Mall:Kategori annan

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Parametrar[redigera wikitext]

Mallen har två grundparametrar:

{{Kategori annan|Text i kategorier|Text i andra namnrymder}}

Om mallen befinner sig i en kategori returnerar den:

Text i kategorier

Om mallen befinner sig i en annan namnrymd returnerar den:

Text i andra namnrymder

Demorymd[redigera wikitext]

För test- och demonstrationsändamål har mallen även en parameter demorymd (den engelska parametern demospace fungerar också)

  • Om parametern har värdet kategori eller category returneras text i kategorier
  • Om parametern har värdet annan eller other returneras text i andra namnrymder
  • Om parametern är tom, eller odefinierad, bestämmer den aktuella sidans namnrymd resultatet.

Exempel:

{{Kategori annan
| Text i kategorier
| Text i andra namnrymder
| demorymd = kategori
}}

returnerar, oavsett i vilken namnrymd mallen befinner sig i,

Text i kategorier

Du kan göra det så din mall förstår också demorymd-parametern. Det innebär att du kan visa de olika framträdanden av din mall i dokumentationen för din mall. Gör så här:

{{Kategori annan 
| Text i kategorier
| Text i andra namnrymder 
| demorymd = {{{demorymd|}}}
}}

Se även[redigera wikitext]