Kvarteret Nessus

Kvarteren Minotaurus, Nessus, Lychanon och Cephalus 1733 (norr är nertill).

Kvarteret Nessus var ett kvarter i norra Gamla Stan i Stockholm. Det försvann i samband med byggandet av Kanslihusannexet under senare delen av 1940-talet, då kvarteret Cephalus växte till att omfatta hela området mellan Myntgatan och Storkyrkobrinken. Kvarteret Nessus omgavs av Kolmätaregränd och Stenbastugränd (tidigare Urvädersgränd).[1]

Kvartersnamnet syftar på Nessos, en av kentaurerna i grekisk mytologi.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Karta öfver Stockholm upprättad och utgifven av A. R. Lundgren år 1885