Luftrum

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Luftrum kallas området ovanför ett specifikt land. Landet självt bestämmer vilka luftfartyg som får trafikera dess luftrum. Allt luftrum i hela världen indelas i FIR (Flight Information Region) som ansvarar för säkerheten sitt luftrum. Luftrummet indelas i kontrollerat och okontrollerat. I det kontrollerade finns en flygledning som kommunicerar med flygtrafiken medan i det okontrollerade luftrummet är det befälhavaren som ensam ansvarar för att kollisioner ej uppstår. Kontrollerad luft finns runt ca 20% av Sveriges flygplatser och är enbart upprättad då flygledningen är bemannad (på de flesta svenska flygplatser enbart under dagtid).

Luftrummet kan dessutom innehålla olika restriktioner för luftfarten som restriktionsområden, farliga områden och förbjudna områden.

Luftrum indelas internationellt i luftrumsklasserna A–G, vilket avgör vilken trafik som får förekomma och vilka regler som gäller. I Sverige används luftrumsklass C för kontrollerad luft och G för okontrollerad.