Kanban

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Kanban är ett sätt att signalera eller synliggöra materialbehov i industriproduktion. I flera århundraden har japanska hantverkare satt kanban - små trä- eller metallskyltar - på sina produkter, något som idag ofta reducerats till små synliga logotyper.

Kanban, även stavat Kamban, är en japansk term för "skylt" eller "tavla" som anger "tillgänglig kapacitet (för arbetet)". Kanban är ett begrepp i inom just-in-time (JIT) produktion, där den används som en schemaläggning system som talar om vad som ska produceras, när man ska producera den, och hur mycket som ska produceras.

Efter andra världskriget, mellan 1940 och 1950, började Taiichi OhnoToyota studera hur man kunde effektivisera produktionen och kom fram till att de skulle sluta med den traditionella centralstyrda produktionen och övergå till "Just in time"-produktion. När det uppstår materialbrist på en arbetsstation så skickar arbetarna ett kanban (ett kort, en tom förpackning eller något annat) till stationen bakom för att signalera materialbehov.

Taiichi Ohno tillämpade Kanban logiken i sin Toyota Production System (TPS) för att stödja icke-centraliserade "pull" tillverkningskontroll. I efter depression eran på 1970-talet, var Kanban populärt inom tillverkningsindustrin som ett verktyg för Lean Manufacturing. Senare har många inom olika branscher också funnit tillämpningar även utanför tillverkningsindustrin.

Kanban är en metod för att hantera kunskapsarbete med betoning på just-in-time-leveranser utan överbelastning av gruppmedlemmarna. I denna strategi, process, från definitionen av ett uppdrag åt sin leverans till en kund, visualiseras uppgiften för deltagarna att se vad som behöver göras. Gruppmedlemmarna tar sedan arbete från denna back logg.

Kanban är vägen för grupper och organisationer att visualisera sitt arbete, identifiera och eliminera flaskhalsar och uppnå dramatiska förbättringar i verksamheten när det gäller genomströmning och kvalitet! Kanban är en metod för att gradvis förbättra vad du än gör - om mjukvaruutveckling, IT, personaluthyrning, rekrytering, marknadsföring och försäljning, inköp - i själva verket nästan alla företag kan dra nytta av att tillämpa Kanban för att åstadkomma betydande fördelar, såsom minskad ledtid, ökad genomströmning och mycket högre kvalitet på produkter eller tjänster levereras.

Genom att titta på var kanban finns i fabriken så kan man omedelbart se var det finns flaskhalsar i produktionen. Dock används detta idag främst som en del i större förbättringsprojekt och för att underlätta för företag att slippa stora lagerkostnader alternativt leveransförseningar tex inom klassisk tillverkningsindustri.

Förenklat är Kanban ett visuellt system för att hantera arbetet som rör sig genom en process som skapar värde. Det är ett system för att visualisera arbete, minska slöseri genom att begränsa pågående arbeten, och maximera kundnyttan.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]