Lotterilagen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lotterilagen upphävdes 2019-01-01 och ersattes av Spellagen (2018:1138).

Lotterilagen (1994:1000) är en svensk lag som reglerar de grundläggande bestämmelserna om lotterier som anordnas för allmänheten.[1]

Ett lotteri ska anses anordnat för allmänheten även när det som villkor för deltagande krävs medlemskap i en viss sammanslutning, om denna väsentligen har till uppgift att anordna lotterier.[2]

Lagen skall tillämpas också på lotterier i form av

 • bingospel
 • automatspel
 • roulettspel
 • tärningsspel
 • kortspel som inte anordnas för allmänheten, om spelet anordnas i förvärvssyfte.[3]

Lagen gäller inte svenska statens premieobligationslån eller automatspel som inte ger vinst eller ger vinst bara i form av frispel.[4]

Lotterier får anordnas bara efter tillstånd. Tillståndsmyndigheten får förena ett lotteritillstånd med särskilda villkor samt med kontroll- och ordningsbestämmelser. [5]

Den kommunala nämnd som kommunen bestämmer prövar frågor om tillstånd när lotteriet ska anordnas av en sammanslutning som är verksam huvudsakligen inom endast en kommun.[6]

Registrering ska göras hos den kommunala nämnd som kommunen bestämmer.

Länsstyrelsen prövar frågor om tillstånd, när lotteriet skall bedrivas i flera kommuner inom ett län.

Lotteriinspektionen prövar frågor om tillstånd när lotteriet skall bedrivas i flera län.

Lotteriinspektionen har som uppgift att tillse att lagen återföljs.

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

 1. olovligen anordnar lotteri, eller
 2. olovligen innehar en penningautomat, värdeautomat, varuspelsautomat eller skicklighetsautomat.

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms också den som olovligen i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte uppsåtligen främjar deltagande i ett utom landet anordnat lotteri, om främjandet särskilt avser deltagande från Sverige. I ringa fall döms inte till ansvar. Är brottet grovt döms till fängelse i högst två år.[7]

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ https://lagen.nu/1994:1000#P1
 2. ^ https://lagen.nu/1994:1000#P1S2
 3. ^ https://lagen.nu/1994:1000#P1S3
 4. ^ https://lagen.nu/1994:1000#P2
 5. ^ https://lagen.nu/1994:1000#P12
 6. ^ https://lagen.nu/1994:1000#P39
 7. ^ https://lagen.nu/1994:1000#P54

Se även[redigera | redigera wikitext]