Kontoplan

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoplan är ett begrepp inom bokföring. Det är en förteckning över alla de konton ett företag använder för sin bokföring.

Idag använder nästan alla svenska företag någon variant av BAS-kontoplanen, som togs fram på 1970-talet. BAS-kontoplanen finns i en rad olika varianter, som kan väljas beroende på företagets bransch.

Kontoklass Konton
Klass 1 Tillgångar
Klass 2 Eget kapital och skulder
Klass 3 Intäkter
Klass 4 Material- och varukostnader
Klass 5-6 Övriga kostnader
Klass 7 Personalkostnader
Klass 8 Intäkter och kostnader av särskilt slag
Klass 9 Internredovisning

Kontoklassen utgör den första siffran i kontonumret. Normalt har bokföringskonton fyra siffror, men de kan också ha fler. Andra siffran utgör då kontogrupp och de sista siffrorna kontots nummer. Ett utdrag ur en kontoplan kan då se ut så här (BAS 2000):

Klass 1: Tillgångar[redigera | redigera wikitext]

Klass 10: Anläggningstillgångar[redigera | redigera wikitext]

1090 Övriga immateriella anläggningstillgångar

1250 Datorer

1510 Kundfordringar

1910 Kassa

1920 Plusgiro

1930 Checkräkningskonto

1940 Bank

Klass 2: Eget kapital och skulder[redigera | redigera wikitext]

Klass 20: Eget kapital[redigera | redigera wikitext]

2060 Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser

2099 Årets resultat

Klass 3: Inkomster och Intäkter[redigera | redigera wikitext]

Klass 4: Material- och varukostnader[redigera | redigera wikitext]

Klass 5-6: Övriga kostnader[redigera | redigera wikitext]

Klass 7: Personalkostnader[redigera | redigera wikitext]

Klass 8: Finansiella och andra Intäkter/Inkomster & Utgifter/Kostnader[redigera | redigera wikitext]

Klass 9: Internredovisning[redigera | redigera wikitext]