Krishantering

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Krishantering är ett samlingsbegrepp för de systematiska åtgärder och metoder som vidtas då någon form av kris inträffar.

En kris eller extraordinär händelse kan vara samhällsomfattande och hota grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen, befolkningens hälsa eller frihet. Samhällshotande kriser kan kännetecknas av att många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället och dess centrala mekanismer (regering, kommuner, etc.) slutar fungera. Extrem väderlek eller omfattande elavbrott kan vara extraordinära händelser, beroende på hur många människor som drabbas och vilka funktioner i samhället som blir lidande, liksom krigsrisk och terroristattacker .

För samhällsomfattande krishantering i Sverige finns särskild lagstiftning.[1]

För kriser på arbetsplatser finns i Sverige regler om krishantering i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd.[2] Enligt föreskriften måste det finnas i förväg bestämda rutiner för vem som ska göra vad i en krissituation. Rutinerna bör finnas nedskrivna och kopplade till en krishanteringspolicy. Den som har ansvar för vissa åtgärder i en krissituation ska ha resurser och utbildning för att klara uppgiften. I en krissituation ska beredskapsplaner träda i kraft och den drabbade ska få hjälp. Det är arbetsledningens ansvar att genomföra stödinsatser efter chockartade händelser.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page____11263.aspx
  2. ^ AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd. Arbetsmiljöverket. 1999 

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]