Jesus Seminar

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Jesus Seminar var ett projekt på Westar Institute bildat av Robert Funk för att utröna frågor om Jesus Kristus historicitet, vem han var, vad han sade och vad han gjorde. Man avgjorde saken genom konsensus, men enskilda deltagare instämde inte nödvändigtvis med gruppens beslut. Seminaret hölls två gånger per år och gav ut tidningen Forum. Efter Robert Funks död 2005 slutade gruppen att träffas regelbundet.

Att projektet kallas seminarium innebär inte att det är ett enskilt möte som hålls en gång, utan det är i ordets grundbetydelse "undervisning i form av att studenterna studerar själva, diskuterar och skriver uppsatser under handledning av en professor".

Historik[redigera | redigera wikitext]

Det första mötet hölls på Berkeley-universitetet 1985 av Robert Funk, exekutiv sekreterare i Society of Biblical Literature (SBL) (ung. Föreningen för biblisk litteratur) och hade c:a 30 deltagare. Gruppen har successivt utökats och hade vid sin upplösning mer än 200 medlemmar.

Metod[redigera | redigera wikitext]

Gruppen studerade Jesus genom att använda en historisk metod baserad på rationalism. Man utgår endast från källorna från det första skiktet av kristen litteratur (från 30-70 e.kr), beaktar såväl kanoniska som övriga kristna källor, och räknar bara med de uppgifter som bekräftas av flera oberoende källor. Detta kompletteras med nyare rön inom forskningsområdena antropologi och historia och textanalys.

För att uppnå konsensus använder man ett röstförfarande med olikfärgade röstsedlar som läggs i röstlådor och räknas. Rött indikerar att man anser ett Jesusord vara autentiskt, rosa att man har vissa reservationer men ändå anser att det huvudsakligen kan tillskrivas Jesus, grått att man inte tror att det är autentiskt men att det ändå kan kasta ljus över vem Jesus var och svart att man anser att det inte är något som Jesus kan ha sagt.

Kritik mot Jesusseminariet[redigera | redigera wikitext]

Projektets vetenskapliga ansats och metodologi har skarpt kritiserats av etablerade bibelforskare. Marcus Borg utmålas som en charlatan av sina kritiker.[källa behövs] Eftersom han uttryckligen avvisar Jesu uppståndelse från de döda, kan man med fog ifrågasätta om Jesus Seminar är en kristen rörelse[källa behövs]. Dock utger de sig inte för att vara en kristen rörelse, utan deras syfte anges som att ta reda på vem Jesus var[källa behövs]. I gruppen ingår såväl kristna som icke-kristna forskare.

Enligt seminariets egen utsago består kritiken mest av hörsägen och känslomässiga reaktioner[källa behövs]. Som exempel tar man upp att somliga betraktar röstningsproceduren som ytterst oseriös, men man menar att diskussionen som föregår röstningen, och de argument som då läggs fram är intressantare än slutsatsen som sådan. Dessa publiceras också tillsammans med gruppens gemensamma slutsats[källa behövs].

Seminariet erkänner också att en omröstning inte kan avgöra vad som är sanning, men menar att det indikerar det bästa omdömet från ett betydande antal forskare som medverkar vid mötet.

Kritiken rör också att seminariet allt för lättvindigt accepterar bland annat Q-källan som historiskt dokument - trots att det inte finns några arkeologiska lämningar efter det - och att Jesus har existerat.[källa behövs]

Kända medlemmar av Jesus Seminar[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]