Mall:18 december

Från Wikipedia

Nigers nationaldag: Ung kvinna från woodabe-folket i Niger.

18 december

Nigers nationaldag (se bild), Qatars nationaldag

Namnsdag: Abraham (Sverige)  Abraham (finlandssvenska)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 17 december  18 december  19 december