Löneslaveri

Från Wikipedia
Kvinnliga arbetare i Lowell, Massachusetts, USA, var på 1800-talet möjligen de första med att använda sig av begreppet "löneslaveri".

Löneslaveri är ett begrepp som avser en situation då en person är totalt (eller så gott som totalt) beroende av arbetslön för sitt liv och uppehälle. Begreppet används för att dra paralleller mellan slaveri och lönearbete i allmänhet, eller mellan slaveri och vissa former av lönearbete. Tidiga filosofer såsom Cicero och Aristoteles reflekterade över likheter mellan slaveri och lönearbete. Under 1800-talet utvecklade socialistiskt och anarkistiskt inriktade filosofer som Proudhon och Marx dessa tankegångar.

Se även[redigera | redigera wikitext]