Kvart (musik)

Från Wikipedia
Diatoniska intervall
Kvart
Ren (4R)

Lyssna
Not: ljudfilerna stämmer inte alltid med
tonerna på bilderna, även om själva
intervallen är rätt.

Omvändning: Kvint

Kvart är ett musikaliskt intervall på tre diatoniska steg, samt beteckning för den fjärde tonen i en diatonisk skala. Ordet kommer av latinets quartus, ’fjärde’.

Eftersom kvarten ligger en kvint under grundtonen (den är kvintens omvändning) kallas den för subdominant eller (”underdominant”). I harmoniläran har ackord på fjärde tonen (subdominanten) och på femte tonen (dominanten) en mycket viktig funktion.

Den överstigande kvarten (tritonus) är ett mycket dissonant intervall.

Härledning av intervallet[redigera | redigera wikitext]

Pythagoreisk och ren stämning[redigera | redigera wikitext]

Kvarten härleds på samma sätt i såväl den pythagoreiska som den rena skalan. Kvarten återfinns mellan 3:e och 4:e deltonen i den harmoniska deltonserien (3:4) och motsvaras alltså av frekvensförhållandet

(kvart uppåt)

eller

(kvart nedåt)

Centtalet för en ren kvart är

Liksvävande temperatur[redigera | redigera wikitext]

I liksvävande temperatur utgår alla intervall från den liksvävande halvtonen, som definieras som 1/12 av en oktav. En kvart består av 5 liksvävande halvtoner och kan då definieras som

Centtalet för en liksvävande kvart är

Se även[redigera | redigera wikitext]