Landskapet Åland

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Åland

Denna artikel är en del i serien om:
Politik i Åland


Viveka Eriksson, Roger Eriksson, John Holmberg, Ingrid Zetterman, Mikael Staffas, Torsten Sundblom, Pernilla Söderlund, Britt Lundberg, Harry Jansson, Runar Karlsson, Mikael Lindholm, Roger Nordlund, Jörgen Pettersson, Veronica Thörnroos, Gun-Mari Lindholm, Petri Carlsson, Annette Holmberg-Jansson, Tage Silander, Sara Kemetter, Carina Aaltonen, Igge Holmberg, Tony Wikström, Göte Winé, Bert Häggblom, Fredrik Fredlund, Lars Häggblom, Axel Jonsson, Brage Eklund, Stephan Toivonen.

Administrativ indelning

Atlas
 v  r 

Landskapet Åland är ett samlingsnamn för det självstyrda landskapet Ålands regering och dess förvaltning kallad Ålands landskapsregering och Ålands landskapsförvaltning[förtydliga]. Förvaltningen styrs av landskapsregeringen genom ministerstyre. Centralförvaltningen ligger i Självstyrelsegården i Mariehamn och är indelad i avdelningar: finansavdelningen, kansliavdelningen, lagberedningen, näringsavdelningen, social- och miljöavdelningen, infrastrukturavdelningen och utbildnings- och kulturavdelningen. Avdelningarna är i sin tur uppdelade i byråer. I vissa fall är byråerna i sin tur uppdelade i enheter.

Näringsavdelningen[redigera | redigera wikitext]

Ålands landskapsregerings näringsavdelning är uppdelad i allmänna byrån, jordbruksbyrån, fiskeribyrån och skogsbruksbyrån. Under avdelningens byråer finns enheterna Ålands teknologicentrum och Ålands fiskodling.

Infrastrukturavdelningen[redigera | redigera wikitext]

Ålands landskapsregerings trafikavdelning leds av infrastrukturminister. Avdelningens huvudsakliga verksamhetsområde är strategisk trafikplanering, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder samt trafiksäkerhet, färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik – med andra ord trafik i alla dess former inom Åland.

Ålandstrafiken[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Ålandstrafiken

Landskapet Åland driver de skärgårdsfärjor som trafikerar Ålands skärgård. Färjetrafiken sköts av Ålands landskapsregerings trafikavdelning under varumärket Ålandstrafiken.

Skärgårdsfärjorna utgör två av flera alternativa färjelinjer mellan Åland och Finland. De två huvudlinjerna är Norra linjen och Södra linjen. Norra linjen går från Landskapet Ålands hamn i Hummelvik till Osnäs på det Finska fastlandet. Södra linjen går från Långnäs till Galtby.

Det finns även kortare linjer mellan olika skärgårdsöar på Åland. Landskapet Ålands driver fem större hamnar och ett flertal mindre färjefästen och angöringsplatser.

Landskapet Ålands vägar[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Landskapsväg

Landskapsregeringens trafikavdelning ansvarar för byggande och underhåll av det självstyrda Ålands vägar. Vägarna tillhör enligt självstyrelselagen det självstyrda Ålands område och är således skilt från vägnätet i övriga Finland.

Förutom landskapsvägar finns kommunala och enskilda vägar.

Myndigheter[redigera | redigera wikitext]

Delar av landskapsförvaltningen är även organiserat i fristående myndigheter. Nedanstående lista är ej uttömmande.

Offentligt ägda bolag[redigera | redigera wikitext]

Offentligrättsliga föreningar[redigera | redigera wikitext]

Övriga organisationer[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Flag of Åland.svg Ålandsportalen

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]