Lamotrigin

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
100 mg lamotrigin (Lamictal)
Lamotrigins molekylstruktur

Lamotrigin är ett antiepileptikum som används vid epilepsi samt som stämningsstabiliserande vid vissa psykiska sjukdomar, bland annat bipolär sjukdom. Lamotrigin har även visat sig fungera bra som stämningsbalanserande vid behandling för Emotionellt instabil personlighetstörning (Borderline).[källa behövs]

Läkemedlet framställdes ursprungligen av Glaxo Smith Kline under varunamnet Lamictal men är numera tillgängligt även i generisk form i och med utgånget patent och heter då Lamotrigin eller Lamotrigine följt av det tillverkande läkemedelsbolagets namn.

I lägre doser, mellan 50 och 75 mg, har läkemedlet visat sig kunna lindra klåda i djupa ärr där nerver skadats.

Verkningsmekanism[redigera | redigera wikitext]

Verkningsmekanismen är inte helt känd, men studier har visat att lamotrigin verkar på natriumkanaler. Genom att dessa inhiberas blir inströmningen av Na+ till neuronen lägre och tröskelvärdet för aktionspotential uppnås inte lika spontant. När membranpotentialens fluktuationer hämmas kommer den epileptiska aktivitetens spridning att hämmas så att risken för epileptiska anfall minskar. Lamotrigin hämmar även frisättningen av glutamat i hjärnan, en signalsubstans som spelar en avgörande roll i utlösningen av epileptiska anfall.

Verkningsmekanismen för lamotrigin när det kommer till behandling av bipolär sjukdom är inte fastställd. Forskning visar på att lamotrigins verkan på natriumkanaler även här spelar en avgörande roll.

Lamotrigin används normalt inte som en antidepressiv medicin vid depressiva skov hos bipolära patienter, utan fungerar som förebyggande behandling för framtida skov. I två studier visade lamotriginbehandlade patienter signifikant längre sjukdomsfria perioder mellan depressiva skov än placebo. Lamotrigin hade dock ingen statistiskt signifikant effekt på att förebygga de maniska och hypomaniska skoven.[1]

Eventuella biverkningar[redigera | redigera wikitext]

Biverkningar som kan förekomma hos patienter som behandlas med Lamotrigin innefattar vanligtvis huvudvärk, yrsel, sömnighet, ataxi, dimsyn, illamående och aggressivitet. En allvarlig biverkning som kan orsakas av Lamotrigin är Stevens-Johnsons syndrom, ett livshotande tillstånd som kan liknas vid en allergisk reaktion, med allvarliga hudutslag, sår och feber. Det är sällsynt att patienter drabbas av Steven-Johnsons syndrom, men risken ökar vid felaktig dos, för snabb dosökning eller felaktig kombination med liknande mediciner, till exempel Valproat. ”FASS.se”. http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19940128000118&DocTypeID=7. Läst 12 januari 2013. 

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]