Hoppa till innehållet

Kinas historiska huvudstäder

Från Wikipedia

Kinas historiska huvudstäder avser de städer som under landets historia någon gång varit Kinas huvudstad.

Under vissa perioder då Kina varit splittrat mellan olika dynastier har mer än en stad samtidigt gjort anspråk på att vara Kinas huvudstad. De städer som utmärker sig genom att ha varit huvudstad både många gånger och långa tider är Luoyang, Xi'an, Nanjing och Peking. Dessa kallas "Kinas fyra antika huvudstäder" (中国四大古都)[1]. Louyang har varit huvudstad i totalt över 1000 år för nio olika dynastier och Xi'an för sju dynastier i totalt nästan 900 år. Luoyang och Xi'an har också under Zhoudynastin, Handynastin, Suidynastin och Tangdynastin verkat som alternativa sekundära huvudstäder åt varandra. Från och med 1153 fram till nutid har Peking under 732 år av tidsperioden varit Kinas huvudstad. Nanjing har, uppdelat på tio olika epoker, varit huvudstad totalt nästan 400 år.

I begreppet "Kinas sju antika huvudstäder" (中国七大古都) inkluderas utöver de fyra ovan nämnda städerna även Anyang, Hangzhou och Kaifeng[1].

Huvudstäder före kejsartiden (t.o.m. 256 f.Kr.)[redigera | redigera wikitext]

Karta över Kinas huvudstäder under dynastierna Xia, Shang och Zhou.

Xiadynastin (2100 f.Kr–1600 f.Kr.)[redigera | redigera wikitext]

Yangcheng utanför dagens Dengfeng var Xiadynastins första huvudstad, och grundades av den mytologiska Yu den store.[2][3][4] Yu grundade även Anyi, dagens Xia,[5] som eventuellt blev huvudstad under kung Qis regenttid.[6] Kung Qi tros även ha gjort staden Xinzhai utanför dagens Xinmi till huvudstad.[7] Staden Zhenxun utanför Yanshi var huvudstad under flera regenter[8] och är den huvudsakliga arkeologiska fyndplatsen för Xiadynastin och Erlitoukulturen.[9] Andra städer som varit huvudstäder för Xiadynastin är Yuan (dagens Jiyuan)[6] och Laoqiu (dagens Chenliu).[6] Ytterligare platser som beskrivits som huvudstäder i Bambuannalerna har benämnts "Västra floden" (西河)[10] och "Söder om floden" (河南).[11]

Shangdynastin (1600 f.Kr–1046 f.Kr.)[redigera | redigera wikitext]

Utgrävda orakelben från den förhistoriska staden Yin i dagens Anyang som var den sista huvudstaden för Shangdynastin.

Shangdynastin skilde sannolikt på politisk huvudstad därifrån kungen styrde och ceremoniell huvudstad där de viktiga palatsen och templen för rituella ceremonier fanns. Detta gör att dubbla huvudstäder förekom vilket kan leda till förväxlingsrisk angående Shangdynastins huvudstäder[12][13][14]. Den politiska huvudstaden flyttade sig flera gånger med kungarnas rörlighet vilket skulle kunna vara beroende på var man hittade fyndigheter av koppar och tenn för bronstillverkning[15] men arkeologerna är osäkra på anledningen[16]. Eventuellt byttes även den ceremoniella huvudstaden men sannolikt inte lika ofta.

Första huvudstaden som etablerades vid Shangdynastins bildande runt 1600 f.Kr. tros vara Xibo[17] (Yanshi Shangstad) öster om dagens Luoyang i kombination med staden Bo.[18][12] Det förekommer olika uppgifter om var Bo var lokaliserad och många källor pekar på dagens Shangqiu[13][14] i Henanprovinsen, men andra källor menar att Bo låg vid dagens Cao härad[19] i Shandongprovinsen eller vid dagens Bozhou[13] i Anhuiprovinsen. Den mest sannolika lokaliseringen är Zhengzhou Shangstad i centrala Zhengzhou i Henan.[20]

Staden Ao (som är en alternativ kandidat för identifieringen av Zhengzhou Shangstad) grundades av Shang Zhong Ding[21] var sannolikt dess andra politiska centrum. Eventuellt var staden Ao även under lång tid Shangdynastins ceremoniella huvudstad och har även kallats Shang[16][17][19][22][13].

Efterföljande huvudstäder som användes under kortare perioder var i kronologisk ordning Xiang (dagens Neihuang i Henan), Geng (dagens Xingtai i Hebei eller Wen härad i Henan), Bi (dagens Yuncheng, Shangdong) och Yan (dagens Qufu, Shangdong)[13][19]

Omkring 1300 f.Kr. flyttades huvudstaden slutligen till Yin vid dagens Anyang som förblev politiskt centrum under lång tid fram till Shangdynastins fall[14][18][17][16]. Shangdynastins fjorton sista kungar[22] regerade från Yin kombinerat med ett ceremoniellt centrum vid dagens Shangqiu. Det är även möjligt att dessa båda städer hade ombytta roller[12]. Det är utanför Anyang som en stor del av de arkeologiska fynden från Shangdynastin finns, och det var även här som de berömda orakelbenen har hittats.[13] Shangdynastin har länge kallats just Yin efter denna stad[19].

Eventuellt har även staden Mo (dagens Qixian i Henan) agerat huvudstad under en kortare period.[19]

Zhoudynastin (1046 f.Kr.–256 f.Kr.)[redigera | redigera wikitext]

Efter att Shangdynastin fallit 1046 f.Kr. etablerade Zhoudynastin sin första huvudstad i Haojing strax väster om dagens Xi'an[18][17] vilket var deras hemtrakter även innan Shangdynastin var erövrad[19]. Efter att nordliga nomader 771 f.Kr. erövrat Haojing flyttade dynastin sin huvudstad till Luoyang[18]. I och med flytten av huvudstad till Luoyang gick dynastin från Västra Zhoudynastin över till Östra Zhoudynastin.[22]

Kejserliga huvudstäder (221 f.Kr.–1912)[redigera | redigera wikitext]

Översikt över Kinas huvudstäder under kejsardynastierna från 221 f.Kr. till 1912.
Den historiska staden Luoyang har varit huvudstad under nio olika kinesiska dynastier. På bilden syns det buddhistiska templet Vitahästtemplet som ligger utanför Luoyang.

Qin- och Handynastierna (221 f.Kr.–220)[redigera | redigera wikitext]

Redan innan riket Qin vunnit kriget under De stridande staterna flyttade Hertig Xiao (regeringstid 362 - 338 f.Kr.) rikets huvudstad till Xianyang strax norr om dagens Xi'an[23]. Xianyang fortsatte sedan att vara huvudstad även för Qindynastin efter att den skapats 221 f.Kr. fram till att dynastin föll 206 f.Kr.

Under etableringen av den Västra Handynastin omkring 200 f.Kr[24] byggde staden Chang’an strax norr om centrum av dagens Xi'an, och Chang’an blev Handynastins huvudstad och Luoyang var dynastins sekundära huvudstad. År 25 flyttades huvudstaden till Luoyang och i och med detta går man in i Östra Handynastin[25].

Wei-, Jin- och Nord-Syddynastierna (220–589)[redigera | redigera wikitext]

Efter Handynastins fall 220 grundades staten Wei som fortsatte att styra norra Kina med Luoyang som huvudstad fram till 265 då dynastin föll[26]. 221 skapades även kejsardömet Shu som kontrollerade Sichuanprovinsen och Yunnanprovinsen. Detta rike hade sin huvudstad i Chengdu till dess fall 263[26]. Det tredje kejsardömet var riket Wu som styrde södra Kina. Riket etablerades 222 och från 229[27] fram till rikets fall 280 var dess huvudstad Jianye vilket är dagens Nanjing[26].

Jindynastin efterföljde Weidynastin i norr och tog från grundandet 265 över dess huvudstad Luoyang[28]. Under inledningen av dynastin var hela Kina enat och perioden kallades Västra Jindynastin. Det blev snart oroligt i norra Kina, och efter att Luoyang blev erövrad av nomader flyttades huvudstaden 317[28] till Jiankang, dagens Nanjing, och Östra Jindynastin började.

De södra dynastierna Liu-Song, Södra Qi, Liang och Cheng avlöste varandra från 420 till 589 och de styrdes alla från Jiankang, dagens Nanjing[29].

Norra Wei etablerades 386[30] och styrdes från sin huvudstad Pingcheng i norra Shanxiprovinsen som senare fick dagens namn Datong. De nordliga dynastierna inledes med att Norra Wei enar norra Kina 439[30]. 494[17] flyttas Norra Weidynastins huvudstad till Luoyang. 534[30] splittrades Norra Wei upp i Östra Wei och Västra Wei. Östra Wei etablerade sin huvudstad i Ye (dagens Linzhang i södra Hebeiprovinsen) och styrde därifrån till 550[17]Norra Qi tog över och styrde vidare till 577[31] från huvudstaden Ye. Västra Wei flyttade sin huvudstad till Chang'an (dagens Xi'an) och detta rike varade till 557[17]Norra Zhou tog över och regerade vidare från Chang'an fram till att Suidynastin tog makten 581[32].

Sui- och Tangdynastierna (581–907)[redigera | redigera wikitext]

Suidynastins första kejsare byggde 582[27] upp Chang’an från grunden och gjorde staden till Suidynastins huvudstad.[24] Suidynastins andra kejsare byggde likt sin föregångare upp Luoyang från grunden och flyttade huvudstaden dit 606[33] men dynastin varade bara till 618 då Tangdynastin tog över.

Under Tangdynastin var Chang'an (dagens Xi'an) huvudstad.[34] Dynastin hade även flera sekundära huvudstäder varar Luoyang oftast nämns.[34] Under dynastins slutskede 904 flyttades huvudstaden till Luoyang[35].

Liao-, Jin- och Songdynastierna (907–1279)[redigera | redigera wikitext]

Liaodynastin som varade 907 till 1125 hade fem parallella huvudstäder bland vilka Shangjing (I dag Bairins vänstra baner) var dess "Högsta huvudstad". De fyra övriga var Zhongjing (dagens Ningcheng i Inre Mongoliet), Dongjing (dagens Liaoyang i Liaoning), Xijing (dagens Datong) och Nanjing (dagens Peking. Inte att förväxla med dagens Nanjing)[36].

Peking har varit huvudstad för Kina under den större delen av tiden sedan 1153. På bilden syns kejsarpalatset i denna stad.

Jindynastin erövrade Liaodynastin och likt den erövrade Liaodynastin hade även Jindynastin flera huvudstäder av olika betydelser som var Zhongdu (dagens Peking), Shangjing (dagens Acheng nära Harbin), Dongjing (dagens Liaoyang i Liaoning), Xijing (dagens Datong), Beijing (dagens Ningcheng i Inre Mongoliet. Inte att förväxla med dagens Beijing) och Nanjing (dagens Kaifeng. Inte att förväxla med dagens Nanjing)[37]. Inledningsvis var Shangjing (utanför dagens Harbin) den tongivande huvudstaden fram till 1153 då Zhongdu (dagens Peking) blev huvudstad.[38] 1214 flyttades slutligen huvudstaden till Nanjing (dagens Kaifeng)[39].

Songdynastins första huvudstad var Bianjing, dagens Kaifeng i Henanprovinsen. Songdynastin existerade parallellt Liao- och Jindynastin 960 till 1279. När Songdynastin styrdes från Bianjing kallades perioden Norra Song[40]. Efter att Jindynastin erövrat norra Kina flyttar Songdynastin 1127 sin huvudstad till Lin'an, dagens Hangzhou, och dynastin går in i perioden Södra Song.[40]

Yuan-, Ming- och Qingdynastierna (1271–1912)[redigera | redigera wikitext]

1267[41], dvs redan innan Yuandynastin enligt den kinesiska historieskrivningen var etablerad, flyttade mongoliska Khubilai khan Yuandynastins huvudstad till dagens Peking och gav staden namnet Dadu. Dadu förblev huvudstad tills dynastin föll och Mingdynastin tog över 1368.

I januari 1368[18] etablerar Hongwukejsaren Mingdynastins huvudstad i Nanjing. 1421 flyttade Yonglekejsaren huvudstaden upp till Peking[14] efter att staden renoverats och byggts om under tre år och fått namnet Beijing.

Efter att Wu Sangui släppt in Qingdynastins styrkor genom kinesiska muren 27 maj 1644[42] dröjde det till 30 oktober 1644[43] innan Qingdynastins sexåriga kejsare var installerad på tronen i Förbjudna staden och därefter var Peking huvudstad för Qingdynastin fram till slutet av den kinesiska kejsarepoken 1912.

Republiken Kina och Folkrepubliken Kinas huvudstäder (1912–idag)[redigera | redigera wikitext]

Sun Yat-sen satte 1912 upp Republiken Kinas första huvudstad i Nanjing[44] men redan i mars samma år flyttade Yuan Shikai tillbaka huvudstaden till Peking igen[45]. Chiang Kai-shek flyttatde 1928 tillbaka huvudstaden till Nanjing[44] men efter Japans erövring flyttades huvudstaden 1937[18] till Chongqing. När Japan var besegrade 1945 flyttades huvudstaden åter till Nanjing[46] där den stannade fram till bildandet av Folkrepubliken Kina 1949.

Från 1949[17] har Taipei varit Taiwans huvudstad efter att Chiang Kai-shek 10 december samma år flytt från fastlandet till Taiwan.

Från 1 oktober 1949 har Peking varit Kinas huvudstad[47].

Översikt[redigera | redigera wikitext]

Dynasti Plats idag Namn under perioden Period
Xia Dengfeng Yangcheng ca 2070 f.Kr. –[48]
Anyi Xia -
Xinzhai Xinmi -
Zhenxun Yanshi -
Yuan Jiyuan -
Laoqiu Chenliu -
Shang Zhengzhou Bo Från ca 1600 f.Kr[12]
Yanshi Västra Bo
Zhengzhou eller Xingyang Ao
Anyang eller Neihuang Xiang
Xingtai Geng
Yuncheng eller Dingtao Bi
Qufu Yan
Qi eller Hebi Mo
Anyang Yin 1300 f.Kr.–1046 f.Kr[14]
Zhou Xi'an Haojing 1046 f.Kr.–771 f.Kr.[18]
Luoyang Chengzhou och Wangcheng 771 f.Kr.–256 f.Kr.[18]
Qin Xi'an Xianyang 221 f.Kr.–206 f.Kr.[23]
Han Cang'an 202 f.Kr.–25[24]
Luoyang 25–220[25]
Wei 220–265[26]
Shu Chengdu 221–263[26]
Wu Nanjing Jianye 229–280[26]
Jin Luoyang 265–317[28]
Nanjing Jiankang 317–420[28]
Norra Wei Datong Pingcheng 386- 494[30]
Liu-Song Nanjing Jiankang 420–479[29]
Södra Qi 479–502[29]
Norra Wei Luoyang 494–534[17]
Liang Nanjing Jiankang 502–557[29]
Östra Wei Linzhang Ye 534–550[17]
Västra Wei Xi'an Chang'an 534–557[17]
Norra Qi Linzhang Ye 550–577[31]
Norra Zhou Xi'an Chang'an 557–581[32]
Chen Nanjing Jiankang 557–589[29]
Sui Xi'an Chang'an 582–606[27]
Luoyang 606–618[33]
Tang Xi'an Chang'an 618–904[34]
Luoyang 904–907[35]
Liao Bairins vänstra baner Shangjing 907–1125[36]
Song Kaifeng Bianjing 960–1127[40]
Jin Harbin Shangjing 1115–1153[38]
Song Hangzhou Lin'an 1127–1279[40]
Jin Peking Zhongdu 1153–1214[38]
Kaifeng Nanjing 1214–1234[39]
Yuan Peking Dadu 1267–1368[41]
Ming Nanjing 1368–1421[18]
Peking Beijing 1421–1644[14]
Qing 1644–1912[43]
Republiken Kina Nanjing 1912–1912[44]
Peking Beijing 1912–1928[45]
Nanjing 1928–1937[44]
Chongqing 1937–1945[18]
Nanjing 1945–1949[46]
Taiwan (Republiken Kina) Taipei 1949–idag[17]
Folkrepubliken Kina Peking Beijing 1949–idag[47]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Denna artikel innehåller kinesisk text.
Utan stöd för viss teckenkodning kan frågetecken, boxar eller andra symboler visas i stället för något av de korrekta kinesiska skriftspråken. Har du problem med detta bör du installera stöd för kinesiska tecken.
 1. ^ [a b] Bates, Roy (2008). ”Seven Ancient capitals” (på engelska). 10,000 Chinese Numbers. Roy Bates (Standard Copyright License). sid. 162. http://books.google.se/books?id=OSrrrgbS2v4C&pg=PA162&dq=Seven+Ancient+Capitals+of+China&hl=sv&sa=X&ei=selhU_qCOequ4QS-x4G4CQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Seven%20Ancient%20Capitals%20of%20China&f=false 
 2. ^ Chen / Liu (2012). ”Rise and fall of early complex societies” (på engelska). The Archaeology of China. Cambridge University Press. sid. 222. ISBN 978-0521643108. https://books.google.se/books?id=oX6gs6TAZdEC&lpg=PR1&vq=Zhenxun&hl=sv&pg=PA222#v=onepage&q&f=false 
 3. ^ Manzanilla, Linda (1996). ”China's first cities” (på engelska). Emergence and Change in Early Urban Societies. Springer. sid. 89. https://books.google.se/books?id=lwryBwAAQBAJ&lpg=PA89&dq=wangchenggang%201977&hl=sv&pg=PA89#v=onepage&q&f=false 
 4. ^ Dao, Zhi. ”Overview” (på engelska). History of Capital Cities in China. DeepLogic. https://books.google.se/books?id=BnCLDwAAQBAJ&lpg=PT2&ots=n-04TRrCvw&dq=Dengfeng%20Yangcheng%20Xia%20dynasty%20capital&hl=sv&pg=PP1#v=onepage&q&f=false 
 5. ^ ”A New Understanding of the Eastward Evacuation of the Zhou Royal House” (på engelska). Jae-hoon Shim (Dankook University). http://cccp.uchicago.edu/ChicagoWuhan2014/CWC2014/Shim_E%20in%20the%20Xinian%20(revised).pdf. Läst 21 januari 2020. 
 6. ^ [a b c] Fu / Cao (2019). ”5.2 First Huaxia Cities Bred by the Huanghe River” (på engelska). Introduction to the Urban History of China. Palgrave Macmillan. sid. 58–59. https://books.google.se/books?id=YjulDwAAQBAJ&lpg=PA59&ots=1Ae5p-1TJq&dq=Xia%20dynasty%20capital%20Yuan%20%E5%8E%9F%20Jiyuan&hl=sv&pg=PA59#v=onepage&q&f=false 
 7. ^ ”Carbon dating confirms age of 3,800-year-old pottery bird statue” (på engelska). The Institute of Archaeology, Chinese Academy of Social Sciences (IA CASS). http://www.kaogu.cn/en/News/New_discoveries/2017/0714/58891.html. Läst 14 juli 2017. 
 8. ^ ”PART. III. The dynasty of llea.” (på engelska). The Chinese Classics, volume 3, part 1. övers. Legge, James. Hong Kong University Press. 1895. sid. 119. https://archive.org/stream/chineseclassics07legggoog#page/n137/mode/1up 
 9. ^ ”Early Chinese Dynasties” (på engelska). Arkiverad från originalet den 30 augusti 2021. https://web.archive.org/web/20210830214839/https://faculty.risd.edu/bcampbel/Dematte_EarlyDynasties_fromArchaeologica%5B1%5D.pdf. Läst 18 november 2016. 
 10. ^ ”《帝廑》” (på kinesiska). Bambuannalerna. Chinese Text Project. https://ctext.org/zhushu-jinian/di-jin. Läst 18 januari 2018. 
 11. ^ ”PART. III. The dynasty of Hea.” (på engelska). The Chinese Classics, volume 3, part 1. övers. Legge, James. Hong Kong University Press. 1895. sid. 125. https://archive.org/stream/chineseclassics07legggoog#page/n143/mode/1up 
 12. ^ [a b c d] Trigger, Bruce G. (2003). ”City-states” (på engelska). Understanding Early Civilizations. Cambridge University Press. sid. 108. ISBN 0521822459. http://books.google.se/books?id=ZEX-yZOAG9IC&pg=PA108&dq=shang+dynasty+capital+xibo&hl=sv&sa=X&ei=BlZRU4XCE4HW4ASr8oHoCQ&redir_esc=y#v=onepage&q=shang%20dynasty%20capital%20xibo&f=false 
 13. ^ [a b c d e f] Maisels, Charles Keith (2001). ”STATES: THE THREE DYASTIES” (på engelska). Early Civilizations of the Old World. Routledge. sid. 304. ISBN 0415109760. http://books.google.se/books?id=3Bnt7arxQPwC&pg=PA304&dq=Shangqiu+capital+shang+dynasty&hl=sv&sa=X&ei=iXJRU4ecHMnp4gSTvIFA&redir_esc=y#v=onepage&q=Shangqiu%20capital%20shang%20dynasty&f=false 
 14. ^ [a b c d e f] The Editorial Committee of Chinese Cilvilization (2003) (på engelska). China: Five Thousand Years of History & Civilization. City University of Hong Kong. sid. 5, 28 och 96. ISBN 9629371405. http://books.google.se/books?id=z-fAxn_9f8wC&lpg=PA28&dq=shang%20dynasty%20capital&hl=sv&pg=PA28#v=onepage&q=shang%20dynasty%20capital&f=false 
 15. ^ Wang, Aihe (2008). ”Sifang and the Center: The Cosmology of the Ruling Clan” (på engelska). Cosmology Political Culture China. Cambridge University Press. sid. 38. ISBN 0521027497. http://books.google.se/books?id=jgDYxAGH_OwC&lpg=PA38&dq=ancestral%20capital&hl=sv&pg=PA38#v=onepage&q=ancestral%20capital&f=false 
 16. ^ [a b c] ”THE SHANG DYNASTY, 1600 TO 1050 BCE” (på engelska). SPICE Stanford. http://spice.stanford.edu/docs/117. Läst 18 januari 2016. 
 17. ^ [a b c d e f g h i j k l] Perkins, Dorothy (1998) (på engelska). Encyclopedia of China: History and Culture. Routledge. sid. 79, 363 och 448. ISBN 1579581102. http://books.google.se/books?id=KMQeAgAAQBAJ&pg=PA448&lpg=PA448&dq=shang+dynasty+capital+xibo&source=bl&ots=i5O6C-nomQ&sig=YxBVmLxocG_kJ-1fHD27vThrAWU&hl=sv&sa=X&ei=3E5RU9aNK6roywOsjYCACQ&redir_esc=y#v=onepage&q=shang%20dynasty%20capital%20xibo&f=false 
 18. ^ [a b c d e f g h i j] Li, Xiaobing (2012) (på engelska). China at War: An Encyclopedia. ABC-CLIO. sid. 20, 29, 278, 459 och 532. ISBN 1598844156. http://books.google.se/books?id=R7qNuIJJsNEC&pg=PR20&dq=Shangqiu+capital+shang+dynasty&hl=sv&sa=X&ei=iXJRU4ecHMnp4gSTvIFA&redir_esc=y#v=onepage&q=Shangqiu%20capital%20shang%20dynasty&f=false 
 19. ^ [a b c d e f] ”Chinese History - Shang Dynasty map and geography” (på engelska). ChinaKnowledge.de. http://www.chinaknowledge.de/History/Myth/shang-map.html. Läst 18 januari 2016. 
 20. ^ 张, 英聘 (2003). ”The Shang” (på engelska). THE HISTORY AND CIVILIZATION OF CHINA. 中央文献出版社. sid. 18. ISBN 7-5073-1360-3 
 21. ^ ”Establishing and Refining the Archaeological Chronologies of Xinzhai, Erlitou and Erligang Cultures” (på engelska) (pdf). Zhang, Qiu, Cai, Bo, Wang, och Zhong. Arkiverad från originalet den 16 november 2016. https://web.archive.org/web/20161116171054/http://www.kaogu.cn/uploads/soft/Chinese%20Archaeology/8/Establishing%20and%20Refining%20the%20Archaeological%20Chronologies%20of%20Xinzhai%2C%20Erlitou%20and%20Erligang%20Cultures.pdf. Läst 15 november 2016. 
 22. ^ [a b c] Peterson, Barbara Bennett (2007). ”Ancient Chinese Civilization: An orientation to the Xia, Shang and Zhou Dynasties” (på engelska). Notable Women of China: Shang Dynasty to the Early Twentieth Century. Routledge. sid. 6-9. ISBN 076560504X. http://books.google.se/books?id=KLNrqn4WLZYC&pg=PA8&dq=shang+dynasty+capital+xibo&hl=sv&sa=X&ei=BlZRU4XCE4HW4ASr8oHoCQ&redir_esc=y#v=onepage&q=shang%20dynasty%20capital%20xibo&f=false 
 23. ^ [a b] ”Chinese History - Political History of the Qin Dynasty 秦 (221-206 BC)” (på engelska). ChinaKnowledge.de. http://www.chinaknowledge.de/History/Han/qin-event.html. Läst 18 januari 2016. 
 24. ^ [a b c] Marks, Robert B. (2011) (på engelska). China: Its Environment and History. Rowman & Littlefield Publishers. sid. 119, 162-163. ISBN 1442212756. https://books.google.se/books?id=iXVHL2mYajAC&pg=PA162&dq=chang%27an+built+han+dynasty+200&hl=sv&sa=X&ei=_upTU93jM-SO5ATUi4CwBA&redir_esc=y#v=onepage&q=chang'an%20built%20han%20dynasty%20200&f=false 
 25. ^ [a b] Zhu, Jianfei (2003). ”A Geo-Political Project” (på engelska). Chinese Spatial Strategies: Imperial Beijing, 1420-1911. Routledge. sid. 17-18. ISBN 0415318831. http://books.google.se/books?id=O4fntFtSxGgC&pg=PA17&dq=west+han+dynasty+capital+city+luoyang&hl=sv&sa=X&ei=Y-dTU6CxKfH14QT4woG4Aw&redir_esc=y#v=onepage&q=west%20han%20dynasty%20capital%20city%20luoyang&f=false 
 26. ^ [a b c d e f] ”Chinese History - Rulers of the Three Kingdoms 三國 (220-280)” (på engelska). ChinaKnowledge.de. http://www.chinaknowledge.de/History/Division/sanguo-rulers.html. Läst 18 januari 2016. 
 27. ^ [a b c] Steinhardt, Nancy Shatzman (1989) (på engelska). Chinese Imperial City Planning. University of Hawai'i Press. sid. 73, 94. ISBN 0824821963. https://books.google.se/books?id=in68DmD8YVoC&pg=PA94&dq=changan+buil+capital+sui+582&hl=sv&sa=X&ei=N_VTU-zRDeby4gTD1IDoDw&redir_esc=y#v=onepage&q=changan%20buil%20capital%20sui%20582&f=false 
 28. ^ [a b c d] ”Chinese History - Jin Dynasty 晉 (265-420)” (på engelska). ChinaKnowledge.de. http://www.chinaknowledge.de/History/Division/jin.html. Läst 18 januari 2016. 
 29. ^ [a b c d e] ”Chinese History - Southern Dynasties 南朝 (420~589)” (på engelska). ChinaKnowledge.de. http://www.chinaknowledge.de/History/Division/nanchao.html. Läst 18 januari 2016. 
 30. ^ [a b c d] ”Chinese History - Northern Dynasties 北朝 (386-581)” (på engelska). ChinaKnowledge.de. http://www.chinaknowledge.de/History/Division/beichao.html. Läst 18 januari 2016. 
 31. ^ [a b] ”Chinese History - Northern Qi Dynasty 北齊 (550-577)” (på engelska). ChinaKnowledge.de. http://www.chinaknowledge.de/History/Division/beiqi-rulers.html. Läst 18 januari 2016. 
 32. ^ [a b] ”Chinese History - Northern Zhou Dynasty 北周 (557-581)” (på engelska). ChinaKnowledge.de. http://www.chinaknowledge.de/History/Division/beizhou-rulers.html. Läst 18 januari 2016. 
 33. ^ [a b] Golany, Gideon (1989). ”Ancient and Vernacular Practice” (på engelska). Urban Underground Space Design in China: Vernacular and Modern Practice. University of Delaware Press. sid. 31. ISBN 0874133459. http://books.google.se/books?id=Ft6myPCN_H8C&pg=PA31&dq=Luoyang+capital+sui+606&hl=sv&sa=X&ei=1_NTU_vbBenm4QSg94CgAw&redir_esc=y#v=onepage&q=Luoyang%20capital%20sui%20606&f=false 
 34. ^ [a b c] ”Chinese History - Tang Dynasty map and geography” (på engelska). ChinaKnowledge.de. http://www.chinaknowledge.de/History/Tang/tang-map.html. Läst 18 januari 2016. 
 35. ^ [a b] Benn, Charles D. (2001) (på engelska). Daily Life in Traditional China: The Tang Dynasty. Greenwood Press. sid. 292. ISBN 0313309558. http://books.google.se/books?id=emPuDu97qbkC&pg=PA292&dq=luoyang+tang+904+capital&hl=sv&sa=X&ei=pThbU8_DIPPY4QSOk4GQBg&redir_esc=y#v=onepage&q=luoyang%20tang%20904%20capital&f=false 
 36. ^ [a b] ”Chinese History - Liao Dynasty map and geography” (på engelska). ChinaKnowledge.de. http://www.chinaknowledge.de/History/Song/liao-map.html. Läst 18 januari 2016. 
 37. ^ ”Chinese History - Jin Dynasty map and geography” (på engelska). ChinaKnowledge.de. http://www.chinaknowledge.de/History/Song/jinn-map.html. Läst 18 januari 2016. 
 38. ^ [a b c] Mote, Fw (2003). ”The Jurchen State and its Cultural Policy” (på engelska). Imperial China 900-1800. Harvard University Press. sid. 233. ISBN 0674012127. http://www.amazon.co.uk/Imperial-China-900-1800-Fw-Mote/dp/0674012127/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1453137950&sr=1-1&keywords=9780674012127 
 39. ^ [a b] Bishop, Kevin (1997). ”Beijing 北京” (på engelska). China's Imperial Way. Odyssey Publications. ISBN 9789622175112. https://books.google.se/books?id=1c0UyPNF_I0C&printsec=frontcover&dq=China's+Imperial+Way+Kevin+Bishop&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwjClq7v77PKAhVFEywKHfaZCrUQ6AEIHjAA#v=onepage&q=1214&f=false 
 40. ^ [a b c d] ”Chinese History - Rulers of the Song Dynasty 宋 (960-1279)” (på engelska). ChinaKnowledge.de. http://www.chinaknowledge.de/History/Song/song-rulers.html. Läst 18 januari 2016. 
 41. ^ [a b] Pletcher, Kenneth (2010). ”China under the Mongols” (på engelska). The History of China. Rosen Education Service. sid. 173. ISBN 1615301097. http://books.google.se/books?id=QV5Wp2fJbzMC&pg=PA173&dq=1267+shangdu+capital+yuan+dadu&hl=sv&sa=X&ei=AEJVU_jkCcav4ATp54CoAg&redir_esc=y#v=onepage&q=1267%20shangdu%20capital%20yuan%20dadu&f=false 
 42. ^ Clements, Jonathan (2011) (på engelska). Coxinga and the Fall of the Ming Dynasty. The History Press. ISBN 0750932694. https://books.google.se/books?id=-Eg7AwAAQBAJ&pg=PT98&dq=wu+sangui+27+may+1644&hl=sv&sa=X&ei=6DhVU42VHqej4gSBlIG4Dw&redir_esc=y#v=onepage&q=wu%20sangui%2027%20may%201644&f=false 
 43. ^ [a b] Rowe, William T. (2012). ”Organizing and Conquest” (på engelska). China's Last Empire: The Great Qing. Belknap Press. sid. 19. ISBN 0674066243. http://books.google.se/books?id=KN7Awmzx2PAC&printsec=frontcover&dq=qing+dynasty+capital+30+october+1644&hl=sv&sa=X&ei=2TdVU6DPPMeg4gTCroG4DA&redir_esc=y#v=onepage&q=capital%201644%20Beijing%20october%2030&f=false 
 44. ^ [a b c d] Cohen, Saul Bernard (2008). ”Geopolitical Features” (på engelska). Geopolitics: The Geography of International Relations. Rowman & Littlefield Publishers. sid. 268. ISBN 074255676X. http://books.google.se/books?id=WRAfAAAAQBAJ&pg=PA268&dq=china+move+capital+to+nanjing+1928&hl=sv&sa=X&ei=42lcU6awCKSh4gSF8YFA&redir_esc=y#v=onepage&q=china%20move%20capital%20to%20nanjing%201928&f=false 
 45. ^ [a b] Gao, James Z. (2009). ”Beijing Government” (på engelska). Historical Dictionary of Modern China (1800-1949). Scarecrow Press. sid. 21-22. ISBN 0810849305. http://books.google.se/books?id=wJrLhcgog8oC&pg=PA22&dq=china+capital+nanjing+beijing+1912+Beiyang+government&hl=sv&sa=X&ei=W3FcU77ZB4bW4ASF8oHgAQ&ved=0CEEQ6AEwAQ#v=onepage&q=china%20capital%20nanjing%20beijing%201912%20Beiyang%20government&f=false 
 46. ^ [a b] Ring / Watson / Schellinger (1996). ”Naning (Jiangsu, China)” (på engelska). Historic Places. Routledge. sid. 620. ISBN 1884964044. https://books.google.se/books?id=voerPYsAB5wC&pg=PA620&dq=china+capital+nanjing+1945&hl=sv&sa=X&ei=3nNcU9rpOtKGswa3toCgBA&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=china%20capital%20nanjing%201945&f=false 
 47. ^ [a b] Edwards, Paul M. (2010). ”China, People's Republic of (PRC)” (på engelska). Historical Dictionary of the Korean War. Scarecrow Press. sid. 53. ISBN 0810867737. http://books.google.se/books?id=scZN59DXeOwC&pg=PA53&dq=beijing+capital+china+1949+1+october&hl=sv&sa=X&ei=8ndcU460I6SX4wSPx4HICA&ved=0CEAQ6AEwAg#v=onepage&q=beijing%20capital%20china%201949%201%20october&f=false 
 48. ^ ”The Dating of the Wangchenggang Walled-site in Dengfeng County and Related Issues” (på engelska). Chinese Archaeology, Fang Yanming. http://www.kaogu.cn/uploads/soft/Chinese%20Archaeology/7/The%20Dating%20of%20the%20Wangchenggang%20Walled-site%20in%20Dengfeng%20County%20and%20Related%20Issues.pdf. Läst 13 januari 2020.