Lista över Mingdynastins kejsare

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Lista över Mingdynastins kejsare. Mingdynastin härskare över Kina från 1368 till 1644. Den störtade den mongoliska Yuandynastin och störtades själv av den manchuiska Qingdynastin. Sexton kejsare regerade över Kina över loppet av 276 år, och en serie potentiella tronföljare försökte, under vad som kallas Södra Mingdynastin, återta makten ytterligare 18 år innan den siste av dem avrättades år 1662. Under Mingdynastin, och den efterföljande Qingdynastin, tog varje kejsare bara ett enda namn för hela sin regentperiod vilket lett till att regentperiodsnamnen ofta används som vore de kejsarnas egennamn, exempelvis Hongwu för kejsar Taizu, Yongle för kejsar Chengzu.

Kejsare[redigera | redigera wikitext]

Personnamn Postumt namn1
(kortform)
Tempelnamn1 Regentperiodsnamn Regeringsår Mest känd
under namnet
Zhū Yuánzhāng
朱元璋
Gāodì
高帝
Tàizǔ
太祖
Hóngwǔ
洪武
1368-1398 Hongwu-kejsaren
Zhū Yǔnwén
朱允炆
Huìdì
惠帝
Inget² Jiànwén
建文
1398-1402 Jianwen-kejsaren
Zhū Dì
朱棣
Wēndì
文帝
Chéngzǔ, 成祖 or
Tàizōng, 太宗
Yǒnglè
永樂
1402-1424 Yongle-kejsaren
Zhū Gāochì
朱高熾
Zhāodì
昭帝
Rénzōng
仁宗
Hóngxī
洪熙
1424-1425 Hongxi-kejsaren
Zhū Zhānjī
朱瞻基
Zhāngdì
章帝
Xuānzōng
宣宗
Xuāndé
宣德
1425-1435 Xuande-kejsaren
Zhū Qízhèn
朱祁鎮
Ruìdì
睿帝
Yīngzōng
英宗
Zhèngtǒng, 正統
1436-1449;

Tiānshùn, 天順
1457-1464

1435-1449;
1457-1464³
Zhengtong-kejsaren
Zhū Qíyù
朱祁鈺
Jǐngdì
景帝
Dàizōng
代宗
Jǐngtài
景泰
1449-1457 Jingtai-kejsaren
Zhū Jiànshēn
朱見深
Chúndì
純帝
Xiànzōng
憲宗
Chénghuà
成化
1464-1487 Chenghua-kejsaren
Zhū Yòutáng
朱祐樘
Jìngdì
敬帝
Xiàozōng
孝宗
Hóngzhì
弘治
1487-1505 Hongzhi-kejsaren
Zhū Hòuzhào
朱厚照
Yìdì
毅帝
Wǔzōng
武宗
Zhèngdé
正德
1505-1521 Zhengde-kejsaren
Zhū Hòucōng
朱厚熜
Sùdì
肅帝
Shìzōng
世宗
Jiājìng
嘉靖
1521-1566 Jiajing-kejsaren
Zhū Zǎihòu
朱載垕
Zhuāngdì
莊帝
Mùzōng
穆宗
Lóngqìng
隆慶
1566-1572 Longqing-kejsaren
Zhū Yìjūn
朱翊鈞
Xiǎndì
顯帝
Shénzōng
神宗
Wànlì
萬曆
1572-1620 Wanli-kejsaren
Zhū Chángluò
朱常洛
Zhēndì
貞帝
Guāngzōng
光宗
Tàichāng
泰昌
1620 Taichang-kejsaren
Zhū Yóujiào
朱由校
Zhédì
悊帝
Xīzōng
熹宗
Tiānqǐ
天啟
1620-1627 Tianqi-kejsaren
Zhū Yóujiǎn
朱由檢
Zhuānglièmǐn
莊烈愍
Sīzōng
思宗
Chóngzhēn
崇禎
1627-1644 Chongzhen-kejsaren
1 Postuma namn och tempelnamn har många gånger använts till kejsare från olika dynastier och det är därför brukligt att man specificerar med hjälp av dynastinnamnet för att undvika missförstånd. Hongwu-kejsaren är därför omtalad som Ming Taizu.
2 Yongle-kejsaren tilltvingade sig tronen från sin brorson, Jianwen-kejsaren, som officiellt sas ha omkommit i en palatsbrand men som misstänktes ha flytt för att leva ett undanskymt liv. Yongle-kejsaren lät utplåna alla spår efter sin brorsons regim och han fick helle inget temelnamn.
3 Efter att ha lyssnat på dåliga råd från sina rådgivare ledde Zhengtong-kejsaren personligen en militär kampanj mot mogolerna som fångade honom år 1449. Hans bror, Jingtai-kejsaren, besteg tronen och mongolerna, som inte längre hade nytta av sin gissla, lät släppa den förre kejsaren som återvände för ett tillbakadraget liv för att efter sin brors död åter göra anspråk på tronen under regentperiodsnamnet Tianshun.

Se även[redigera | redigera wikitext]