KPA Pension

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

KPA Pension är ett bolag som ägs till 60 procent av Folksam och 40 procent av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I KPA Pension ingår KPA Pensionsförsäkring AB, som förvaltar tjänstepensioner, och KPA Livförsäkring AB som är försäkringsgivare för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL). Båda dessa bolag bedrivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att all vinst går tillbaka till spararna.

KPA Pension är genom överenskommelse mellan parterna på arbetsmarknaden förvalsalternativet för tjänstepension för kommun- och landstingsanställda inom KAP-KL avtalet. Det innebär att KPA Pension, enligt kollektivavtalet KAP-KL, förvaltar tjänstepension för de anställda som väljer att inte göra ett aktivt pensionsval. Enligt kollektivavtalet ska tjänstepensionen för dessa placeras i en traditionell pensionsförsäkring, som ger en garanterad pension, och med ett återbetalningsskydd i KPA Pension.

13 landsting och cirka 80 procent av Sveriges kommuner har avtal med bolag inom KPA Pension.[när?] Över en miljon anställda har sin pension i någon form hos KPA Pension. Företaget tillhandahåller traditionell försäkring samt fondförsäkring för tjänstepension samt för premiepension. Man tillhandahåller även tjänstegrupplivförsäkringar för kommunsektorn.

Bolaget har omkring 150 miljarder i förvaltat kapital.[1]

Bolaget har 120 anställda. Kontoret ligger på Södermalm i Stockholm. VD är sedan 2016 Britta Burreau.

Historia[redigera | redigera wikitext]

  • Sveriges Kommunanställdas Pensionskassa grundas 1922.[2]
  • 1956 Kommunernas Pensionsanstalt (KPA) bildas av Svenska landskommunernas förbund, Svenska landstingsförbundet och Svenska stadsförbundet.[2]
  • 1997 fattar bolaget beslut om etiska investeringar.[3]
  • 2000 Folksam blir huvudägare till KPA Pension tillsammans med Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet[4]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Årsredovisning KPA AB 2015”. Årsredovisning KPA Pension 2015. KPA Pension. http://www.kpa.se/globalassets/trycksaker/arsredovisningar/kpa-ab-arsredovisning-2015.pdf. Läst 19 oktober 2016. 
  2. ^ [a b] Grip, G: ”Från pensionskassa till försäkringskoncern KPA 1922-2002”, Edita Norstedts Tryckeri AB
  3. ^ ”KPA Pensions hållbarhetsarbete”. KPA Pension hemsida. KPA Pension. http://www.kpa.se/om-kpa-pension/om-oss/kpa-pensions-hallbarhetsarbete/. Läst 20 augusti 2012. 
  4. ^ ”SKL”. Sveriges Kommuner och Landsting. http://www.skl.se/om_skl/vara_foretag. Läst 20 augusti 2012. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Officiell hemsida