Lista över Mingdynastins kejsare

Från Wikipedia
Kejsar Hongwu, som gjorde klassresan från fattig bonde till kejsare och grundare av Mingdynastin.

Lista över Mingdynastins kejsare utgörs av en förteckning över de sexton kejsare som regerade under den kinesiska Mingdynastin (1368–1644). Listan innefattar dessutom de sju regenter som titulerade sig kejsare under den efterföljande Södra Mingdynastin (1644–1662) efter att Qingdynastin erövrat makten i Kina.

Mingdynastin grundades år 1368 efter att den fattige bonden Zhu Yuanzhang lett ett uppror och störtat den mongoliska Yuandynastin. Därefter utropade han sig till kejsar Hongwu, och gjorde därmed den yttersta klassresan. Något liknande hade tidigare i den kinesiska historien skett endast en gång 1 569 år tidigare, då Liu Bang, grundaren av Handynastin (206 f.Kr.–220 e.Kr.), utropade sig till kejsare.[1] Familjen Zhu styrde Mingdynastin under 276 år, fram till dess att den störtades år 1644, och Qingdynastin etablerades. Även efter att Mingdynastin hade störtats fanns överlevande kvar från Ming-trogna potentiella tronföljare inom Zhu-familjen, som hade etablerat Södra Mingdynastin i södra Kina. Dynastin överlevde till 1662, när den siste kejsaren avrättades av Qingdynastins trupper. Södra Mingdynastins kejsare regerade inte alltid efter varandra i kronologisk ordning, utan flera av regeringstiderna överlappade varandra i samband med att fler än en ättling tog sig titeln kejsare.[2]

Kejsar Wanli är den kejsare som regerat längst under Mingdynastin med sina drygt 48 år vid makten. Kortast regeringstid hade kejsar Taichang som regerade i bara 30 dagar.[3] Den vid sitt tillträde yngste regenten var kejsar Zhengtong som var endast 8 år gammal, och den vid sitt frånträde äldste regenten var kejsar Hongwu som avled 70 år gammal. För de tre kejsarna Hongguang, Shaowu och Dingwu under Södra Mingdynastin, saknas uppgifter om ålder.[4]

Kejsare[redigera | redigera wikitext]

Mingdynastin[redigera | redigera wikitext]

Nr. Porträtt Det namn under vilket
de främst är kända[5]
*Födelseår[6]
†Dödsår[6]
Personnamn[7] Regent­period[6] Postumt namn[6] Tempel­namn[6] Regerings­period[7] Begravnings­plats[6]
Mingdynastins kejsare
1 Hongwu
*1328
†1398
Zhu Yuanzhang
(朱元璋)
1368

1398
Kejsare Gao
(高帝)
Taizu
(太祖)
Hongwu (洪武)
1368–1398
Xiaoling
Nanjing
2 Jianwen
*1377
†1402[8]
(sannolikt)
Zhu Yunwen
(朱允炆)
1398

1402
Kejsare Hui
(惠帝)
inget Jianwen (建文)
1399–1402
okänd
3 Yongle
*1360
†1424
Zhu Di
(朱棣)
1402

1424
Kejsare Wen
(文皇帝)
Chengzu
(成祖)
Yongle (永樂)
1403–1425
Changling
Minggravarna
4 Hongxi
*1378
†1425
Zhu Gaochi
(朱高熾)
1424

1425
Kejsare Zhao
(昭皇帝)
Renzong
(仁宗)
Hongxi (洪熙)
1425–1426
Xianling
Minggravarna
5 Xuande
*1398
†1435
Zhu Zhanji
(朱瞻基)
1425

1435
Kejsare Zhang
(章皇帝)
Xuanzong
(宣宗)
Xuande (宣德)
1426–1436
Jingling
Minggravarna
6 Zhengtong
*1427
†1464
Zhu Qizhen
(朱祁鎮)
1435→1449
1457→1464
Kejsare Rui
(睿皇帝)
Yingzong
(英宗)
Zhengtong (正統)
1436–1450
Tianshun (天順)
1457–1465
Yuling
Minggravarna
7 Jingtai
*1428
†1457
Zhu Qiyu
(朱祁鈺)
1449

1457
Kejsare Jing
(景皇帝)
Daizong
(代宗)
Jingtai (景泰)
1450–1457
Jingtailing
Peking
8 Chenghua
*1447
†1487
Zhu Jianshen
(朱見深)
1464

1487
Kejsare Chun
(純皇帝)
Xianzong
(憲宗)
Chenghua (成化)
1465–1488
Maoling
Minggravarna
9 Hongzhi
*1470
†1505
Zhu Youcheng
(朱祐樘)
1487

1505
Kejsare Jing
(敬皇帝)
Xiaozong
(孝宗)
Hongzhi (弘治)
1488–1506
Tailing
Minggravarna
10 Zhengde
*1491
†1521
Zhu Houzhao
(朱厚照)
1505

1521
Kejsare Yi
(毅皇帝)
Wuzong
(武宗)
Zhengde (正德)
1506–1522
Kangling
Minggravarna
11 Jiajing
*1507
†1567[7]
Zhu Houcong
(朱厚熜)
1521

1567
Kejsare Su
(肅皇帝)
Shizong
(世宗)
Jiajing (嘉靖)
1522–1567
Yongling
Minggravarna
12 Longqing
*1537
†1572
Zhu Zaihou
(朱载垕)
1567[7]

1572
Kejsare Zhuang
(庄皇帝)
Muzong
(穆宗)
Longqing (隆慶)
1567–1573
Zhaoling
Minggravarna
13 Wanli
*1563
†1620
Zhu Yijun
(朱翊鈞)
1572

1620
Kejsare Xian
(显皇帝)
Shenzong
(神宗)
Wanli (萬曆)
1573–1620
Dingling
Minggravarna
14 Taichang
*1582
†1620
Zhu Changluo
(朱常洛)
1620 Kejsare Zheng
(貞皇帝)
Guangzong
(光宗)
Taichang (萬曆)
1620–1621
Qingling
Minggravarna
15 Tianqi
*1605
†1627
Zhu Youjiao
(朱由校)
1620

1627
Kejsare Zhe
(哲皇帝)
Xizong
(熹宗)
Tianqi (天啓)
1621–1628
Deling
Minggravarna
16 Chongzhen
*1611
†1644
Zhu Youjian
(朱由檢)
1627

1644
Kejsare Min
(愍皇帝)
Sizong
(思宗)
Chongzhen (崇禎)
1628–1645
Siling
Minggravarna

Södra Mingdynstin[redigera | redigera wikitext]

Nr. Porträtt Det namn under vilket
de främst är kända
*Födelseår
†Dödsår
Personnamn[4] Regentperiod[4] Tempelnamn[4] Regeringsperiod[4]
Södra Mingdynastins kejsare
17 Hongguang
*?
†1646[5]
Zhu Yousong
(朱由崧)
1644

1645
Anzong
(安宗)
Hongguang (弘光)
1645
18 Longwu
*1602[9]
†1646[9]
Zhu Yujian
(朱聿鍵)
1645

1646
Shaozong
(紹宗)
Longwu (隆武)
1645–1646
19 Shaowu
*?
†1646[10]
Zhu Yuyue
(朱朱聿)
1646

1647[11]
Wenzong
(文宗)
Shaowu (紹武)
1646
20 Prinsen av Lu
*1618[12]
†1662[12]
Zhu Yihai
(朱以海)
1645[2]

1646
Yizong
(義宗)
ingen
21 Yongli
*1623[13]
†1662[5]
Zhu Youlang
(朱由榔)
1646

1661
Zhaozong
(昭宗)
Yongli (永曆)
1647–1661
22 Dingwu
*?
†?
Zhu Benli
(朱本鉝)
1646

1663
? Dingwu (定武)
1647–1663
23 Dongwu
*1616[14]
†1649[14]
Zhu Changqing
(朱常清)
1648

1649
Jingzong
(敬宗)
Dongwu (東武)
1648–1649

Tidslinje[redigera | redigera wikitext]

Tidslinje över Mingdynastins kejsare där regentperioden under Mingdynastin (1368-1644) visas med röda linjer och regentperioden under Södra Mingdynastin (1644-1662) med gröna linjer. Kejsarens hela levnadstid åskådliggörs med gul linje. De vertikala linjerna markerar dynastins början (1368) respektive övergången till Södra Mingdynastin (1644).[4]

Släktträd[redigera | redigera wikitext]

Släktträd över Mingdynastins kejsare. Röda rutor symboliserar kejsare under Mingdynastin (1368–1644). Gröna rutor symboliserar kejsare under Södra Mingdynastin (1644–1662).[5][7]

Nr 1 Hongwu
(r. 1368–1398)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 3 Yongle
(r. 1402–1424)
 
Zhu Biao
(1355–1392)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 4 Hongxi
(r. 1424–1425)
 
Nr 2 Jianwen
(r. 1398–1402)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 5 Xuande
(r. 1425–1435)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 6 Zhengtong
(r. 1435–1449)
(r. 1457–1464)

 
Nr 7 Jingtai
(r. 1449–1457)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 8 Chenghua
(r. 1464–1487)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zhu Youguan
(1476–1519)
 
Nr 9 Hongzhi
(r. 1487–1505)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 11 Jiajing
(r. 1521–1567)
 
Nr 10 Zhengde
(r. 1505–1521)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 12 Longqing
(r. 1567–1572)
 
 
 
 
 
Åttonde generationens
ättling till Hongwu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 13 Wanli
(r. 1572–1620)
 
 
 
 
 
Nr 18 Longwu
(r. 1645–1646)
 
Nr 19 Shaowu
(r. 1646–1647)
 
Nionde generationens
ättling till Hongwu
 
Ättling till Hongwu
 
Ättling till Hongwu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 14 Taichang
(r. 1620)
 
 
 
 
 
Zhu Changxun
 
Zhu Changying
 
Nr 20 Prinsen av Lu
(r. 1645–1646)
 
Nr 22 Dingwu
(r. 1646–1663)
 
Nr 23 Dongwu
(r. 1648–1649)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 15 Tianqi
(r. 1620–1627)
 
Nr 16 Chongzhen
(r. 1627–1644)
 
Nr 17 Hongguang
(r. 1644–1645)
 
Nr 21 Yongli
(r. 1646–1661)
 

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Hägerdal, Hans (2012). ”Ming. Stabilitet och despotism”. Kinas historia. Historiska media. sid. 149–150. ISBN 978-91-87031-24-3 
 2. ^ [a b] ”Ming period event history” (på engelska). ChinaKnowledge.de. http://www.chinaknowledge.de/History/Ming/ming-event.html. Läst 2 juli 2017. 
 3. ^ Wang, Yonglin (2011). ”Qing Tomb of Emperor Taichang” (på engelska). Thirteen Imperial Tombs of the Ming Dynasty. Peking: Foreign Languages Press. sid. 151. ISBN 978-7-119-06755-1 
 4. ^ [a b c d e f] ”Chinese History - Ming Dynasty Rulers” (på engelska). ChinaKnowledge.de. http://www.chinaknowledge.de/History/Ming/ming-rulers.html. Läst 1 juli 2017. 
 5. ^ [a b c d] Hägerdal, Hans (2012). ”Kejsare av Mingdynastin”. Kinas historia. Historiska media. sid. 173. ISBN 978-91-87031-24-3 
 6. ^ [a b c d e f] Ji, Yang (2006). ”Mausoleums of Ming Emperors”. Imperial mausoleums of China. China National Art Photograph Publishing House. sid. 107. ISBN 7-80069-732-0 
 7. ^ [a b c d e] Mote, F.W. (2003). ”Chart 8. The Ming imperial succession” (på engelska). Imperial China 900-1800. Harvard University Press. sid. 624. ISBN 0674012127. http://www.amazon.com/Imperial-China-900-1800-F-Mote/dp/0674012127 
 8. ^ Mote, F.W. (2003). ”Civil War and Usurpation, 1399–1402” (på engelska). Imperial China 900-1800. Harvard University Press. sid. 586. ISBN 0674012127. http://www.amazon.com/Imperial-China-900-1800-F-Mote/dp/0674012127 
 9. ^ [a b] ”Zhu Yujian 朱聿鍵, Prince of Tang 唐王, the Longwu Emperor 隆武” (på engelska). ChinaKnowledge.de. http://www.chinaknowledge.de/History/Ming/personsnanmingtangwang1.html. Läst 2 juli 2017. 
 10. ^ ”Zhu Yuyue 朱聿𨮁, Prince of Tang 唐王, the Shaowu Emperor 紹” (på engelska). ChinaKnowledge.de. http://www.chinaknowledge.de/History/Ming/personsnanmingtangwang2.html. Läst 2 juli 2017. 
 11. ^ Wakeman (1992) (på engelska). The Great Enterprise: The Manchu Reconstruction of Imperial Order in Seventeenth-Century China. University of California Press. sid. 737–738. ISBN 978-0520048041. https://books.google.se/books?id=8nXLwSG2O8AC&lpg=PA738&ots=PewJqaeNlQ&dq=Southern%20Ming%20Shaowu&hl=sv&pg=PA737#v=onepage&q&f=false 
 12. ^ [a b] ”Zhu Yihai 朱以海, Prince of Lu 魯王” (på engelska). ChinaKnowledge.de. http://www.chinaknowledge.de/History/Ming/personsnanmingluwang.html. Läst 2 juli 2017. 
 13. ^ ”Zhu Youlang 朱由榔, Prince of Gui 桂王, the Yongli Emperor 永曆” (på engelska). ChinaKnowledge.de. http://www.chinaknowledge.de/History/Ming/personsnanmingguiwang.html. Läst 2 juli 2017. 
 14. ^ [a b] ”Zhu Changqing 常清, Prince of Huai 淮王, the Dongwu Emperor 東武” (på engelska). ChinaKnowledge.de. http://www.chinaknowledge.de/History/Ming/personsnanminghuaiwang.html. Läst 2 juli 2017. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]