road sign A04.svg Spain traffic sign p1.svg UK traffic sign 504.1.svg Sweden road sign A29-1.svg Czech Republic road sign P 1.svg Turkey road sign T-22a.svg Zeichen 301 - Vorfahrt, StVO 1970.svg Gefahrenzeichen 4.svg
Avsmalnande väg Belgian road sign A7a.svg Denmark road sign A43.1.svg EE traffic sign-161.png Finland road sign A4.svg France road sign A3.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-5.svg IE road sign W-071.svg Italian traffic signs - strettoia simmetrica.svg Nederlands verkeersbord J17.svg MK road sign 114.svg NO road sign 106.1.svg Portugal road sign A4a.svg PL road sign A-12a.svg CH-Gefahrensignal-Engpass.svg MK road sign 114.svg Spain traffic signal p17.svg UK traffic sign 516.svg Sweden road sign A5-1.svg Czech Republic road sign A 6a.svg Turkey road sign T-4a.svg Zeichen 120 - Verengte Fahrbahn, StVO 1970.svg Gefahrenzeichen 8a.svg
Avsmalnande väg på ena sidan Belgian road sign A7c.svg Denmark road sign A43.3.svg EE traffic sign-162.png France road sign A3a.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-6d.svg IE road sign W-070-R.svg Italian traffic signs - strettoia asimmetrica a destra.svg Nederlands verkeersbord J18.svg MK road sign 114.1.svg NO road sign 106.2.svg Portugal road sign A4c.svg PL road sign A-12b.svg CH-Gefahrensignal-Verengung-rechts.svg MK road sign 114.1.svg Spain traffic signal p17a.svg UK traffic sign 517.svg Sweden road sign A5-2.svg Czech Republic road sign A 6b.svg Turkey road sign T-4b.svg Zeichen 121-10 - einseitig (rechts) verengte Fahrbahn, StVO 1992.svg Gefahrenzeichen 8c.svg
Farlig sidvind Belgian road sign A37.svg Denmark road sign A95.svg EE traffic sign-182.png Finland road sign A32.svg France road sign A24.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-23.svg IE road sign W-166.svg Italian traffic signs - forte vento laterale.svg Nederlands verkeersbord J31.svg MK road sign 113.1.svg NO road sign 152.svg Portugal road sign A12.svg PL road sign A-19.svg CH-Gefahrensignal-Seitenwind.svg Serbia road sign I-22.svg Spain traffic signal p29.svg UK traffic sign 581.svg Sweden road sign A24-2.svg Czech Republic road sign A 16.svg Turkey road sign T-18.svg Zeichen 117-10 - Seitenwind von rechts, StVO 1992.svg Gefahrenzeichen 10a.svg
Brant lutning Belgian road sign A3.svg Denmark road sign A46.1.svg EE traffic sign-145.png Finland road sign A3.2-10.svg France road sign A16.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - Κ-3.svg W105 Steep Descent - Warning Sign Ireland.png Italian traffic signs - discesa pericolosa.svg Nederlands verkeersbord J7.svg MK road sign 106.svg NO road sign 104.2.svg Portugal road sign A3a.svg PL road sign A-22.svg CH-Gefahrensignal-Gefaehrliches Gefaelle.svg Serbia road sign I-4.svg Spain traffic signal p16a.svg UK traffic sign 523.1.svg Sweden road sign A3.svg Czech Republic road sign A 5a.svg Turkey road sign T-3a.svg Zeichen 108-10 - Gefälle, StVO 2017.svg Gefahrenzeichen 7 (2010).svg
Farlig kurva Belgian road sign A1b.svg Denmark road sign A41.1.svg EE traffic sign-141.png Finland road sign A1.1.svg France road sign A1a.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - Κ-1δ.svg IE road sign W-051-R.svg Italian traffic signs - curva pericolosa a destra.svg Nederlands verkeersbord J2.svg MK road sign 103.2.svg NO road sign 100.1.svg Portugal road sign A1a.svg PL road sign A-1.svg CH-Gefahrensymbol-Rechtskurve.svg MK road sign 103.2.svg Spain traffic signal p13a.svg UK traffic sign 512.svg Sweden road sign A1-2.svg Czech Republic road sign A 1a.svg Turkey road sign T-1a.svg Zeichen 103-20 - Kurve (rechts), StVO 1992.svg Gefahrenzeichen 2a.svg
Flera farliga kurvor Belgian road sign A1c.svg Denmark road sign A42.2.svg EE traffic sign-143.png Finland road sign A2.2.svg France road sign A1d.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - Κ-2α.svg IE road sign W-052-L.svg Italian traffic signs - doppia curva sx.svg Nederlands verkeersbord J5.svg MK road sign 104.1.svg NO road sign 102.1.svg Portugal road sign A1d.svg PL road sign A-4.svg CH-Gefahrensignal-Doppelkurve-links.svg MK road sign 104.1.svg Spain traffic signal p14b.svg UK traffic sign 513.svg Sweden road sign A2-1.svg Czech Republic road sign A 2b.svg Turkey road sign T-2b.svg Zeichen 105-10 - Doppelkurve (zunächst links), StVO 1992.svg Gefahrenzeichen 2d.svg
Slirig körbana Belgian road sign A15.svg Denmark road sign A31.svg EE traffic sign-151.png Finland road sign A13.svg France road sign A4.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-12.svg IE road sign W-134.svg Italian traffic signs - strada sdrucciolevole.svg Nederlands verkeersbord J20.svg MK road sign 110.svg NO road sign 116.svg Portugal road sign A5.svg PL road sign A-15.svg CH-Gefahrensignal-Schleudergefahr.svg Serbia road sign I-11.svg Spain traffic signal p19.svg UK traffic sign 557.svg Sweden road sign A10.svg Czech Republic road sign A 8.svg Turkey road sign T-8.svg Zeichen 114 - Schleudergefahr bei Nässe und Schmutz, StVO 1992.svg Gefahrenzeichen 10.svg
Vägarbete Belgian road sign A31.svg Denmark road sign A39.svg EE traffic sign-158.png Finland road sign A11.svg France road sign AK5.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-20.svg IE road sign WK-001.svg Italian traffic signs - lavori.svg Nederlands verkeersbord J16.svg MK road sign 115.svg NO road sign 110.svg Portugal road sign A23.svg PL road sign A-14.svg CH-Gefahrensignal-Baustelle.svg Slovenia road sign I-19.svg Spain traffic signal tp18.svg UK traffic sign 7001.svg Sweden road sign A20.svg A15 CZ.svg Turkey road sign T-15.svg Zeichen 123 - Baustelle, StVO 1992.svg Gefahrenzeichen 9.svg
Stenras Belgian road sign A19.svg Denmark road sign A34.svg EE traffic sign-181.png Finland road sign A30.svg France road sign A19.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-14.svg IE road sign W-164.svg Italian traffic signs - caduta massi da destra.svg MK road sign 111.1.svg NO road sign 114.1.svg Portugal road sign A9.svg PL road sign A-25.svg CH-Gefahrensignal-Steinschlag (1).svg MK road sign 111.1.svg Spain traffic signal p26.svg UK traffic sign 559.svg Sweden road sign A12-1.svg Czech Republic road sign A 18.svg Turkey road sign T-10.svg Zeichen 115-10 - Steinschlag von rechts, StVO 1992.svg Gefahrenzeichen 10b.svg
Rörlig bro Belgian road sign A9.svg Denmark road sign A91.svg Finland road sign A6.svg France road sign A6.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-7.svg IE road sign W-167.svg Italian traffic signs - ponte mobile.svg Nederlands verkeersbord J15.svg MK road sign 119.svg NO road sign 118.svg Portugal road sign A10.svg PL road sign A-13.svg MK road sign 119.svg Spain traffic signal p5.svg UK traffic sign 529.svg Sweden road sign A6.svg Czech Republic road sign A 33.svg Turkey road sign T-5.svg Zeichen 128 - Bewegliche Brücke, StVO 1992.svg
Kaj, strand eller färjeläge Belgian road sign A11.svg Denmark road sign A92.svg Estonia road sign 138.svg Finland road sign A7.svg France road sign A20.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-8.svg IE road sign W-160.svg Italian traffic signs - sbocco su molo.svg Nederlands verkeersbord J26.svg MK road sign 120.svg NO road sign 120.svg Portugal road sign A8.svg PL road sign A-27.svg Serbia road sign I-7.svg Spain traffic signal p27.svg UK traffic sign 555.svg Sweden road sign A7.svg Czech Republic road sign A 34.svg Turkey road sign T-6.svg Zeichen 129 - Ufer, StVO 1992.svg
Djur Belgian road sign A27.svg Denmark road sign A26.svg EE traffic sign-178.png Finland road sign A20.3.svg France road sign A15b.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-19.svg IE road sign W-153.svg Italian traffic signs - animali selvatici vaganti.svg Nederlands verkeersbord J27.svg MK road sign 127.svg NO road sign 146.3.svg Portugal road sign A19b.svg PL road sign A-18b.svg CH-Gefahrensignal-Wildwechsel.svg Serbia road sign I-18.svg Spain traffic signal p24.svg UK traffic sign 551.svg Sweden road sign A19-2.svg Czech Republic road sign A 14.svg Turkey road sign T-14b.svg Zeichen 142-10 - Wildwechsel, Aufstellung rechts, StVO 1992.svg Gefahrenzeichen 13b.svg
Annan fara Belgian road sign A51.svg Denmark road sign A99.svg EE traffic sign-186.png Finland road sign A33.svg France road sign AK14.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-25.svg IE road sign W-170.svg Italian traffic signs - altri pericoli.svg Nederlands verkeersbord J37 zonder onderbord.svg MK road sign 101.svg NO road sign 156.svg Portugal road sign A29.svg PL road sign A-30.svg CH-Gefahrensignal-andere Gefahren.svg MK road sign 101.svg Spain traffic sign p50.svg UK traffic sign 562.svg Sweden road sign A40.svg Czech Republic road sign A 22.svg Turkey road sign T-20.svg Zeichen 101 - Gefahrstelle, StVO 1970.svg Gefahrenzeichen 16.svg
Förbud mot fordonstrafik Belgian road sign C3.svg Denmark road sign C21.svg EE traffic sign-311a.png Finland road sign C1.svg France road sign B0.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-8.svg IE road sign RUS-021.svg Italian traffic signs - divieto di transito.svg Nederlands verkeersbord C1.svg MK road sign 204.svg NO road sign 306.0.svg Portugal road sign C2.svg PL road sign B-1.svg CH-Vorschriftssignal-Allgemeines Fahrverbot.svg MK road sign 204.svg Spain traffic signal r100.svg UK traffic sign 617.svg Sweden road sign C2.svg CZ road sign B-1.svg Turkey road sign TT-5.svg Zeichen 250 - Verbot für Fahrzeuge aller Art, StVO 1992.svg Vorschriftszeichen 1.svg
Förbud mot infart med fordon Belgian road sign C1.svg Denmark road sign C19.svg EE traffic sign-331.png Finland road sign C17.svg France road sign B1.svg Road-sign-no-entry.svg IE road sign RUS-050.svg eller IE road sign RUS-011.svg Italian traffic signs - senso vietato.svg Nederlands verkeersbord C2.svg MK road sign 205.svg NO road sign 302.svg Portugal road sign C1.svg PL road sign B-2.svg CH-Vorschriftssignal-Einfahrt verboten.svg Serbia road sign II-4.svg Spain traffic signal r101.svg UK traffic sign 616.svg Sweden road sign C1.svg CZ road sign B-2.svg Turkey road sign TT-4.svg Zeichen 267 - Verbot der Einfahrt, StVO 1970.svg Vorschriftszeichen 2.svg
Förbud mot trafik med motordrivet fordon Denmark road sign C22.1.svg EE traffic sign-315.png Finland road sign C2.svg France road sign B7a.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-19.svg Nederlands verkeersbord C12.svg MK road sign 222.svg NO road sign 306.1.svg Portugal road sign C4a.svg PL road sign B-3-4.svg CH-Vorschriftssignal-Verbot für Motorwagen und Motorräder.svg Serbia road sign II-18.svg Spain traffic signal r102.svg UK traffic sign 619.svg Sweden road sign C3.svg B11cr.jpg Turkey road sign TT-18.svg Zeichen 260 - Verbot für Krafträder und Mofas und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge, StVO 1992.svg Vorschriftszeichen 6c.svg
Förbud mot trafik med motordrivet fordon som har fler hjul än två Belgian road sign C5.svg Estonia road sign 312.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-9.svg Italian traffic signs - divieto di transito a tutti gli autoveicoli.svg Nederlands verkeersbord C6.svg MK road sign 206.svg Portugal road sign C3a.svg PL road sign B-3.svg CH-Vorschriftssymbol-Verbot für Motorwagen.svg Serbia road sign II-5.svg Spain traffic signal r103.svg UK traffic sign 619.1.svg Sweden road sign C4.svg B03acr.jpg Turkey road sign TT-6.svg Zeichen 251 - Verbot für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge, StVO 1992.svg Vorschriftszeichen 6a.svg
Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I Belgian road sign C7.svg Denmark road sign C22.2.svg EE traffic sign-314a.png France road sign B9h.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-10.svg Italian traffic signs - divieto di transito motocicli.svg Nederlands verkeersbord C11.svg MK road sign 215.svg NO road sign 306.4.svg Portugal road sign C3e.svg PL road sign B-4.svg CH-Vorschriftssignal-Verbot für Motorräder.svg Serbia road sign II-12.svg Spain traffic signal r104.svg UK traffic sign 619.2.svg Sweden road sign C5.svg B07cr.jpg Turkey road sign TT-7.svg Zeichen 255 - Verbot für Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas, StVO 1992.svg Vorschriftszeichen 6b.svg
Förbud mot trafik med cykel och moped klass II Belgian road sign C11.svg Denmark road sign C25.1.svg EE traffic sign-321.png Finland road sign C11.svg France road sign B9b.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-11.svg IE road sign RUS-055.svg Italian traffic signs - divieto di transito alle biciclette.svg Nederlands verkeersbord C14.svg MK road sign 217.svg NO road sign 306.4.svg Portugal road sign C3g.svg PL road sign B-9.svg CH-Vorschriftssignal-Verbot für Fahrräder und Motorfahrräder.svg Serbia road sign II-14.svg Spain traffic signal r114.svg UK traffic sign 951.svg Sweden road sign C10.svg B08cr.jpg Turkey road sign TT-8.svg Zeichen 254 - Verbot für Radfahrer, StVO 1992.svg Vorschriftszeichen 8c.svg
Förbud mot trafik med tung lastbil Belgian road sign C23.svg Denmark road sign C23.1.svg EE traffic sign-313a.png Finland road sign C3.svg France road sign B8.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-13.svg IE road sign RUS-015.svg Italian traffic signs - divieto di transito ai veicoli da trasporto.svg Nederlands verkeersbord C7.svg MK road sign 208.svg NO road sign 306.5.svg Portugal road sign C3c.svg PL road sign B-5.svg CH-Vorschriftssignal-Verbot für Lastwagen.svg Serbia road sign II-7.svg Spain traffic signal r106.svg UK traffic sign 622.1A.svg Sweden road sign C7.svg B04cr.jpg Turkey road sign TT-10a.svg Zeichen 253 - Verbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht, StVO 1992.svg Vorschriftszeichen 7a.svg
Förbud mot omkörning Belgian road sign C35.svg Denmark road sign C51.svg EE traffic sign-352.png Finland road sign C28.svg France road sign B3.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-30.svg IE road sign RUS-014.svg Italian traffic signs - divieto di sorpasso.svg Nederlands verkeersbord F1.svg MK road sign 233.svg NO road sign 334.svg Portugal road sign C14a.svg PL road sign B-25.svg CH-Vorschriftssignal-Überholen verboten.svg Serbia road sign II-28.svg Spain traffic signal r305.svg UK traffic sign 632.svg Sweden road sign C27.svg B21a.svg Turkey road sign TT-27.svg Zeichen 276 - Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art, StVO 1992.svg Vorschriftszeichen 4a.svg
Förbud mot omkörning med lastbil Belgian road sign C39.svg Denmark road sign C52.svg EE traffic sign-353.png Finland road sign C30.svg France road sign B3a.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-31.svg Ireland road sign RUS 014 (HVs).svg Italian traffic signs - divieto di sorpasso per veicoli oltre 3,5t.svg Nederlands verkeersbord F3.svg MK road sign 234.svg NO road sign 335.svg Portugal road sign C14b.svg PL road sign B-26.svg CH-Vorschriftssignal-Überholen für Lastwagen verboten.svg Serbia road sign II-29.svg Spain traffic signal r306.svg Sweden road sign C29.svg B22a.svg Turkey road sign TT-28.svg Zeichen 277 - Überholverbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t, einschließlich ihrer Anhänger, StVO 1992.svg Vorschriftszeichen 4c.svg
Begränsad hasighet Belgian road sign C43.svg Denmark road sign C55.svg EE traffic sign-351.png Finland road sign C32-50.svg France road sign B14 (50).svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-32 - 50 kph.svg IE road sign RUS-043.svg Italian traffic signs - limite di velocità 50.svg Nederlands verkeersbord A1.svg MK road sign 235-50.svg NO road sign 362.50.svg Portugal road sign C13-40.svg PL road sign B-33-50.svg CH-Vorschriftssignal-Höchstgeschwindigkeit.svg Serbia road sign II-30-40.svg Spain traffic signal r301-50.svg UK traffic sign 670V50.svg Sweden road sign C31-5.svg B20acr.jpg Turkey road sign TT-29-50.svg Zeichen 274-50 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit, StVO 2017.svg Vorschriftszeichen 10a (2010).svg
Begränsad fordonshöjd Belgian road sign C29.svg Denmark road sign C42.svg EE traffic sign-343.png Finland road sign C22-3.5.svg France road sign B12.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-22.svg IE road sign RUS-016.svg Italian traffic signs - divieto di transito altezza 3,50m.svg Nederlands verkeersbord C19.svg MK road sign 225.svg NO road sign 314.svg Portugal road sign C9.svg PL road sign B-16-3.5m.svg CH-Vorschriftssignal-Höchsthöhe.svg Serbia road sign II-21.svg Spain traffic signal r205.svg UK traffic sign 629.2A.svg Sweden road sign C17.svg B16cr.jpg Turkey road sign TT-21.svg Zeichen 265 - Verbot für Fahrzeuge, deren tatsächliche Höhe einschließlich Ladung eine bestimmte Grenze überschreitet (600x600); StVO 1992.svg Vorschriftszeichen 9b.svg
Begränsad längd på fordon Belgian road sign C25.svg Denmark road sign C43.svg EE traffic sign-345.png Finland road sign C23-10.svg France road sign B10a.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-25.svg IE road sign RUS-051.svg Italian traffic signs - divieto di transito ai veicoli lunghi.svg Nederlands verkeersbord C17.svg MK road sign 228.svg NO road sign 316.svg Portugal road sign C7.svg PL road sign B-17-6m.svg CH-Vorschriftssignal-Höchstlänge.svg Serbia road sign II-24.svg Spain traffic signal r203.svg UK traffic sign 629.1.svg Sweden road sign C18.svg B17cr.jpg Turkey road sign TT-22.svg Zeichen 266 - Verbot für Fahrzeuge und Züge über angegebene Länge einschließlich Ladung, StVO 1992.svg Vorschriftszeichen 7a.svg
Förbud mot trafik med farligt gods Belgian road sign C24a.svg Denmark road sign C23.3.svg EE traffic sign-319.png Finland road sign C8.svg France road sign B18c.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-64.svg Italian traffic signs - divieto di transito a trasporti pericolosi.svg Nederlands verkeersbord C22.svg MK road sign 211.svg NO road sign 308.svg Portugal road sign C3p.svg PL road sign B-13a.svg CH-Vorschriftssignal-Verbot für Fahrzeuge mit gefährlicher Ladung.svg Serbian road sign II-10.svg Spain traffic signal r108.svg UK traffic sign 622.10.svg Sweden road sign C9.svg B18cr.jpg Turkey road sign TT-16b.svg Zeichen 261 - Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern, StVO 1988.svg Vorschriftszeichen 7e.svg
Förbud mot trafik med hälsofarligt gods Belgian road sign C24c.svg France road sign B18b.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-46.svg Italian traffic signs - divieto di transito agli inquinanti idrici.svg MK road sign 209.svg Portugal road sign C3r.svg PL road sign B-14.svg CH-Vorschriftssignal-Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung.svg Serbia road sign II-8.svg Spain traffic signal r110.svg B19cr.jpg Turkey road sign TT-17.svg Zeichen 269 - Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, StVO 1988.svg Vorschriftszeichen 7d.svg
Förbud mot vändning på väg (U-sväng) Belgian road sign C33.svg Denmark road sign C12.svg EE traffic sign-334.png Finland road sign C20.svg France road sign B2c.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-29.svg IE road sign RUS-017.svg Nederlands verkeersbord F7.svg MK road sign 232.svg NO road sign 332.svg Portugal road sign C12.svg PL road sign B-23.svg CH-Vorschriftssignal-Wenden verboten.svg MK road sign 232.svg Spain traffic signal r304.svg UK traffic sign 614.svg Sweden road sign C26.svg B25cr.jpg Turkey road sign TT-26c.svg Zeichen 272, Verbot des Wendens, StVO 1992.svg Vorschriftszeichen 3c.svg
Parkeringsförbud Belgian road sign E1.svg Denmark road sign C62.svg EE traffic sign-362.png Finland road sign C38.svg France road sign B6a1.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-39.svg IE road sign RUS-019.svg Italian traffic signs - divieto di sosta.svg Nederlands verkeersbord E1.svg MK road sign 237.svg NO road sign 372.svg Portugal road sign C15.svg PL road sign B-35.svg CH-Vorschriftssignal-Parkieren verboten.svg MK road sign 237.svg Spain traffic signal r308.svg UK traffic sign 636.svg Sweden road sign C35.svg CZ road sign B-29.svg Turkey road sign P-1.svg Zeichen 286 - Eingeschränktes Halteverbot, StVO 1970.svg Vorschriftszeichen 13a.svg
Stoppförbud Belgian road sign E3.svg Denmark road sign C61.svg EE traffic sign-361.png Finland road sign C37.svg France road sign B6d.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-40.svg IE road sign RUS-010.svg Italian traffic signs - divieto di fermata.svg Nederlands verkeersbord E2.svg MK road sign 236.svg NO road sign 370.svg Portugal road sign C16.svg PL road sign B-36.svg CH-Vorschriftssignal-Halten verboten.svg MK road sign 236.svg Spain traffic signal r307.svg UK traffic sign 642.svg Sweden road sign C39.svg CZ road sign B-28.svg Turkey road sign P-2.svg Zeichen 283 - Haltverbot, StVO 1970.svg Vorschriftszeichen 13b.svg
Stopp vid tull Belgian road sign C47 (douane).svg EE traffic sign-335.png Finland road sign C45-1.svg France road sign B4.svg Road-sign-p34.svg Italian traffic signs - dogana.svg Nederlands verkeersbord F10 (v2).svg MK road sign 240.svg NO road sign 326.svg Portugal road sign C18.svg PL road sign B-32.svg CH-Vorschriftssignal-Zollhaltestelle-1.svg MK road sign 240.svg Spain traffic signal aduana.svg Sweden road sign C33-4.svg B27cr.jpg Turkey road sign TT-31.svg Zeichen 392 - Zollstelle, StVO 1970.svg Vorschriftszeichen 12.svg
Påbjuden körriktning, höger Belgian road sign D02a.svg Denmark road sign D11.3.svg EE traffic sign-413.png Finland road sign D1.1.svg France road sign B21-1.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-48.svg IE road sign RUS-005.svg Italian traffic signs - direzione obbligatoria a destra.svg MK road sign 245.4.svg NO road sign 402.1.svg Portugal road sign D1a.svg PL road sign C-1.svg CH-Vorschriftssignal-Fahrtrichtung rechts.svg Serbia road sign II-43.1.svg Spain traffic signal r400a.svg UK traffic sign 606B.svg Sweden road sign D1-2.svg C03acr.jpg Turkey road sign TT-35a.svg Zeichen 211-20 - vorgeschriebene Fahrtrichtung – hier rechts (künftig- 209-21), StVO 1992.svg Vorschriftszeichen 15 rechts.svg
Påbjuden högersväng Belgian road sign D02b.svg Denmark road sign D11.5.svg EE traffic sign-412.png Finland road sign D1.4.svg France road sign B21c1.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-50d.svg IE road sign RUS-008.svg Italian traffic signs - preavviso di direzione obbligatoria a destra.svg Nederlands verkeersbord D5.svg MK road sign 245.2.svg NO road sign 402.4.svg Portugal road sign D1e.svg PL road sign C-2.svg CH-Vorschriftssignal-Rechtsabbiegen.svg Serbia road sign II-43.4.svg Spain traffic signal r400d.svg UK traffic sign 609A.svg Sweden road sign D1-5.svg C02bcr.jpg Turkey road sign TT-35g.svg Zeichen 209-20 - Vorgeschriebene Fahrtrichtung, rechts, StVO 1992.svg Vorschriftszeichen 15 rechts abb.svg
Påbjuden körbana Belgian road sign D02c.svg Denmark road sign D15.3.svg EE traffic sign-421.png Finland road sign D3.1.svg France road sign B21a1.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-52d.svg IE road sign RUS-001.svg Italian traffic signs - passaggio obbligatorio a destra.svg Nederlands verkeersbord D2.svg MK road sign 248.2.svg NO road sign 404.1.svg Portugal road sign D3a.svg PL road sign C-9.svg CH-Vorschriftssignal-Hindernis rechts umfahren.svg Serbian road sign II-45.svg Spain traffic signal r401a.svg UK traffic sign 610.svg Sweden road sign D2-1.svg C04acr.jpg Turkey road sign TT-36a.svg Zeichen 222-20 - vorgeschriebene Vorbeifahrt — rechts vorbei, StVO 1992.svg Vorschriftszeichen 15 rechts geneigt.svg
Cirkulationsplats Belgian road sign D05.svg Denmark road sign D12.svg EE traffic sign-424.png Finland road sign D2.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - R-53.svg IE road sign RUS-049.svg Italian traffic signs - rotatoria.svg Nederlands verkeersbord D1.svg MK road sign 247.svg NO road sign 406.svg Portugal road sign D4.svg PL road sign C-12.svg CH-Vorschriftssignal-Kreisverkehrsplatz.svg Serbia road sign II-45.2.svg Spain traffic signal r402.svg UK traffic sign 611.1.svg Sweden road sign D3.svg C01cr.jpg Turkey road sign TT-37.svg Zeichen 215 - Kreisverkehr, StVO 2000.svg
Parkering Belgian road sign E9a.svg Denmark road sign E33.1.svg EE traffic sign-575a.png Finland road sign E2.svg France road sign C1a.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - P-31.svg Information road sign parking.svg Italian traffic signs - parcheggio.svg Nederlands verkeersbord E4.svg MK road sign 325.1.svg NO road sign 552.svg Portugal road sign H1a.svg PL road sign D-18.svg CH-Hinweissignal-Parkieren gestattet.svg MK road sign 325.1.svg Spain traffic signal s17.png UK traffic sign 801.svg Sweden road sign E19.svg CZ-IP11a Parkoviště.svg Turkey road sign P-3a.svg Zeichen 314-50 - Parkplatz, StVO 2013.svg Hinweiszeichen 1a (2010).svg
Gångfartsområde Belgian road sign F12a.svg Denmark road sign E51.svg EE traffic sign-573.png Finland road sign E24.svg France road sign B52.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - P-92.svg IE road sign F-403.svg Italian traffic signs - zona residenziale.svg Nederlands verkeersbord G5.svg Macedonia road sign 318.1.svg NO road sign 540.svg PL road sign D-40.svg CH-Vorschriftssignal-Begegnungszone-1.svg Serbian road sign III-81.svg Spain traffic signal s28.svg UK traffic sign 881A.svg Sweden road sign E9.svg CZ-IP26a Obytná zóna.jpg Zeichen 325.1 - Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs, StVO 2009.svg Hinweiszeichen 9e new.svg
Tunnel Belgian road sign F8.svg Estonia road sign 581.svg Finland road sign E19.svg France road sign C111.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - P-49.svg Ireland road sign W 162.svg Italian traffic signs - galleria blu.svg Nederlands verkeersbord L13.svg MK road sign 358.svg Norwegian-road-sign-727.4.png Portugal road sign H35.svg PL road sign D-37.svg CH-Hinweissignal-Tunnel.svg Serbia road sign III-56.svg Spain traffic signal s5.svg UK traffic sign 529.1.svg Sweden road sign E26.svg IP08acr.jpg Turkey road sign B-49.svg Zeichen 327 - Tunnel, StVO 2006.svg Hinweiszeichen 9g.svg
Motorväg Belgian road sign F5.svg Denmark road sign E42.svg Finland road sign E15.svg Autoroute F.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - PI-27.svg Information road sign motorway.svg Italian traffic signs - inizio autostrada.svg Nederlands verkeersbord G1.svg MK road sign 351.svg NO road sign 502.svg Portugal road sign H24.svg PL road sign D-9.svg CH-Hinweissignal-Autobahn.svg Slovenia road sign III-10.svg Spain traffic signal s1.svg UK motorway symbol.svg Sweden road sign E1.svg CZ traffic sign IZ1a.svg Turkey road sign B-18 (2).svg Zeichen 330 - Autobahn, StVO 1992.svg Hinweiszeichen 8a.svg
Motortrafikled Belgian road sign F9.svg Denmark road sign E43.svg Finland road sign E17.svg France road sign C107.svg Traffic Sign GR - KOK 2009 - Π-26.svg Italian traffic signs - strada riservata ai veicoli a motore.svg Nederlands verkeersbord G3.svg MK road sign 353.svg NO road sign 503.svg Portugal road sign H25.svg PL road sign D-7.svg CH-Hinweissignal-Autostrasse.svg Serbia road sign III-21.svg Spain traffic signal s3.svg Sweden road sign E3.svg CZ traffic sign IZ2a.svg Turkey road sign B-20.svg Zeichen 331 - Kraftfahrstraße (600x600); StVO 1992.svg Hinweiszeichen 8c.svg
Riksmärke Traffic sign of border with Belgium.svg Denmark road sign H51.svg EE traffic sign-Eesti.png Finland road sign I19.svg Traffic sign of border with France.svg Greece Border Crossing Sign.svg Italian traffic signs - confine CEE.svg Traffic sign of border with the Netherlands.svg MK road sign 371.2.svg NO road sign 727.3RBN.svg Traffic sign of border with Portugal.svg Znak Drogowy Polska-Schengen.svg Swiss border sign.svg Serbia road sign III-404.svg Traffic sign of border with Spain.svg Schengen sign Sweden.svg Czech-traffic-signs-eu-cz.svg Turkey road sign B-8a.svg Germany EU border.svg Republic of Austria Border Sign.svg

Källor[redigera | redigera wikitext]