Kluster

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Kluster, ord bildat av engelskans cluster, som betyder 'hop' eller 'ansamling'. Det kan stå för flera olika begrepp:

  • Kluster (mineralogi), en samling av kristaller
  • En samling himlakroppar, eller en samling av flera grupper av astronomiska objekt, se stjärnhop och galaxhop
  • Datorkluster, ett antal sammankopplade datorer som tillsammans ger ökad beräkningskapacitet och/eller ökad tillgänglighet, så kallad redundans. Fler än 300 av de 500 snabbaste datorerna i världen är datorkluster. En äldre synonym är datorsvärm
  • Minneskluster, en grupp av sektorer på ett lagringsmedium, oftast i datorsammanhang; se allokeringsenheter
  • Kluster (ekonomi), agglomeration av företag inom samma eller liknande bransch
  • Klusterbomb, även kallad bombkapsel; en större behållare som innehåller ett stort antal mindre bomber, avsedda att vid ett och samma tillfälle detonera över ett stort markområde
  • Konsonantkluster står inom språkvetenskapen för en ansamling konsonanter.
  • Kluster (musik), (även cluster), är en musikalisk term som betecknar en "tonklunga" eller en grupp av näraliggande toner, som spelas eller sjungs samtidigt utan hänsyn till harmoniska förhållanden