Javanesisk skrift

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Javanese ka.svg Denna artikel innehåller javanesisk skrift.
Utan rätt teckenkodning, typsnitt och stöd för komplex textlayout riskerar tecknen att visas felaktigt. Om tecknen visas som fyrkanter eller frågetecken kan du få hjälp här.
Gatuskylt i Yogyakarta med latinska och javanesiska tecken.
Aksara Java, skriftsystemets namn på javanesiska.

Javanesisk skrift eller carakan, även känd som aksara jawa (ꦲꦏ꧀ꦱꦫꦗꦮ) och hanacaraka (ꦲꦤꦕꦫꦏ), är ett skriftsystem som utvecklade på Java ur kawiskriften under medeltiden, och har använts för att skriva flera språk som talas i Indonesien. I första hand har det används för det austronesiska språket javanesiska, kawi samt det liturgiska språket sanskrit.[1] Skriftsystemet härstammar från brāhmī och har många likheter med andra moderna skriftsystem i södra och sydöstra Asien. Den javanesiska skriften ses tillsammans med den balinesiska som de mest invecklade och dekorativa av alla de brāhmī-baserade skriftsystemen.[2]

Skriften användes flitigt av hovskrivare på Java och de Små Sundaöarna. Under slutet av 1800- och början av 1900-talet gjordes flera ansträngningar att standardisera skriftsystemet, bland annat genom att utarbeta ortografiska riktlinjer och ta fram de första metalltyperna. Utvecklingen fick dock ett abrupt slut i och med den japanska ockupationen av Indonesien då all användning av den javanesiska skriften förbjöds. Sedan dess har dess användning varit på tillbakagång. I vardagligt bruk har den till största delen ersatts av det latinska alfabetet.[1]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Manuskript från 1800-talet.

Javanesisk och balinesisk skrift är båda moderna varianter av kawi, ett brāhmī-baserat skriftsystem som utvecklades på Java runt 800-talet. Det användes i stor utsträckning för religiösa texter skrivna på palmblad, kallade lontar. Under den buddhistiska och hinduiska perioden förändrades tecknens former och på 1600-talet fick den javanesiska skriften sin nuvarande form.[1]

Skriften användes främst av hovskrivare i Surakarta och Yogyakarta men var också spridd runt om på Java och de Små Sundaöarna. Den användes till att skriva historiska skildringar, berättelser, uråldriga verser och spådomsvägledningar.

De första metalltyperna för en upprättstående variant av den javanesiska skriften tillverkades av holländare på 1830-talet. Två kursiva typsnitt togs fram i början av 1900-talet. En första standard för javanesisk stavning och ortografi togs fram i Surakarta 1926. Sedan dess har flera nya ortografiska riktlinjer publicerats.[3]

Utvecklingen fick sig ett abrupt slut i och med den japanska ockupationen under andra världskriget då all användning av den javanesiska skriften förbjöds. Numera trycks det inga tidningar eller tidskrifter med javanesisk skrift och dess användning är begränsad till dekorativa och akademiska sammanhang. I ett försök att bevara kunskap om skriften har den gjorts till ett obligatoriskt ämne på grundskolor i javanesiskspråkiga områden. Lokala myndigheter uppmuntrar att den används på vägmärken och offentliga skyltar vid sidan om indonesiska.

Beskrivning[redigera | redigera wikitext]

Det finns totalt 53 bokstäver men antalet fonem de representerar varierar från språk till språk. Skriftsystemet är en abugida där varje bokstav representerar en stavelse: antingen en vokal eller en konsonant med en medföljande grundvokal. Grundvokalen kan vara antingen /a/ eller /ɔ/ beroende på bokstavens position i förhållande till andra bokstäver samt talarens dialekt. Den medföljande vokalen kan sedan modifieras eller avlägsnas med hjälp av diakritiska tecken.

En stavelse kan inledas av upp till tre konsonanter. Den första skrivs i aksara-form medan den andra och tredje skrivs i pasangan-form som placeras antingen under eller till höger om den förra och som gör att dess vokal avlägsnas. Den tredje konsonanten måste vara någon av y, w och r. Två speciella tecken används för y och r när dessa står medialt i en stavelse – för konsonantkluster över ordgränser används pasangan-formen. Det finns även speciella tecken för stavelsefinalt ng, r, h och l. De olika tecknen tenderar att interagera och bindas samman till komplexa ligaturer.

I exempelvis ordet aksara görs grundvokalen i bokstaven ka stum genom att den följande bokstaven sa skrivs i pasangan-form.

Javanesiska[redigera | redigera wikitext]

Av skriftens totalt 53 bokstäverna så använder javanesiska bara 20 konsonanter och 5 vokaler. Flera av de kvarvarande bokstäverna fungerar dock som alternativa former som används i plats- och personnamn. Om det finns en murda-variant för den första bokstaven så byts den ut, annars den andra, tredje och så vidare. I namnet på en väldigt högstående person kan samtliga bokstäver bytas ut mot murda. Användningen påminner om versaler i det latinska och andra närbesläktade alfabet. Murda används dock inte i början av en mening. Motsvarigheten till gemener kallas nglegéna.

Konsonanter[redigera | redigera wikitext]

Nglegéna (gemener)[redigera | redigera wikitext]

Bild Unicode ALA-LC[4] IPA
Aksara Pasangan Aksara Pasangan
Javanese ha.svg Pasangan nglegena ha.png ꧀ꦲ ha, a /ha/, /a/
Javanese na.svg Pasangan nglegena na.png ꧀ꦤ na /na/
Javanese ca.svg Pasangan nglegena ca.png ꧀ꦕ ca /tʃa/
Javanese ra.svg Pasangan nglegena ra.png ꧀ꦫ ra /ra/
Javanese ka.svg Pasangan nglegena ka.png ꧀ꦏ ka /ka/
Javanese da.svg Pasangan nglegena da.png ꧀ꦢ da /da/
Javanese ta.svg Pasangan nglegena ta.png ꧀ꦠ ta /ta/
Javanese sa.svg Pasangan nglegena sa.png ꧀ꦱ sa /sa/
Javanese wa.svg Pasangan nglegena wa.png ꧀ꦮ wa /wa/
Javanese la.svg Pasangan nglegena la.png ꧀ꦭ la /la/
Javanese pa.svg Pasangan nglegena pa.png ꧀ꦥ pa /pa/
Javanese dha.svg Pasangan nglegena dha.png ꧀ꦝ dha /ɖa/
Javanese ja.svg Pasangan nglegena ja.png ꧀ꦗ ja /dʒa/
Javanese ya.svg Pasangan nglegena ya.png ꧀ꦪ ya /ya/
Javanese nya.svg Pasangan nglegena nya.png ꧀ꦚ nya /ɲa/
Javanese ma.svg Pasangan nglegena ma.png ꧀ꦩ ma /ma/
Javanese ga.svg Pasangan nglegena ga.png ꧀ꦒ ga /ga/
Javanese ba.svg Pasangan nglegena ba.png ꧀ꦧ ba /ba/
Javanese tha.svg Pasangan nglegena tha.png ꧀ꦛ tha /ʈa/
Javanese nga.svg Pasangan nglegena nga.png ꧀ꦔ nga /ŋa/

Murda (versaler)[redigera | redigera wikitext]

Bild Unicode ALA-LC IPA
Aksara Pasangan Aksara Pasangan
Murda na.png Pasangan murda na.png ꧀ꦟ na /na/
Murda ca.png Pasangan murda ca.png ꧀ꦖ ca /tʃa/
Murda ka.png Pasangan murda ka.png ꧀ꦑ ka /ka/
Murda ta.png Pasangan murda ta.png ꧀ꦡ ta /ta/
Murda sa.png Pasangan murda sa.png ꧀ꦯ sa /sa/
Murda pa.png Pasangan murda pa.png ꧀ꦦ pa /pa/
Murda nya.png Pasangan murda nya.png ꧀ꦘ nya /ɲa/
Murda ga.png Pasangan murda ga.png ꧀ꦓ ga /ga/
Murda ba.png Pasangan murda ba.png ꧀ꦨ ba /ba/

Sandhangan (diakriter)[redigera | redigera wikitext]

Sesigeg[redigera | redigera wikitext]

Diakriter för stavelsefinala konsonanter. Panyangga markerar nasalisering av vokal och används endast i den religiösa symbolen Aum.

Bild Unicode Namn ALA-LC IPA
Sandangan panyangga.png panyangga -m /◌̃/
Sandangan cecak.png cecak -ng /-ŋ/
Sandangan layar.png layar -r /-r/
Sandangan wignyan.png wignyan -h /-h/
Wyanjana[redigera | redigera wikitext]

Diakriter för stavelsemediala konsonanter som bygger på äldre pasangan-former. I modern ortografi används de för konsonantkluster inom ett ord medan de vanliga pasangan-formerna används över ordgränser.

Bild Unicode Namn ALA-LC IPA
Sandangan keret.png keret -rĕ /-rə/
Sandangan pengkal.png pengkal -y- /-j-/
Sandangan cakra.png ꦿ cakra -r- /-r-/
Pangkon[redigera | redigera wikitext]

Diakriten Sandangan pangkon.png (pangkon) används för att avlägsna vokalen från en konsonant i slutet av en mening.

Vokaler[redigera | redigera wikitext]

Fristående vokaler skrivs vanligen ut genom att bokstaven ha får representera en stum konsonant som sedan kombineras med en vokaldiakrit. Det finns även egna bokstäver för fristående vokaler men dessa används på samma sätt som murda-varianterna för att skriva egennamn.

Fristående[redigera | redigera wikitext]

Bild Unicode ALA-LC IPA
Vowel akara.png a /a/
Vowel ikara.png i /i/
Vowel ukara.png u /u/
Vowel ekara.png e /e, ɛ/
Vowel okara.png o /o/

Diakriter[redigera | redigera wikitext]

Bild Unicode Namn ALA-LC IPA
Sandangan wulu.png wulu i /i/
Sandangan suku.png suku u /u/
Sandangan taling.png taling e /e, ɛ/
Sandangan pepet.png pepet ĕ /ə/
Sandangan taling-tarung.png ꦺꦴ taling-tarung o /o/

Skiljetecken[redigera | redigera wikitext]

Bild Unicode Namn Beskrivning
Pada adeg2.png pada adeg Parentes eller citationstecken.
Pada adeg-adeg.png pada adeg-adeg Inleder stycke eller avsnitt.
Pada piseleh.png och Pada piseleh terbalik.png och pada piseleh Parenteser eller citationstecken.
Pada lingsa1.png pada lingsa Komma. Behövs inte sättas ut efter pangkon – i så fall representerar den istället en punkt.
Pada lungsi1.png pada lungsi Punkt.
Pada pangkat1.png pada pangkat Omger ett nummer.
Pada rangkep.png pada rangkep Upprepningstecken baserat på den arabiska siffran 2.
Pada rerengan kiri.png och Pada rerengan kanan.png och rerengan Omger en titel
Pada surat luhur.png pada luhur Inleder ett brev till en person av högre ålder eller rang
Pada surat madya.png pada madya Inleder ett brev till en person av samma ålder eller rang
Pada surat andhap.png pada andhap Inleder ett brev till en person av lägre ålder eller rang
Pada guru1.png ꧋꧞꧋ pada guru Inleder ett brev utan att ange skillnad i ålder eller rang
Pada pancak1.png ꧉꧞꧉ pada pancak Avslutar ett brev
Pada tembang purwa.png
eller
Pada tembang purwa1.png
꧅ ꦧ꧀ꦖ ꧅
eller
꧅ ꦧ꧀ꦕ ꧅
purwa pada Inleder en dikt
Pada tembang madya.png ꧅ ꦟ꧀ꦢꦿ ꧅ madya pada Inleder en ny vers
Pada tembang wasana.png ꧅ ꦆ ꧅ wasana pada Avslutar en dikt

Siffror[redigera | redigera wikitext]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Angka 0.png Angka 1.png Angka 2.png Angka 3.png Angka 4.png Angka 5.png Angka 6.png Angka 7.png Angka 8.png Angka 9.png
nol siji loro telu papat lima nem pitu wolu sanga

Sanskrit[redigera | redigera wikitext]

Konsonanter[redigera | redigera wikitext]

Bokstav IAST IPA Bokstav IAST IPA Bokstav IAST IPA Bokstav IAST IPA Bokstav IAST IPA
ka /ka/ kha /kʰa/ ga /ga/ gha /gʱa/ ṅa /ŋa/
ca /ca/ cha /cʰa/ ja /ɟa/ jha /ɟʱa/ ña /ɲa/
ṭa /ʈa/ ṭha /ʈʰa/ ḍa /ɖa/ ḍha /ɖʱa/ ṇa /ɳa/
ta /ta/ tha /tʰa/ da /da/ dha /dʱa/ na /na/
pa /pa/ pha /pʰa/ ba /ba/ bha /bʱa/ ma /ma/
ya /ja/ ra /ra/ la /la/ wa /wa/
śa /ɕa/ ṣa /ʂa/ sa /sa/ ha /ha/

Vokaler[redigera | redigera wikitext]

Fristående Diakrit IAST IPA Fristående Diakrit IAST IPA
a /ə/ ꦄꦴ ā /ɑː/
i /i/ ī /iː/
u /u/ ꦈꦴ ū /uː/
/r̩/ ꦉꦴ ꦽꦴ /r̩ː/
꧀ꦊ /l̩/ ꧀ꦋ /l̩ː/
e /e/ ꦺꦴ ai /əj/
o /o/ ꦎꦴ ꦻꦴ au /əw/

Sundanesiska[redigera | redigera wikitext]

Javanesisk skrift kan även användas för att skriva sundanesiska. Den kallas cacarakan och utelämnar de två bokstäverna dha och tha. Vokalen /ɤ/, som inte finns i javanesiska, skrivs med pepet-tarung (Sandangan pepet-tarung.png) och vokalen /o/ skrivs med en förenklad diakrit kallad tolong (Sandangan tolong.png).

Balinesiska[redigera | redigera wikitext]

De javanesiska och balinesiska skriftsystemen är i princip typografiska varianter. I likhet med sundanesiska så utesluts konsonanterna dha och tha.

Javanesisk skrift Balinesisk skrift
Hanacaraka-jawa.svg Hanacaraka-bali.svg

Bokstavsordning[redigera | redigera wikitext]

Hanacaraka[redigera | redigera wikitext]

Javanesiska bokstäver ordnas för det mesta efter följande ramsa:

Versen anknyter till Aji Saka, en javanesisk legend om hur civilisationen kom till Java.[2]

Kaganga[redigera | redigera wikitext]

Bokstäverna kan också ordnas fonetiskt baserat på sanskrit. Unicode använder sig av denna bokstavsordning.[1]

Datoranvändning[redigera | redigera wikitext]

Javanesisk skrift är en del av Unicode-standarden från och med version 5.2 som släpptes i oktober 2009. Den har tilldelats kodpunkterna U+A980 till U+A9DF.[5]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b c d] Everson, Michael (6 mars 2008). ”Proposal for encoding the Javanese script in the UCS” (på engelska). http://std.dkuug.dk/jtc1/sc2/wg2/docs/n3319.pdf. Läst 18 juni 2015. 
  2. ^ [a b] Kuipers, Joel (15 maj 2003). ”Indic Scripts of Insular Southeast Asia: Changing Structures and Functions” (på engelska). Arkiverad från originalet den 14 maj 2014. https://web.archive.org/web/20140514122716/http://home.gwu.edu/~kuipers/kuipers%20insular%20seasia%20scripts.pdf. Läst 18 juni 2015. 
  3. ^ Darusuprapta (15 maj 2003). ”Pedoman Penulisan Aksara Jawa” (på indonesiska). Yayasan Pustaka Nusantara. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxoYW5hY2FyYWthbnxneDoyYmZjNmViZTcyNjI4OWEx. Läst 28 april 2015. 
  4. ^ ”ALA-LC Romanization Tables” (på engelska). Library of Congress. 15 maj 2011. sid. 399. http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html. Läst 18 juni 2015. 
  5. ^ ”Javanese” (på engelska). Unicode 8.0 Character Code Charts. Unicode, Inc. http://www.unicode.org/charts/PDF/UA980.pdf. Läst 28 april 2015. 


Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

  • Tuladha Jejeg, Unicode-typsnitt anpassat för SIL Graphite. Utförliga instruktioner för hur texten ska renderas finns inbakat i själva typsnittet. (engelska)
  • Noto, typsnittsfamilj med mål att täcka hela Unicode (engelska)
  • Omniglot: Javanese (engelska)