Lättläst

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lättläst, ofta förkortat LL, är ett begrepp som används för litteratur eller samhällsinformation som har producerats eller omarbetats för att bli lättare att läsa. Lättläst litteratur riktar sig till dem som kan ha olika svårigheter att läsa. Lättläst är ingen exakt vetenskap och en noggrann mottagaranalys är väsentligt för att texten ska fungera för sina läsare.

Mottagargrupper för lättlästa texter[redigera | redigera wikitext]

Det är många som behöver lättlästa texter i vårt skriftspråkliga samhälle. För att kunna fatta beslut om våra egna liv behöver vi läsa oss till information om jobb, skola, barnomsorg, pension etc. Men mottagargruppen är inte särskilt homogen och olika grupper kan ha olika behov. Den största skillnaden är mellan grupper som bara har behov av förenklat språk till exempel på grund av dyslexi och personer som har behov av både förenklat språk och förenklat innehåll på grund av utvecklingsstörning. De största grupperna är dock de som bara behöver ett förenklat språk:

Kännetecken för lättlästa texter[redigera | redigera wikitext]

Lättlästa texter kännetecknas av att de

 • har en luftig layout
 • är korta, det vill säga utesluter sådant som inte är nödvändigt för helheten
 • har ett personligt tilltal, så kallad författarröst
 • har en varierad meningslängd
 • innehåller satskonnektorer
 • undviker långa substantiv
 • undviker främmande ord
 • förklarar samband
 • undviker passiv form
 • undviker abstrakta begrepp

Många lättlästa texter har också så kallat frasanpassat radfall, det vill säga täta radbrytningar vid frasslut. Det finns dock ingen forskning som stöder att det skulle göra läsningen lättare eller tillgodose särskilda grupper med läs- och skrivsvårigheter. Det kan tvärtom motarbeta flytet i läsningen.

En lättläst text kännetecknas sålunda av ett enkelt språk utan onödiga språkliga trösklar eller oklarheter. Vissa lättlästa texter har också ett förenklat innehåll, i synnerhet om texten vänder sig till barn eller personer med utvecklingsstörning. Texter som vänder sig till personer med andra läs- och skrivsvårigheter behöver i allmänhet inte ha ett förenklat innehåll.

Böcker om lättläst[redigera | redigera wikitext]

 • Lättläst - så funkar det (2007) av Maria Sundin.
 • Vad är lättläst? (2008) av Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]