Judas Maccabaeus (Händel)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Judas Mackabaios seger över Seleukiderna. Träsnitt av Gustave Doré.

Judas Maccabaeus (HWV 63) är ett oratorium i tre akter av Georg Friedrich Händel.

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Den politiska kontexten är jakobiterupproret 1745. Händel komponerade Occasional Oratorio 1746 för att sporra engelsmännen. Efter de brittiska styrkornas framgångar vid slaget vid Culloden påbörjade han ett nytt verk, för att hedra den segerrike Vilhelm August, hertig av Cumberland, som han dedicerade denne med texten: "Truly Wise, Valiant, and Virtuous Commander" ("Den i sanning kloke, djärve och dygdige befälhavaren") i librettot.

Det första framförandet ägde rum den 1 april 1747 på Covent Garden och Judas Maccabaeus blev ett av Händels mest framförda oratorier och det mest populära efter Messias.

Orkestrering[redigera | redigera wikitext]

De första takterna:{
 \new ChoirStaff <<
  \new Staff <<
   \new Voice = "SopOne" {
    \set Staff.midiInstrument = #"violin"
    \key f \major \time 6/8 \partial 8
    \relative c'' {
 c8 | c8([ bes)] a a([ g)] f | f'4. b, | c4.~ c4
}
   }
   \new Lyrics \lyricsto "SopOne" {
    \lyricmode {
 Let | flee -- cy flocks the | hills a -- dorn, __
}
   }
  >>
  \new Staff <<
   \new Voice = "SopTwo" {
    \set Staff.midiInstrument = #"violin"
    \key f \major \time 6/8 \partial 8
    \relative c' {
 r8 | r4. r4 c8 | a'8([ g)] f f([ e)] d | e8([ d)] c bes'
}
   }
   \new Lyrics \lyricsto "SopTwo" {
    \lyricmode {
 Let | flee -- cy flocks the | hills a -- dorn,
}
   }
  >>
 >>
}

Libretto[redigera | redigera wikitext]

Thomas Morell baserade librettot på den apokryfiska Första Mackabeerboken och lade till texter från Antiquitates Judaicae av Josefus. Georg Gottfried Gervinus översatte librettot till tyska.

Roller[redigera | redigera wikitext]

 • Judas Maccabaeus (tenor)
 • Simon, hans bror (bas)
 • Israelitisk kvinna (sopran)
 • Israelitisk man (mezzo-sopran)
 • Eupolemus, den judiske ambassadören till Rom (alt)
 • Förste budbäraren (alt)
 • Andre budbäraren (bas)
 • Kör av israeliter
 • Kör av ungdomar
 • Kör av jungfrur

Sångare i originaluppsättningen 1747:

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]