Llanito

Från Wikipedia

Llanito, även kallat Yanito, är en sorts blandspråk talat på Gibraltar med inslag av andalusisk spanska och engelska. Det finns olika teorier om termens ursprung. Ordet kan komma från det genuesiska personnamnet ”Gianni” (sedan Gibraltar blev brittiskt 1704 har det skett en viss invandring från trakten kring Genua i Italien) eller från engelskans ”Johnny”. Språket är i grunden en talspråklig variant eller dialekt av spanska med inslag av engelska ord och engelsk syntax. Även lånord från andra språk förekommer, bland andra italienska, arabiska och hebreiska.

Utmärkande för llanito är kodväxling mellan spanskan och engelskan. Det kan ske både mellan och inuti meningar, inte minst är det vanligt att engelska substantiv infogas i spanska meningar. Det officiella språket i Gibraltar är engelska men alla Gibraltarbor kan tala såväl engelska, oftast med brittiskt uttal, som spanska med andalusiskt uttal. Llanito är främst ett vardagsspråk, ett talat språk. Det är ovanligt med text skriven på språket.

Llanito/yanito har även kommit att en fungera som en sorts markör för att visa på en särskild ”gibratarsk” identitet som varken är engelsk eller spansk. Llanitos/yanitos kan därmed även beteckna befolkningen på Gibraltar.

Yanito är alltså det handviftande emotionella språket, medan engelska är det kostymklädda språket.
– Nils Erik Forsgård

Referenser och noter[redigera | redigera wikitext]