Maceration

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Maceration användes förr angående utlösning av ett ämne ur en drog genom inverkan av någon vätska; urlakning. Synonymt har maceration ibland avsett upplösning genom förruttning av animalier.

Inom vinframställning används begreppet maceration (eller skalmaceration) på ett likartat sätt, för att beskriva urlakning av smak- och färgämnen ur druvskalen och druvkärnorna samtidigt som jäsning sker, efter att druvorna har krossats. Maceration är särskilt viktigt vid framställning av rött vin, eftersom druvornas färgämnen sitter i skalen. En typisk macerationstid för ett rött vin är flera dagar. Anledningen till att jäsning och maceration sker samtidigt, och att macerationen tar så pass lång tid, är att den alkohol som successivt bildas vid jäsningen bidrar till urlakning av ämnen som har låg löslighet i vatten.

Maceration kan även medicinskt syfta på en typ av hudkvalitet när till exempel en brännskada är under utläkning. Macererad hud är uppluckrad, blek, förtjockad och/eller skrynklig och är i stadiet innan avlossning.