Kontering

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Kontering (eng. assigning account codes) är en aktivitet inom bokföring. Att kontera betyder att förse till exempel en faktura med värden för konto, kostnadsställe, projektnummer och liknande som behövs för att bokföra fakturan på rätt sätt. Vilka av dessa begrepp (som ibland kallas dimensioner) som en organisation använder beror på organisationens storlek och behovet av detaljerad ekonomisk uppföljning.

Innan datorbaserad bokföring användes i regel en konteringsstämpel, en gummistämpel med kolumner för konto, kostnadsställe etc. Ett stämpelavtryck sattes på det som skulle konteras och någon skrev in värdena för hand. Konteringsstämplar förekommer fortfarande, men konteringen görs i allt större utsträckning direkt i bokföringsprogram.

För att bokföra en affärshändelse, dvs registrera verifikationerna, krävs att man avgör vilka konton som ska debiteras och krediteras. Kontering innebär att man bestämmer vilka konton en affärshändelse påverkar.

När man konterar används alltid minst två, i de flesta fall tre konton. Du har ett uttagskonto, det innebär normalt företagets bankkonto, där du "tar ut" pengarna. Sen läggs moms in på ett konto, och varan i sig på ytterligare ett konto.

Som exempel, vi betalar en elräkning. Vi tar ut 1000 kr genom kredit konto 1040 (som är bankkontot), sen lägger du debet konto 1420 200 kr (som är momskonto), samt debet konto 5020 800 kr (som är kontot för el).

Är det nu så att man har en momsfri rörelse, så blir det så klart bara två konton du använder. Kredit 1040 1000 kr, och debet 5020 1000 kr, eftersom du i detta fall inte särredovisar moms.

Man kan alltså inte slutföra en kontering om inte kredit och debet går i balans.