Mall:Användare annan

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Parametrar[redigera wikitext]

Mallen har två grundparametrar:

{{Användare annan|Text på användarsidor|Text i andra namnrymder}}

Om mallen befinner sig på en användarsida returnerar den:

Text på användarsidor

Om mallen befinner sig i en annan namnrymd returnerar den:

Text i andra namnrymder

Demorymd[redigera wikitext]

För test- och demonstrationsändamål har mallen även en parameter demorymd (den engelska parametern demospace fungerar också)

  • Om parametern har värdet användare eller user returneras text på användarsidor
  • Om parametern har värdet annan eller other returneras text i andra namnrymder
  • Om parametern är tom, eller odefinierad, bestämmer den aktuella sidans namnrymd resultatet.

Exempel:

{{Användare annan
| Text på användarsidor
| Text i andra namnrymder
| demorymd = användare
}}

returnerar, oavsett i vilken namnrymd mallen befinner sig i,

Text på användarsidor

Du kan göra det så din mall förstår också demorymd-parametern. Det innebär att du kan visa de olika framträdanden av din mall i dokumentationen för din mall. Gör så här:

{{Användare annan 
| Text på användarsidor
| Text i andra namnrymder 
| demorymd = {{{demorymd|}}}
}}

Se även[redigera wikitext]