Ters (musik)

Från Wikipedia
Diatoniska intervall
Ters
Stor (3S)

Lyssna
Liten (3L)

Lyssna
Not: ljudfilerna stämmer inte alltid med
tonerna på bilderna, även om själva
intervallen är rätt.

Omvändning: Sext

Ters är ett musikaliskt intervall på två diatoniska steg, samt beteckning för den tredje tonen i en diatonisk skala. Ordet kommer av latinets tertius, ’tredje’.

Tersen finns liksom sexten i två varianter: stor och liten. Liten ters definierar molltonalitet, medan stor definierar dur. Dessutom finns flera möjligheter till intonation av tersen beroende på sammanhanget.

Picardisk ters är en benämning på när slutackordet i ett stycke i moll innehåller en durters.

Härledning av intervallet[redigera | redigera wikitext]

Ren stämning[redigera | redigera wikitext]

Stor ters[redigera | redigera wikitext]

Den stora tersen, durtersen, är ett mycket konsonant intervall som återfinns mellan 4:e och 5:e deltonen (samt mellan 8:e och 10:e) i den harmoniska deltonserien (4:5) och motsvarar frekvensförhållandet

(stor ters uppåt)
eller
(stor ters nedåt)

Centtalet för den stora rena tersen blir

Liten ters[redigera | redigera wikitext]

Den lilla tersen, molltersen, kan vid första anblicken se ut att vara nästan lika konsonant som den stora tersen. Den hittas mellan 5:e och 6:e deltonen:

(liten ters uppåt)
eller
(liten ters nedåt)

Men den stora tersen är konsonant mot grundtonen i tonarten (C-E i C-dur) medan den lilla tersen (E-G i C-dur) snarare är på väg att bilda ett e-mollackord i C-dur, vilket inte alls är lika konsonant.

Centtalet för den rena lilla tersen blir

Pythagoreisk stämning[redigera | redigera wikitext]

Stor ters[redigera | redigera wikitext]

I pythagoreisk stämning hittas den stora tersen genom att stapla 4 kvinter på varandra och sedan dra bort 2 oktaver:

Centtalet för den stora pythagoreiska tersen blir

Liten ters[redigera | redigera wikitext]

Den lilla tersen fås genom att från en ren kvart (4:3) dra bort en pythagoreisk helton (8:9).

Centtalet för den lilla pythagoreiska tersen blir

Liksvävande temperatur[redigera | redigera wikitext]

I liksvävande temperatur definieras alla intervall utifrån den liksvävande halvtonen.

Stor ters[redigera | redigera wikitext]

Den stora tersen består av 4 liksvävande halvtoner och kan definieras som

Centtalet för den stora liksvävande tersen blir

Liten ters[redigera | redigera wikitext]

Den lilla tersen består av 3 liksvävande halvtoner och kan definieras som

Centtalet för den lilla liksvävande tersen blir

Se även[redigera | redigera wikitext]