Lex Maria

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lex Maria är det vardagliga namnet på anmälningsskyldigheten som följer av 3 kap 5 § Patientsäkerhetslagen i Sverige. Innan den 1 januari 2011 fanns bestämmelserna i 6 kap. 4 § i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, som nu är upphävd. Anmälningsskyldigheten innebär att en vårdgivare har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom. År 2013 tog Inspektionen för vård och omsorg över tillsynsansvaret. Tidigare skulle en anmälan göras till Socialstyrelsen.

Namnet[redigera | redigera wikitext]

Bakgrunden till namnet Lex Maria är den incident år 1936 då fyra patienter på Maria sjukhus i Stockholm avled till följd av felbehandling då de fick injektioner med desinfektionsmedel istället för bedövningsmedel.[1]

Lagen[redigera | redigera wikitext]

Lagparagrafen har [2] följande lydelse:

3 kap. 5 §:
"Vårdgivaren ska till Inspektionen för vård och omsorg anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Motsvarande anmälningsskyldighet har den som bedriver verksamhet som avses i 7 kap. 2 §. Anmälan ska göras snarast efter det att händelsen har inträffat.
Vårdgivaren ska samtidigt med anmälan eller snarast därefter till Inspektionen för vård och omsorg ge in den utredning av händelsen som föreskrivs i 3 § första stycket."

Det är vårdgivaren som gör anmälan, enskilda, anhöriga och allmänhet kan således inte göra en lex Maria-anmälan. Under 2015 tog Inspektionen för vård och omsorg beslut i 2823 lex Maria-ärenden.[3]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Läkartidningen: Fyra dödande injektioner ledde fram till Lex Maria
  2. ^ Lag 2010:659
  3. ^ Lex Maria och lex Sarah; Statistik Inspektionen för vård och omsorg

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]