Mall:Artikel annan

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning

Parametrar

Mallen har två grundparametrar:

{{Artikel annan|Text i huvudnamnrymden|Text i andra namnrymder}}

Om mallen befinner sig i en artikel returnerar den:

Text i huvudnamnrymden

Om mallen befinner sig i en annan namnrymd returnerar den:

Text i andra namnrymder

Demorymd

För test- och demonstrationsändamål har mallen även en parameter demorymd (den engelska parametern demospace fungerar också)

  • Om parametern har värdet artikel eller main returneras text i huvudnamnrymden
  • Om parametern har värdet annan eller other returneras text i andra namnrymder
  • Om parametern är tom, eller odefinierad, bestämmer den aktuella sidans namnrymd resultatet.

Exempel:

{{Artikel annan
| Text i huvudnamnrymden
| Text i andra namnrymder
| demorymd = artikel
}}

returnerar, oavsett i vilken namnrymd mallen befinner sig i,

Text i huvudnamnrymden

Du kan göra det så din mall förstår också demorymd-parametern. Det innebär att du kan visa de olika framträdanden av din mall i dokumentationen för din mall. Gör så här:

{{Artikel annan 
| Text i huvudnamnrymden
| Text i andra namnrymder 
| demorymd = {{{demorymd|}}}
}}

Se även